Volwassenen

Ondersteunen en begeleiden in de maatschappelijke zorg

Scholingstraject voor volwassenen

Crebo C0101

Dit opleidingstraject is onderdeel van de ROC Friese Poort certificatencarrousel. 
In de praktijk betekent dit dat je je eigen opleidingstraject volgt en dat je in een doorloopgroep (maximaal 14 deelnemers) komt waar het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers kunnen starten op diverse momenten en stromen uit wanneer hun traject afgerond is. Je ontvangt theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en daar waar mogelijk leer je met mede-studenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching

Liever een maatwerktraject voor je organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Met het behalen van dit certificaat bied je zelfstandig en in teamverband ondersteuning aan cliënten. Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen werkzaamheden met betrekking tot verzorging, begeleiding en ondersteuning van de cliënt. Je maakt vaak deel uit van een (multidisciplinair) team. Je werkt bij de uitvoering van jouw werkzaamheden onder regie en eindverantwoordelijkheid van het team of leidinggevende. In dit scholingstraject krijg je specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om een bijdrage te leveren aan een ondersteuningsplan. Je bied ondersteuning aan de client bij het maken van eigen keuzes en het voeren van de eigen regie over zijn/haar leven. Daarnaast ben je in staat een groep cliënten te ondersteunen en begeleiden bij activiteiten.

Scholingsbehoefte/ landelijke herkenbaarheid
Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten kunnen medewerkers en zij-instromers geschoold worden om een bijdrage te leveren aan het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. Daarnaast worden zij geschoold om professionele individuele en groepsondersteuning te bieden en daarbij de kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening te borgen. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen van een groep cliënten bij activiteiten, het ondersteunen van een cliënt bij het nemen van de eigen regie en het bijdragen aan het op- en bijstellen van het ondersteuningsplan. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg aan zowel een groep cliënten als een individuele cliënt.

Doelgroep
Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die belangstelling hebben voor het vastleggen van de ondersteuningsbehoefte van cliënten en affiniteit hebben met het ondersteunen van zowel individuele cliënten als een groep cliënten.

Duur
20 weken
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training, E-learning
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Lelystad
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten Starttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Eerstvolgende startdatum
Selecteer jouw Z&W-leslocatie leslocatie Leeuwarden (september 2023)

Vakken

  • Methodisch werken /Organiseren, coördineren en begeleiden
  • Methodisch werken /Activiteiten
  • Participatie en sociaal netwerk
  • Doelgroepen zorg en welzijn
  • Leefomgeving, gezondheid en preventie

Studielast

Studieduur20 weken, inclusief examinering
Leeruren4 klokuren, 20 lesdagen (1dagdeel per week) en circa 6 uur zelfstudie per week
Lesmoment

Lesdag (n.t.b.), schoolvakanties vrij

Stage/werkCirca 16 uur per week

Toelating

Je dient te beschikken over denk- en werkniveau vergelijkbaar met mbo-niveau 3.

Examen

Dit mbo-certificaat wordt geëxamineerd door middel van product-, en gedragsbeoordelingen, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Relevante werkplek, minimaal 12-16 uur per week.

Diploma

Als je de modules en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO

Kosten

ScholingskostenStarttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Lesmateriaalexclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)Starttarief € 1.070,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 80,00

In de certificatencarrousel wordt gewerkt met een abonnement. Een abonnementsperiode bestaat uit 5 lesweken. Het starttarief bestaat uit 2 periodes van 5 lesweken (=10 lesweken), daarna wordt per 5 weken het abonnement verlengd.

Abonnement van 5 weken € 535,00 Starttarief 2x5weken € 1.070,00

Bijkomende kosten betreft (afhankelijk van advies en keuze): € 36,00 Thieme Meulenhoff € 45,00 Digibib

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de beschikbare leermiddelen binnen jouw organisatie (mits beschikbaar gesteld door jouw werkgever), dan zijn er geen bijkomende kosten voor de leermiddelen. In het telefonische intakegesprek worden de leermiddelen met je besproken.

Startdata

Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Leeuwarden (september 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (maart/april 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (september 2023) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties

We bereiden ons graag voor op je komst, want we vinden het belangrijk dat je de opleiding kiest die bij jou past. Daarom vragen we je om je van te voren aan te melden. Je ontvangt na aanmelding een QR-code in je mail die we scannen bij binnenkomst. Zo blijven we ook na je bezoek in contact en informeren we je over toekomstige voorlichtingen.

Aanmelden