ZEW
Volwassenen

Geriatrische revalidatiezorg

Voor volwassenen

Crebo K0902

De vergrijzing zorgt ervoor dat er steeds meer ouderen in Nederland wonen. Hierdoor neemt ook de vraag naar geriatrische revalidatiezorg toe. Wil jij je bekwamen in de specifieke zorg en begeleidingsvormen die hierbij horen? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

De werkzaamheden in de GRZ bestaan uit standaardhandelingen, uitgevoerd volgens procedures en protocollen, en meer complexe handelingen, zoals het motiveren van cliënten om te revalideren, signaleren dat de revalidatie afwijkt van de gestelde revalidatiedoelen en het samenwerken met mantelzorgers. Daarbij is het bewaken van de balans tussen de eigen regie van de cliënt enerzijds en werken aan afgesproken revalidatiedoelen anderzijds een complicerende factor die voortdurende evaluatie vraagt. Dit vraagt bij het uitvoeren van taken om specialistische kennis.

Tijdens de lesdagen oefen en toets je de vaardigheden door middel van actieve werkvormen en is er ruimte voor verdieping op de theorie.

De scholing kan ook op locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (incompany). In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Duur
7 dagen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.100,00
Eerstvolgende startdatum
Incompany incompany (in overleg)

Vakken

  • ondersteunen van de cliënt en de mantelzorger bij het toewerken naar de revalidatiedoelen
  • organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie van de cliënt in afstemming met het multidisciplinaire team

Studielast

Studieduur7 dagen verdeeld over 12 weken
Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald

Toelating

Je kan deelnemen aan deze cursus wanneer je werkzaam bent op niveau 3 of 4 in de geriatrische revalidatiezorg of een relevante stageplek hebt. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

De examinering vindt zowel in de school als in de praktijk plaats. Er wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling en er vindt een eindgesprek plaats tussen jou, de beoordelaar van school en de beoordelaar in het werkveld.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Startdata

Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

Keuzedelen

In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.