Zorg
Volwassenen

Individuele zorg verlenen

Voor volwassenen

Crebo C0053

Wil jij graag als beroepskracht in -of doorstromen in de (ouderen) zorg? Dat kan met de cursus individuele zorg verlenen op niveau 3. 

Dit opleidingstraject is onderdeel van de ROC Friese Poort certificatencarrousel. 
In de praktijk betekent dit dat je eigen opleidingstraject volgt en dat je in een doorloopgroep (maximaal 12 deelnemers) komt waar het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers kunnen starten op diverse momenten en stromen uit wanneer hun traject afgerond is. Je ontvangt theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en daar waar mogelijk leer je met mede-studenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching.

Liever een maatwerktraject voor je organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Als jij je aan het oriënteren bent op werken in de zorg óf werken op niveau 3, dan is deze scholing zeker iets voor jou! In dit opleidingstraject leer je specifieke vaardigheden in het bieden van individuele zorg, waardoor je snel en goed inzetbaar bent in de zorg op niveau 3. Heb je eenmaal de smaak te pakken en wil je doorstuderen? Met het MBO-certificaat op zak kan je vrijstelling aanvragen voor onderdelen van de opleiding tot Verzorgende IG.

Het leertraject richt zich op die onderdelen uit de kwalificatie Verzorgende IG waarin het bieden van individuele zorg aan de zorgvrager (in met name de ouderenzorg) centraal staan. Het gaat om het uitvoeren van zorg en begeleidingstaken, het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen en wat daar verder mee samenhangt.  

Scholingsbehoefte/Landelijke herkenbaarheid
Er is met name in de ouderenzorg veel behoefte aan nieuwe medewerkers (naast het behouden van zittende zorgprofessionals). De werkzaamheden uit dit certificaat vormen een samenhangend geheel waarmee nieuwe medewerkers ingezet kunnen worden op een (niveau 3) takenpakket gericht op het verlenen van individuele zorg.

Doelgroep
Deze scholing is bedoeld voor volwassen zij-instromers die willen instromen in de zorg zonder een heel diplomatraject te hoeven volgen. Het mbo-certificaat is ook bedoeld voor zittende werknemers die vanuit een niveau 2 functie willen doorstromen zonder ambitie of noodzaak om op korte termijn een volledig niveau 3 diploma te halen. Het gaat om in- en doorstromers die specifiek werkzaamheden willen verrichten in de individuele zorg. Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie Verzorgende-IG ben je in de (ouderen) zorg voor het verlenen van individuele zorg.

Dit is een MBO-certificaat. 
Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding.

Duur
15 weken
Niveau
3
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Lelystad
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten Starttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Eerstvolgende startdatum
Selecteer jouw Z&W-leslocatie leslocatie Leeuwarden (september 2023)

Vakken

  • Persoonlijke verzorging
  • Anatomie, fysiologie en pathologie
  • Voedingsleer, dieetleer en voedingsproblematiek
  • Methodisch werken: organiseren, coördineren en begeleiden
  • Professionaliteit en kwaliteit
  • Palliatieve en terminale zorg
  • Sociale problematiek
  • Doelgroepen zorg en welzijn

Studielast

Studieduur      15 weken, inclusief examinering 
Leeruren3,5 klokuren, 15 lesdagen (1dagdeel per week) en circa 6 uur zelfstudie per week
Stage/ werkCirca 16 uur per week
LesmomentLesdag (n.t.b.), schoolvakanties vrij

Toelating

Er zijn meerdere startmomenten per jaar, vraag naar de mogelijkheden. Daarnaast dien je te beschikken over denk- en werkniveau vergelijkbaar met mbo-niveau 3. 

Examen

Dit mbo-certificaat wordt geëxamineerd door middel van product-, en gedragsbeoordelingen, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Relevante werkplek, minimaal 12-16 uur per week. 

Diploma

Als je de modules en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO en is landelijk. 

Kosten

ScholingskostenStarttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Lesmateriaalexclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)Starttarief € 1.070,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 80,00

In de certificatencarrousel wordt gewerkt met een abonnement. Een abonnementsperiode bestaat uit 5 lesweken. Het starttarief bestaat uit 2 periodes van 5 lesweken (=10 lesweken), daarna wordt per 5 weken het abonnement verlengd.

Abonnement van 5 weken € 535,00 Starttarief 2x5weken € 1.070,00

Bijkomende kosten betreft (afhankelijk van advies en keuze): € 36,00 Thieme Meulenhoff € 45,00 Digibib

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de beschikbare leermiddelen binnen jouw organisatie (mits beschikbaar gesteld door jouw werkgever), dan zijn er geen bijkomende kosten voor de leermiddelen. In het telefonische intakegesprek worden de leermiddelen met je besproken.

Startdata

Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Leeuwarden (september 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (maart/april 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (september 2023) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt een kopie van je diploma opvragen via het opleidingsinstituut waar jij je diploma hebt behaald óf je kunt bij Duo een verklaring aanvragen.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties