Verpleegkundige MBO 4 traject voor MZ4

Topopleiding 2021
Voor volwassenen met een arbeidscontract
Verpleegkundige MBO 4 traject voor MZ4
Crebo 25480

Ben je in het bezit van een maatschappelijke zorg diploma op niveau 4 en wil je je omscholen tot verpleegkundige? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Duur i Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
3 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.115,00
Eerstvolgende startdatum
16/11/2021 Sneek

Sommige mensen hebben dagelijks zorg nodig, als verpleegkundige verleen je hen die zorg. Jij bepaalt welke zorg een patiënt, cliënt of zorgvrager nodig heeft en stelt een verpleegplan op. Je houdt de gezondheid goed in de gaten. Ook geef je bijvoorbeeld injecties, verzorg je wonden en dien je medicijnen toe. Je ondersteunt bij het wassen, eten en drinken. Daarnaast geef je voorlichting en advies.

Stages

Inhoud

Met dit speciale traject krijg je als maatschappelijk zorger alle kennis, houding en vaardigheden aangeboden die nodig zijn om de niveau 4 opleiding Verpleegkundige te volgen. In de eerste 20 weken word je opgeleid tot een startniveau dat nodig is om verder te gaan met de opleiding Verpleegkundige. In die 20 weken leer je:

 • verpleegtechnisch handelen (keuzedeel)
 • zorgplannen
 • anatomie, fysiologie en pathologie (dit wordt getoetst)
 • tiltechnieken
 • casuïstiek uit de praktijk
 • ADL/PDL
 • intervisie en coaching
 • individuele presentatie
 • theoriecertificaat middels e-learning
 • gesprekken als onderdeel van de BSA-cyclus (bindend studieadvies)

Na 20 weken kun je kiezen of je de opleiding Verpleegkundige wilt volgen in Drachten of Sneek.

Om deel te nemen aan deze opleiding moet je een arbeidscontract van minimaal 16 uur per week hebben bij een zorg of welzijnsorganisatie.

Je krijgt de volgende Vakken

 • anatomie
 • communicatie en interactie
 • EHBO
 • huishoudkunde
 • gezondheidskunde
 • ziekteleer
 • kennis van verschillende doelgroepen
 • intervisie
 • Nederlands
 • Engels
 • Loopbaan en burgerschap
 • rekenen
 • keuzedeel

Studielast

Studieduur3 jaar
Leeruren8 klokuren (1 dag) en circa 8-10 uur zelfstudie per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Het is niet mogelijk om de opleiding te versnellen. De opleiding voldoet aan het besluit opleidingseisen verpleegkundige (BIG). Ook is er rekening gehouden met de vrijstellingen die zijn verleend door de Europese regelgeving (2005/36/EG) waarin beschreven staat waaraan een verpleegkundige opleiding minimaal dient te voldoen.

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het intakegesprek ontvangt.

Toelating

Je kan deze opleiding volgen als je:

 • in het bezit bent van een diploma maatschappelijke zorg niveau 4 of een vergelijkbaar diploma niveau 4; èn
 • relevante werkervaring hebt opgedaan in de afgelopen 5 jaar; èn
 • werkzaam bent bij een, door SBB, erkende zorg- of welzijnsorganisatie, voor mbo Verpleegkundige niveau 4.

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daar wordt besproken of je een juiste werkplek, motivatie of diploma hebt. Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan kun je helaas niet starten met dit voorschakeltraject. De opleiding start bij voldoende deelname.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

Stage / werkplek

Je bent werkzaam bij een erkende zorg- of welzijnsorganisatie om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Verpleegkundige op niveau 4.

Werken

Je kunt bijvoorbeeld aan het werk in een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuis, in de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Doorleren

Vanaf mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar het hbo. Denk hierbij aan de opleiding hbo Verpleegkunde.

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 1.115,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.115,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 550,00, € 100,00 en € 200,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het intakegesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Denk hierbij aan lesmateriaal zoals boeken, licentiekosten en het Hepatitis B Vaccinatieprogramma. Het vaccinatieprogramma dien je zelf te regelen, soms kom je in aanmerking voor vergoeding van deze kosten.

In verband met mogelijke studievertraging door corona, biedt de overheid studenten via het Nationaal Programma Onderwijs een korting op het cursusgeld. Wat betekent dit voor jou? Wanneer je medewerker start in komend opleidingsjaar 2021-2022 en je cursusgeld betaalt voor een BBL-opleiding, dan krijg je 50% korting op het wettelijke cursusgeld (niet over de gehele investering). Deze korting wordt via de factuur verrekend.

Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
  Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

   

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.