Zorg
Volwassenen
i Dit scholingstraject komt in aanmerking voor STAP-budget. Check of jij in aanmerking komt voor de aanvraag en meld je dan eerst bij ons aan. Vink in de laatste stap van je aanmelding bij subsidie STAP-budget aan. Je ontvangt na je aanmeldingsbevestiging van ons een STAP-aanmeldbewijs. Daarmee vraag je in het betreffende tijdvak STAP-budget aan. Met STAP-budget

Helpende Zorg en Welzijn MBO 2

Voor volwassenen

Crebo 25498

Als Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten bij persoonlijke zorg, wonen en huishouden. Je biedt collega’s de helpende hand bij de uitvoering van hun werkzaamheden in de verzorging en verpleging van mensen. Tijdens de opleiding leer je de algemene dienstverlenende werkzaamheden, aangevuld met zaken als onder andere het helpen bij sociale en recreatieve activiteiten en het ondersteunen bij wonen, huishouden en persoonlijke zorg.

  Tijdens de opleiding leer je werk voorbereiden, ruimtes klaar zetten, administratie uitvoeren, assisteren bij voorraadbeheer, bijdragen aan veiligheid, onderhouds- en herstelwerkzaamheden, assisteren bij voeding en evalueren. Na het basisdeel volg je het profieldeel Helpende Zorg en Welzijn. Je ondersteunt bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen en je assisteert bij sociale en recreatieve activiteiten.

  Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
  1 jaar
  Niveau
  2
  Locatie(s)
  Drachten, Emmeloord, Leeuwarden
  Lesmoment
  ochtend, middag
  Kosten
  Scholingskosten € 650,00
  Eerstvolgende startdatum
  Drachten sep-23

  Vakken

  • persoonlijke verzorging
  • huishoudelijke verzorging
  • voeding en veiligheid
  • anatomie en ziekteleer
  • communicatieve vaardigheden
  • EHBO
  • activiteiten organiseren en begeleiden
  • begeleiden van groepen
  • inrichten van ruimtes
  • onderhoud en herstelwerkzaamheden
  • administratief werk
  • samenwerken en overleggen
  • Nederlands
  • Loopbaan en burgerschap
  • rekenen

  Studielast

   mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)
  Studieduur1 jaar
  Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 5 uur zelfstudie per week
  Stage/werkcirca 20 uur per week (620 uur per jaar)
  Lesmomentafhankelijk van locatie, schoolvakanties vrij
  Lesdag Leeuwarden: Vrijdag

  Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg (BBL-A en BBL-S). Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen.

  Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
  Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

  Toelating

  Minimaal diploma entree, diploma lbo, vbo, vmbo, mavo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma of een overgangsbewijs naar 4 havo. Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het kennismakingsgesprek over je mogelijkheden. De opleiding start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

  Examen

  Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

  Stage/werkplek

  Stage/werkplek

  Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Indien mogelijk kan ROC Friese Poort helpen bij het vinden van een stageplaats. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op Stagemarkt, Zorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

   

  Diploma

  Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Dienstverlening - Helpende Zorg en Welzijn op niveau 2.

  Werken

  Je kunt aan het werk bij verschillende dienstverlenende bedrijven, zoals bij zorg- en welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, (speciaal) onderwijs, kinderopvangcentra, buurthuizen enzovoorts. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

  Kosten

   BBL
  Scholingskosten€ 650,00
  Lesmateriaalexclusief
  Examenkosteninclusief
  Prijs (bij betaling 1x)€ 650,00
  BTWvrijgesteld
  Bijkomende kostencirca € 110,00, € 100,00 en en € 200,00
  BBL

  De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten, zoals lesmateriaal, licentiekosten en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

  Subsidies voor deze BBL-opleiding
  Subsidie: Praktijkleren in het mbo
  Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
  Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
  Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
  Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
  Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

  Check hier alle subsidiemogelijkheden


  Meer over kosten in het mbo

  Startdata

  BBL

  Drachten
  sep-23 Inschrijven
  Emmeloord
  sep-23 Inschrijven
  Emmeloord
  jan-24 Inschrijven
  Leeuwarden
  21-4-2023 Inschrijven

  Contact

  Pietsje

  Al je vragen kun je aan ons stellen via:

  Telefoon nr.

  Veelgestelde vragen volwassenen

  Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

  ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

  Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

  Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

  Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

  Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

  Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
  Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.