Zorg
Volwassenen

Verplegende en verpleegtechnische handelingen

Voor volwassenen

Crebo K0119

Werk je als beroepskracht in de sector zorg en welzijn en wil jij je begeleidende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen op mbo 4 niveau? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Dit opleidingstraject is onderdeel van de ROC Friese Poort certificatencarrousel. 
In de praktijk betekent dit dat je eigen opleidingstraject volgt en dat je in een doorloopgroep (maximaal 12 deelnemers) komt waar het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers kunnen starten op diverse momenten en stromen uit wanneer hun traject afgerond is. Je ontvangt theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en daar waar mogelijk leer je met mede-studenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching.

Liever een maatwerktraject voor je organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Voor het welzijn van de cliënt is het van groot belang dat verplegende en verpleegtechnische handelingen op een verantwoorde wijze uitgevoerd worden. Vanuit de wet BIG worden er duidelijk omschreven eisen gesteld aan zorgverleners die deze verplegende en verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Wanneer je deze cursus hebt gevolgd, kun je breder worden ingezet in het werkveld. De cursus is ook geschikt voor beroepsbeoefenaren in de maatschappelijke zorg en vergroot arbeidsmarktkansen voor werkenden en werkzoekenden.

In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

 • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt;
 • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan;
 • Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen;
 • Biedt passende zorg;
 • Voert verpleegtechnische handelingen uit;
 • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Meer weten over dit keuzedeel? Kijk op SBB Verplegende en verpleegtechnische handelingen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeling aanwijzing diploma Ziekenverzorging e.a. gewijzigd. Heb je een oud diploma Verzorgende, dan mag je je na het afronden van dit keuzedeel Verzorgende IG noemen.

Duur
15 weken
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Lelystad
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten Starttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Eerstvolgende startdatum
Selecteer jouw Z&W-leslocatie leslocatie Leeuwarden (maart/april 2023)

Vakken

 • wetgeving en beroepscode
 • observeren en rapporteren
 • hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen
 • methodisch werken en klinisch redeneren
 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • medicijnen checken, registreren, distribueren
 • medisch rekenen
 • steriele monsters
 • medicatie toedienen
 • wondverzorging, ACT zwachtelen
 • steriele monsters
 • injecteren, diabetes
 • toedienen zuurstof en rekenen met zuurstof
 • stoma verzorgen
 • suprapubisch katheter verzorgen, blaasspoelen
 • verzorgen van een blaaskatheter van de man en vrouw
 • maagsonde/Sondevoeding / PEG
 • risicosignalering
 • eerste hulp bij verwondingen, vergiftiging, verslikken, verstikken, ademstilstand en circulatiestilstand
 • palliatieve en terminale zorg

Studielast

Studieduur      15 weken, inclusief examinering 
Leeruren3,5 klokuren, 15 lesdagen (1dagdeel per week) en circa 6 uur zelfstudie per week
Stage/ werkCirca 12 uur per week
LesmomentLesdag (n.t.b.), schoolvakanties vrij

Toelating

Er zijn meerdere startmomenten per jaar, vraag naar de mogelijkheden. Je kunt deelnemen aan deze cursus wanneer je in het bezit bent van minimaal een (oud) diploma verzorgende en/of maatschappelijke zorg en een relevante werkplek hebt. Daarnaast dien je te beschikken over denk- en werkniveau vergelijkbaar met mbo-niveau 3-4.  

Examen

Dit mbo-certificaat wordt geëxamineerd door middel van een examengesprek (klinisch redeneren) en een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school kan plaatsvinden.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Relevante werkplek waarbinnen je de beschreven onderwerpen kunt oefenen en examineren, minimaal 8-12 uur per week.

Diploma

Als je het leertraject en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Kosten

ScholingskostenStarttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Lesmateriaalexclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)Starttarief € 1.070,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 90,00

In de certificatencarrousel wordt gewerkt met een abonnement. Een abonnementsperiode bestaat uit 5 lesweken. Het starttarief bestaat uit 2 periodes van 5 lesweken (=10 lesweken), daarna wordt per 5 weken het abonnement verlengd.

Abonnement van 5 weken € 535,00 Starttarief 2x5weken € 1.070,00

Bijkomende kosten betreft (afhankelijk van advies en keuze): € 52,00 Thieme Meulenhoff € 35,00 Skillonline € 45,00 Digibib

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de beschikbare leermiddelen binnen jouw organisatie (mits beschikbaar gesteld door jouw werkgever), dan zijn er geen bijkomende kosten voor de leermiddelen. In het telefonische intakegesprek worden de leermiddelen met je besproken.

Startdata

Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Leeuwarden (maart/april 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Leeuwarden (september 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (maart/april 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (september 2023) Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

Keuzedelen

In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties