Zorg
Volwassenen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Voor volwassenen

Crebo K0119

Werk je als beroepskracht in de sector zorg en welzijn en wil jij je begeleidende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen op mbo 4 niveau? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Voor het welzijn van de cliënt is het van groot belang dat verplegende en verpleegtechnische handelingen op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Vanuit de wet BIG worden er duidelijk omschreven eisen gesteld aan zorgverleners die deze verplegende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Wanneer je deze cursus hebt gevolgd, kun je breder worden ingezet in het werkveld. De cursus is ook geschikt voor beroepsbeoefenaren Maatschappelijke Zorg (niveau 4).

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. gewijzigd. Heb je een oud diploma Verzorgende, dan mag je je na het afronden van dit keuzedeel Verzorgende IG noemen.

Tijdens de cursus verdiep je je in de theorie rond verpleegtechnische handelingen. Dit bestaat uit het verzamelen van gezondheidsgegevens, het verwerken van de gegevens in het ondersteunings- of zorgplan, het onderkennen van dreigende en bestaande gezondheidsproblemen, het bieden van passende zorg, het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen en het evalueren en vastleggen van de zorgverlening. Als voorbereiding op de contacturen verdiep je je in de theorie, o.a. via e-learning. Tijdens de lesdagen oefen en toets je de verplegende en verpleegtechnische handelingen en is er ruimte voor verdieping op de theorie.

De cursus kan ook op de locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (in company). In overleg kunnen er dan vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd. Ook is het mogelijk om losse delen van deze training te volgen.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Duur
12 dagdelen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Incompany, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.225,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten nader te bepalen

Vakken

 • wetgeving en beroepscode
 • observeren en rapporteren
 • hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen
 • methodisch werken en klinisch redeneren
 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • medicijnen checken, registreren, distribueren
 • medisch rekenen
 • steriele monsters
 • medicatie toedienen
 • wondverzorging, ACT zwachtelen
 • steriele monsters
 • injecteren, diabetes
 • toedienen zuurstof en rekenen met zuurstof
 • stoma verzorgen
 • suprapubisch katheter verzorgen, blaasspoelen
 • verzorgen van een blaaskatheter van de man en vrouw
 • maagsonde/Sondevoeding / PEG
 • risicosignalering
 • eerste hulp bij verwondingen, vergiftiging, verslikken, verstikken, ademstilstand en circulatiestilstand
 • palliatieve en terminale zorg

Studielast

Studieduur5 tot 6 maanden
Leeruren 

12 dagdelen scholing van 3,5 uur

Ieder dagdeel e-learningsmodules en zelfstudie opdrachten ter voorbereiding op de scholingsdag. 

Stage circa 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Je kunt deelnemen aan deze cursus wanneer je in het bezit bent van minimaal een (oud) diploma verzorgende en/of maatschappelijke zorg (niv. 4) en een relevante werkplek hebt. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

De cursus wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Diploma

Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Startdata

Drachten
nader te bepalen Inschrijven
Leeuwarden
01-02-2023 Inschrijven
Emmeloord
nader te bepalen Inschrijven
Sneek
nader te bepalen Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

Keuzedelen

In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Donderdag 17 november 2022
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties