Helpende Zorg en Welzijn

Voorschakeltraject

Speciaal voor werkgevers en zij-instromers heeft ROC Friese Poort binnen het volwassenenonderwijs een voorschakeltraject voor de opleiding Helpende in zorg en welzijn ontwikkeld. Met dit voorschakeltraject worden studenten niet alleen sneller klaargestoomd voor de praktijk, het is daarnaast een goede voorbereiding op de mbo-opleiding Helpende zorg en welzijn. Die kunnen ze dankzij dit voorschakeltraject versneld afronden.

De student doorloopt twee trajecten tijdens dit voorschakeltraject. Wanneer de student beide trajecten positief heeft afgesloten, kan hij/zij starten met de mbo-opleiding.

Dit biedt voordelen voor zowel als werkgever als de student.  De student doorloopt eerst de theorie en oefent in simulatie veel vaardigheden. Hierdoor heeft de student veel kennis op zak die tijdens het praktijkgedeelte ingezet kan worden. Dankzij dit voorschakeltraject is de student al inzetbaar voor bijvoorbeeld vakantiewerk. Een voordeel voor de toekomstige werkgever/stage verlenende organisatie is dat de inwerktijd/stagebegeleiding van de student aanzienlijk vermindert.

Traject 1 Assisteren bij zorg en welzijn (keuzedeel-certificaat)
De student start met het volgen van het keuzedeel 'Assisteren bij zorg en welzijn'. In dit keuzedeel leert de student meer over allerlei assisterende werkzaamheden op het gebied van wonen, huishouden en de ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). 

Studielast  
Studieduur: 7 dagendelen verdeeld over maximaal 14 weken
Leeruren: 3,5 uur per dagdeel en circa 2 tot 3 uur zelfstudie per week.
Als je de scholing en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Doorleren 
Na het behalen van het keuzedeel Assisteren bij zorg en welzijn kan de student doorstromen naar de opleiding Individuele basiszorg verlenen niveau 2

Traject 2 Individuele basiszorg verlenen (mbo-certificaat niveau 2)
In opvolging van traject 1 'Assisteren bij zorg en welzijn' kan de student doorstromen naar trajact 2 'individuele zorg verlenen'. De student leert hoe je op een verantwoorde manier de cliënt ondersteunt bij de persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen.

  Studielast
  Studieduur: 
  10 dagdelen van 3,5 uur 
  Praktijk: 3 maanden
  Belangrijk: De student volgt een programma van 10 dagdelen theorie. Daarnaast een BPV-periode van 3 maanden met daarin praktijkopdrachten en examinering plus extra dagdeel 11 en 12 voor begeleiding en examengesprek.

  Doorstromen naar de mbo-opleiding Helpende zorg en welzijn
  Na het positief afsluiten van beide trajecten kan de student doorstromen naar de mbo-opleiding Helpende zorg en welzijn, die daarmee versneld afgerond kan worden.

  voorschakeltraject leaflet

   

  Contact

  Pietsje

  Al je vragen kun je aan ons stellen via:

  Telefoon nr.