Helpende Zorg en Welzijn MBO 2

Voor volwassenen
Helpende Zorg en Welzijn MBO 2
Crebo 25498

Werk je graag met mensen, ben je een doener met een servicegerichte houding en weet je van aanpakken? Zoek je een beroep met veel afwisselende werkzaamheden waarin mensen op je kunnen rekenen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

Duur i Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
1 jaar
Niveau
2
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 637,50
Eerstvolgende startdatum
september 2022 Drachten

Als Helpende Zorg en Welzijn ondersteun je cliënten bij persoonlijke zorg, wonen en huishouden. Je biedt collega’s de helpende hand bij de uitvoering van hun werkzaamheden in de verzorging en verpleging van mensen. Tijdens de opleiding leer je de algemene dienstverlenende werkzaamheden, aangevuld met zaken als onder andere het helpen bij sociale en recreatieve activiteiten en het ondersteunen bij wonen, huishouden en persoonlijke zorg.

  Stages

  Inhoud

  Tijdens de opleiding leer je werk voorbereiden, ruimtes klaar zetten, administratie uitvoeren, assisteren bij voorraadbeheer, bijdragen aan veiligheid, onderhouds- en herstelwerkzaamheden, assisteren bij voeding en evalueren. Na het basisdeel volg je het profieldeel Helpende Zorg en Welzijn. Je ondersteunt bij wonen en huishouden, bij persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen en je assisteert bij sociale en recreatieve activiteiten.

  Je krijgt de volgende Vakken

  • persoonlijke verzorging
  • huishoudelijke verzorging
  • voeding en veiligheid
  • anatomie en ziekteleer
  • communicatieve vaardigheden
  • EHBO
  • activiteiten organiseren en begeleiden
  • begeleiden van groepen
  • inrichten van ruimtes
  • onderhoud en herstelwerkzaamheden
  • administratief werk
  • samenwerken en overleggen
  • Nederlands
  • Loopbaan en burgerschap
  • rekenen

  Studielast

   mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)
  Studieduur1 jaar
  Leeruren8 lesuren (1 dag) en circa 5 uur zelfstudie per week
  Stage/werkcirca 20 uur per week (620 uur per jaar)
  Lesmomentafhankelijk van locatie, schoolvakanties vrij

  Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg (BBL-A en BBL-S). Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen.

  Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei

  Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het intakegesprek ontvangt.

  Toelating

  Minimaal diploma entree, diploma lbo, vbo, vmbo, mavo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma of een overgangsbewijs naar 4 havo. Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het intakegesprek over je mogelijkheden. De opleiding start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

  Examen

  Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

  Stage / werkplek

  Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Indien mogelijk kan ROC Friese Poort helpen bij het vinden van een stageplaats. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op Stagemarkt, Zorgpleinnoord en Zowelwerk vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

   

  Diploma

  Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Dienstverlening - Helpende Zorg en Welzijn op niveau 2.

  Werken

  Je kunt aan het werk bij verschillende dienstverlenende bedrijven, zoals bij zorg- en welzijnsinstellingen, ziekenhuizen, (speciaal) onderwijs, kinderopvangcentra, buurthuizen enzovoorts. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

  Kosten

   BBL
  Scholingskosten€ 637,50
  Lesmateriaalexclusief
  Examenkosteninclusief
  Prijs (bij betaling 1x)€ 637,50
  BTWvrijgesteld
  Bijkomende kostencirca € 110,00, € 100,00 en en € 200,00
  BBL

  De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het intakegesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Dit zijn kosten zoals lesmateriaal, licentiekosten en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten.

  In verband met mogelijke studievertraging door corona, biedt de overheid studenten via het Nationaal Programma Onderwijs een korting op het cursusgeld. Wat betekent dit voor jou? Wanneer je medewerker start in komend opleidingsjaar 2021-2022 en je cursusgeld betaalt voor een BBL-opleiding, dan krijg je 50% korting op het wettelijke cursusgeld (niet over de gehele investering). Deze korting wordt via de factuur verrekend.

  Meer over kosten in het mbo

  Startdata

  BBL

  Ervaringen van onze studenten

  Vergelijkbare opleidingen

  Veelgestelde vragen volwassenen

  Veelgestelde vragen volwassenen

  • Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

   ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

   Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

   • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
   • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
   • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
  • Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
   Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

    

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) drie soorten leerwegen; BBL (Beroepsbegeleidende leerweg), BOL (Beroepsopleidende leerweg) en de derde leerweg (geen vastgestelde urennorm)

    BBL 

    Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij de meeste BBL-opleidingen houdt dit in dat je één dag in de week naar school gaat. Daarnaast bent je minimaal 610 klokuren per schooljaar werkzaam bij een leerbedrijf. Dit kan betaald of onbetaald zijn (arbeidsovereenkomst BBL-A en stage BBL-S).

    Voordelen BBL:

    Check je leert vooral op de werkvloer (veel praktijkervaring)MBO
    Check je werkt/leert bij een bedrijf en ontvangt in de meeste gevallen een salaris
    Check je werkgever betaalt in veel gevallen je BBL-opleiding
    Check je hebt kans op een vaste baan bij je werkgever
    Check je krijgt zowel begeleiding vanuit de opleiding als vanuit het leerbedrijf
    Check je doet brede werkervaring op (werkprocessen, organisatiecultuur)

    Nadelen BBL:
    • je hebt minder theoretisch vakken
    • je hebt geen recht op studiefinanciering

     BOL

    De Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op beroepspraktijkvorming (stage) gaat bij een erkend leerbedrijf. Volwassenen hoeven bij BOL niet in alle gevallen de hele week naar school. De BOL groepen voor volwassenen gaan (afhankelijk van de opleiding) minimaal 2 dagen in de week naar school en hebben daarnaast nog stage.

    Voordelen BOL:

    Check je krijgt veel theorievakken waarmee je je theoretisch verder kunt verdiepen
    Check je maakt met verschillende organisaties kennis door middel van stages of beroepspraktijkvorming (BPV) 
    Check je hebt in bepaalde gevallen recht op studiefinanciering

    Nadelen BOL:
    • je hebt minder praktijkervaring
    • je krijgt minder kennis over de arbeidsmarkt en werkprocessen
    • in tegenstelling tot de BBL-variant is de beroepspraktijkvorming vaak onbetaald 
    • je hebt een verplicht aantal uren op school

    Derde leerweg

    Derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerwegopleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

    Voordelen van Derde leerweg opleidingen:

    Check je hebt minder beroeppraktijkvorming (BPV)
    Check je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
    Check je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
    Check je opleiding is flexibeler en sneller

    Nadelen van Derde leerweg opleidingen:
    • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder
      

   Contact

   Pietsje

   Al je vragen kun je aan ons stellen via:

   Telefoon nr.