Individuele basiszorg verlenen

Voor volwassenen

Tijdens deze cursus leer je hoe je op een verantwoorde manier de cliënt ondersteunt bij de persoonlijke zorg en algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals eten, drinken, aan- en uitkleden en bewegen. Je zorgt ervoor dat de cliënt daarbij zo zelfstandig mogelijk blijft. Je merkt bijzonderheden en veranderingen in de gezondheid en het welbevinden van je cliënt op en je draagt deze gegevens over aan je collega’s. Hierdoor lever je een belangrijke bijdrage aan het welzijn van (vaak kwetsbare) ouderen.

De cursus omvat onderdelen uit de opleiding Helpende Zorg en Welzijn en is bedoeld voor zij-instromers (23+) die starten of onlangs gestart zijn met een baan in de zorg. De cursus is praktisch van opzet. We combineren de theorie met vaardigheidslessen, zodat je het geleerde meteen kan toepassen. Tussentijdse beroepsgerichte opdrachten zorgen ervoor dat je de opgedane kennis en vaardigheden ook leert uit te voeren in de praktijk. Een deel van de theorie verwerf je zelfstandig d.m.v. het volgen van e-learning modules. Naast kennis en vaardigheden m.b.t. de basiszorg leer je hierbij ook over veel voorkomende ziektes die samenhangen met het ouder worden en over relevante wet- en regelgeving.

Stages

Inhoud

Dag 1 

 • Thema’s theorie: leren-leren, doelgroepen zorg en welzijn, (psycho)geriatrie, persoonsgerichte zorg
 • Vaardigheid: invulling geven aan zinvolle dagbesteding, ruimtes verzorgen, bed opmaken, communicatieve basisvaardigheden

Dag 2

 • Thema's theorie: wetgeving, methodisch (samen)werken, gespreksvaardigheid, hygiëne, uiterlijk en persoonlijke verzorging.
 • Vaardigheid: werken met protocollen en richtlijnen, ondersteuning bij het aan- en uitkleden, scheren, wassen, huidverzorging, basis gesprekstechnieken

Dag 3

 • Thema’s theorie: bewegen en mobiliteit, technologische hulpmiddelen, feedback
 • Vaardigheid: ergonomisch werken, hulpmiddelen gebruiken, ondersteunen bij transfers, steunkousen, feedback geven en ontvangen

Dag 4

 • Thema’s theorie: voeding en veiligheid, uitscheiding, assertiviteit
 • Vaardigheid: ondersteunen bij de maaltijden, eet- en drinkgedrag observeren en registreren, slikproblemen, mondverzorging, incontinentiemateriaal en grenzen aangeven.

Dag 5

 • Thema’s theorie: lerende professional, risico’s signaleren, ongewenst gedrag, meldcode huiselijk geweld, rapporteren
 • Vaardigheid: mondeling en schriftelijk rapporteren, omgaan met ongewenst gedrag, reflectie

Mbo-certificaten zijn arbeidsmarktrelevante onderdelen van volledige diplomatrajecten. Deze trajecten zijn zowel interessant voor zij-instromers die versneld inzetbaar willen zijn in als huidige medewerkers die zich verder willen ontwikkelen. De mbo-certificaten worden landelijk erkend en geregistreerd in het diplomaregister van de deelnemer (DUO). Voor het deel waarvoor het mbo-certificaat is verkregen wordt vrijstelling gegeven wanneer iemand besluit een volledig diplomatraject te volgen.

Studielast

 RegulierVia Nationale Zorgklas
Studieduur5 dagen (10 dagdelen), verdeeld over maximaal 16 weken10 online trainingsmodules van 3 uur verdeeld over 4-5 maanden
Leeruren 3 lesuren (1 dagdeel) en circa 2 tot 3 uur zelfstudie per week.3 lesuren (1 dagdeel) en circa 1,5 uur zelfstudie per week.
Stage minimaal 8 uur per weekminimaal 8 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, deels onlinenader te bepalen

Er worden ook drie praktijkopdrachten gemaakt onder begeleiding van een werkbegeleider (2-4 uur per opdracht). Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald. Het is ook mogelijk om dit mbo-certificaat te behalen d.m.v. een combinatie van werken/leren en online onderwijs (via de Nationale Zorgklas).

Toelating

Je hebt werk- en denkniveau nodig vergelijkbaar met mbo-niveau 2. Start bij voldoende deelname.

Examen

De cursus wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Stage / werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je de cursus en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Doorleren

Na het behalen van de leereenheid kun je doorstromen naar de opleiding dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn niveau 2.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.