Zorg
Volwassenen

Individuele ondersteuning en zorg in de maatschappelijke zorg

Voor volwassenen

Crebo C0098

Dit opleidingstraject is onderdeel van de ROC Friese Poort certificatencarrousel. 
In de praktijk betekent dit dat je je eigen opleidingstraject volgt en dat je in een doorloopgroep (maximaal 14 deelnemers) komt waar het mogelijk is dat deelnemers verschillende opleidingstrajecten volgen. Deelnemers kunnen starten op diverse momenten en stromen uit wanneer hun traject afgerond is. Je ontvangt theorie- en praktijktraining, je doet aan zelfstudie en e-learning en daar waar mogelijk leer je met mede-studenten. Natuurlijk ontvang je ook persoonlijke begeleiding en coaching

Liever een maatwerktraject voor je organisatie? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

In dit scholingstraject leer je de client te ondersteunen bij het realiseren van doelen ten aanzien van de zelfzorg. Je gaat hierbij uit van de behoeften, mogelijkheden en kracht van de cliënt en naastbetrokkenen. Je zorgt ervoor dat de cliënt zo veel mogelijk zelf de regie kan voeren, stimuleert een goede zelfzorg en ondersteunt waar nodig de persoonlijke lichamelijke verzorging. Je ondersteunt de cliënt en naastbetrokkenen bij het in stand houden of ontwikkelen van vaardigheden en (dagelijkse) handelingen, bij het omgaan met veranderingen door achteruitgang en bij het gebruik van (technologische) hulpmiddelen. Je geeft voorlichting en advies aan de cliënt over een gezonde leefstijl (zoals over voeding, bewegen, slaap/waak ritme), veiligheid, hygiëne en seksualiteit. Je werkt aan het onderling vertrouwen en creëert een veilige situatie voor de cliënt om persoonlijke en/of intieme vraagstukken te bespreken. Je bent er alert op dat gedrag veroorzaakt kan worden door fysieke problemen of ongemakken. Je rapporteert de bijzonderheden.

Doelgroep
Het scholingstraject is gericht op zorg en welzijn medewerkers en zij-instromers die zich verder willen ontwikkelen. Het gaat om werkenden in de zorg en welzijn en werkzoekenden met een andersoortige achtergrond die interesse hebben in het ondersteunen op het gebied van zelfzorg, het uitvoeren van zorg technische handelingen en het handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties en dit graag willen leren. 

Na het volgen van dit beroepsgerichte onderdeel is de medewerker direct inzetbaar in het werkveld zorg en welzijn voor het ondersteunen op het gebied van zelfzorg en het uitvoeren van een aantal zorg technische handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp). Daarnaast is deze medewerker beter uitgerust om te handelen tijdens onvoorziene en crisissituaties. Hierdoor kan de medewerker een belangrijke bijdrage leveren aan het borgen van de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en zorg.

Door het volgen van dit mbo-certificaat wordt de kwaliteit van de ondersteuning en voorlichting op het gebied van zelfzorg, de uitvoering van een zorg technische handeling en het professioneel handelen in een onvoorziene of crisissituatie gewaarborgd.

Scholingsbehoefte/ landelijke herkenbaarheid
Door dit beroepsgerichte onderdeel van de kwalificatie 'Begeleider maatschappelijke zorg' in te zetten worden medewerkers en zij-instromers geschoold in het ondersteunen van cliënten bij zelfzorg, het uitvoeren van zorg technisch handelingen (het checken en toedienen van medicijnen en het verlenen van eerste hulp) en het handelen in onvoorziene en crisissituaties. Door het aanbieden van dit certificaat komen er meer zij-instromers, blijven de huidige medewerkers gemotiveerd, zijn ze voldoende vakbekwaam, zijn er ontwikkelingsmogelijkheden en wordt het werkplezier van medewerkers vergroot.

Dit is een MBO-Certificaat/
keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding.

 

Duur
20 weken
Niveau
3
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden, Lelystad
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten Starttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Eerstvolgende startdatum
Selecteer jouw Z&W-leslocatie leslocatie Leeuwarden (september 2023)

Vakken

 • Persoonlijke verzorging
 • Zorg technische handelingen
 • EHBO
 • Anatomie, fysiologie en pathologie
 • Handelt en reageert in beroepssituaties
 • Palliatieve en terminale zorg
 • Methodisch werken /Organiseren en begeleiden
 • Sociale problematiek
 • Participatie en sociaal netwerk
 • Leefomgeving, gezondheid en preventie
 • Doelgroepen zorg en welzijn
 • Professionaliteit en kwaliteit

Studielast

Studieduur      20 weken, inclusief examinering 
Leeruren4 klokuren, 20 lesdagen (1dagdeel per week) en circa 6 uur zelfstudie per week
Stage/ werkCirca 16 uur per week
LesmomentLesdag (n.t.b.), schoolvakanties vrij

Toelating

Je dient te beschikken over denk- en werkniveau vergelijkbaar met mbo-niveau 3. 

Examen

Dit mbo-certificaat wordt geëxamineerd door middel van product-, en gedragsbeoordelingen, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Relevante werkplek, minimaal 12-16 uur per week. 

Diploma

Als je de modules en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Doorleren studies

Doorleren

Kosten

ScholingskostenStarttarief (2x5 weken) € 1.070,00
Lesmateriaalexclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)Starttarief € 1.070,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 80,00

In de certificatencarrousel wordt gewerkt met een abonnement. Een abonnementsperiode bestaat uit 5 lesweken. Het starttarief bestaat uit 2 periodes van 5 lesweken (=10 lesweken), daarna wordt per 5 weken het abonnement verlengd.

Abonnement van 5 weken € 535,00 Starttarief 2x5weken € 1.070,00

Bijkomende kosten betreft (afhankelijk van advies en keuze): € 36,00 Thieme Meulenhoff € 45,00 Digibib

Het is ook mogelijk gebruik te maken van de beschikbare leermiddelen binnen jouw organisatie (mits beschikbaar gesteld door jouw werkgever), dan zijn er geen bijkomende kosten voor de leermiddelen. In het telefonische intakegesprek worden de leermiddelen met je besproken.

Startdata

Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Leeuwarden (september 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (maart/april 2023) Inschrijven
Selecteer jouw Z&W-leslocatie
leslocatie Lelystad (september 2023) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties

We bereiden ons graag voor op je komst, want we vinden het belangrijk dat je de opleiding kiest die bij jou past. Daarom vragen we je om je van te voren aan te melden. Je ontvangt na aanmelding een QR-code in je mail die we scannen bij binnenkomst. Zo blijven we ook na je bezoek in contact en informeren we je over toekomstige voorlichtingen.

Aanmelden