Sociaal werk
Volwassenen

Sociaal werker MBO 4

Voor volwassenen

Crebo 25615

Als Sociaal Werker organiseer je activiteiten en bied je ondersteuning aan verschillende doelgroepen waardoor ze steviger in hun schoen staan in de maatschappij. Je werkt in een wijk, buurt of dorp waar je de bewoners helpt. Als Sociaal Werker wil je de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen vergroten. Je informeert en adviseert hen over regelingen, procedures en voorzieningen. Je werkt o.a. bij gemeenten, arbeidsbemiddeling, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, in de recreatie, sport en spel, kunst, cultuur en amusement, slachtofferhulp en zorg- en welzijnsorganisaties.

Tijdens de opleiding leer je o.a.

 • De vraag naar sociaal werk inventariseren.
 • Oplossingsgericht werken.
 • Hoe je mensen ondersteunt op eigen kracht hun leven te leiden.
 • Projecten en activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren.
 • Hoe je ondersteunt bij juridische en financiële vragen.
 • Voorlichting en advies geven over uiteenlopende onderwerpen.

Flyer 'Kiezen voor sociaal werk en jeugdzorg'

De opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een voor Sociaal Werk erkende werkplek of stageplek. Kijk hierover voor meer informatie >> Lees er meer over

 

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
2 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.095,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden sep-23
Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
3 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.216,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden sep-23

Vakken

 • (omgaan met) doelgroepen
 • drama
 • sport, spel en beweging
 • handvaardigheid
 • communicatie
 • coachen
 • psychologie
 • sociologie
 • ethiek
 • wet- en regelgeving
 • recht
 • Nederlands
 • Engels
 • Loopbaan en burgerschap
 • rekenen

Studielast

 BBLBOL
Studieduur2 jaar3 jaar
Leeruren8 lesuren (1 dag) en circa 12 uur zelfstudie per week22 lesuren (3 dagen) en circa 8 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week (610 uur per jaar)circa 16 uur per week (610 uur per jaar)
Lesmomentnader te bepalennader te bepalen

Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek met je besproken. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg.

Tussentijdse wijzigingen bij aanmeldingen tussen februari en mei
Je kunt je binnen het volwassenenonderwijs het hele jaar door voor diverse startmomenten aanmelden. Tussen februari en mei wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald en aangepast op de website. Wanneer je je in deze periode aanmeldt, kan de opleidingsinformatie daardoor afwijken van wat je eerder op de website hebt gelezen. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt.

Toelating

Minimaal diploma lbo, vbo, vmbo, mavo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma, een overgangsbewijs naar 4 havo of een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Als er te weinig aanmeldingen zijn, maken we een combinatie met de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Als dit aan de orde is, word je hierover persoonlijk ingelicht.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op Stagemarkt, Zorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

 

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Sociaal werker op niveau 4.

Doorleren

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. Denk hierbij aan de opleiding Social Work, Culturele maatschappelijke vormgeving, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Pabo of Maatschappelijk werk en dienstverlening.

Werken

Je kunt werken bij club- en buurthuizen, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, welzijnswerk, gemeente of politie. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 BBLBOL
Scholingskosten€ 1.095,00€ 1.216,00
Lesmateriaalexclusiefexclusief
Examenkosteninclusiefinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.095,00€ 1.216,00
BTWvrijgesteldvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 400,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte. Bijkomende kosten, zoals boeken, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BBL-opleiding

Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Praktijkleren in het mbo
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Stageplaatsen Zorg
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

 

Check hier alle subsidiemogelijkheden

 

BOL

De scholingskosten betreffen het jaarlijkse lesgeld dat je voor een mbo-opleiding moet betalen aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Bijkomende kosten, zoals boeken, zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BOL-opleiding

Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Levenlangleren krediet
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

 

Check hier alle subsidiemogelijkheden

 

Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Leeuwarden
sep-23 Inschrijven

BOL

Leeuwarden
sep-23 Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.