Geriatrische revalidatiezorg

Voor volwassenen
Geriatrische revalidatiezorg
Crebo K0902

De vergrijzing zorgt ervoor dat er steeds meer ouderen in Nederland wonen. Hierdoor neemt ook de vraag naar geriatrische revalidatiezorg toe. Wil jij je bekwamen in de specifieke zorg en begeleidingsvormen die hierbij horen? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
7 dagen
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Incompany
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.100,00
Eerstvolgende startdatum
incompany (in overleg) Incompany

In het dynamische werkveld van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is sprake van complexe problematiek. GRZ-cliënten zijn vaak ouderen met multi-problematiek op o.a. somatisch, geriatrisch en/of psychisch vlak. De GRZ-professional schept een revalidatieklimaat en integreert therapie gericht op de individuele revalidatiedoelen met de dagelijkse zorg voor de cliënten. Dit vraagt om het bewaken van een goede balans tussen motiveren van de cliënt en zorg verlenen binnen de context van de multi-problematiek.

Stages

Inhoud

De werkzaamheden in de GRZ bestaan uit standaardhandelingen, uitgevoerd volgens procedures en protocollen, en meer complexe handelingen, zoals het motiveren van cliënten om te revalideren, signaleren dat de revalidatie afwijkt van de gestelde revalidatiedoelen en het samenwerken met mantelzorgers. Daarbij is het bewaken van de balans tussen de eigen regie van de cliënt enerzijds en werken aan afgesproken revalidatiedoelen anderzijds een complicerende factor die voortdurende evaluatie vraagt. Dit vraagt bij het uitvoeren van taken om specialistische kennis.

Tijdens de lesdagen oefen en toets je de vaardigheden door middel van actieve werkvormen en is er ruimte voor verdieping op de theorie.

De scholing kan ook op locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (incompany). In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Je krijgt de volgende Vakken

  • ondersteunen van de cliënt en de mantelzorger bij het toewerken naar de revalidatiedoelen
  • organiseren van de zorg met betrekking tot de revalidatie van de cliënt in afstemming met het multidisciplinaire team

Studielast

Studieduur7 dagen verdeeld over 12 weken
Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week
Lesmomentnader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij incompany trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald

Toelating

Je kan deelnemen aan deze cursus wanneer je werkzaam bent op niveau 3 of 4 in de geriatrische revalidatiezorg of een relevante stageplek hebt. De cursus start bij voldoende deelname en kan worden samengevoegd met een andere vestiging.

Examen

De examinering vindt zowel in de school als in de praktijk plaats. Er wordt geëxamineerd door middel van een gedragsbeoordeling en er vindt een eindgesprek plaats tussen jou, de beoordelaar van school en de beoordelaar in het werkveld.

Stage / werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je het keuzedeel en het examen met voldoende resultaat afsluit ontvang je een mbo-certificaat. Dit certificaat wordt geregistreerd in het diplomaregister van DUO.

Kosten

Scholingskosten€ 1.100,00
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.100,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

    Keuzedelen

    In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het intakegesprek.

  • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.