Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Voor volwassenen
Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Wil jij als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende de zorg van een groep cliënten coördineren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Duur
920 uren
Leerweg
Brancheopleiding
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten € 1.683,00
Eerstvolgende startdatum
Nov/21 Leeuwarden

De CZO-erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is een vervolgopleiding voor de verzorgende (ig). Als EVV voer je naast je reguliere zorgtaken ook specifieke werkzaamheden uit. Je bent daarbij het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, het multidisciplinaire team, de afdeling, de partners uit de ketenzorg en het informele netwerk (mantelzorgers, naasten en vrijwilligers).

Als EVV begeleid je de cliënt bij inhuizen of de start van het zorgarrangement, je coördineert de zorg, stemt de zorg af met alle betrokkenen en monitort dat de zorg conform gemaakte afspraken in het zorgleefplan uitgevoerd wordt. In het multidisciplinaire team heb je de taak om de bespreking over de cliënt voor te bereiden, de belangen van de cliënt te behartigen en nieuwe afspraken te communiceren met betrokkenen.
Op uitvoerend niveau ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de totale zorg aan de cliënt zoals vastgelegd in het zorgleefplan: van opname tot aan overplaatsing of overlijden. Bij de uitoefening van deze taken ben je erop gericht om persoonsgerichte zorg te realiseren. Je stelt voortdurend de kwaliteit (mentaal en lichamelijk welbevinden) van leven van de cliënt centraal en je begeleidt de cliënt bij het behouden van de eigen regie en autonomie over zijn leven. Niet de beperking wordt centraal gesteld bij het bieden van zorg, maar de individuele behoeften van de cliënt en diens naasten die betrekking hebben op alle domeinen van het leven in een prettig woon- en leefklimaat.

Stages

Inhoud

Het programma van de opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende is vormgegeven op basis van het deskundigheidsgebied en de eindtermen zoals die beschreven staan in het document opleidingseisen eerst verantwoordelijk verzorgende deskundigheidsgebied en eindtermen (CZO).

De eindtermen zijn opgesteld m.b.v. de CanMEDS competentiegebieden en omvatten:

zorgverlener
 • Vakinhoudelijk handelen
 • Communicatie
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap
 • Maatschappelijk handelen
 • Organisatielidmaatschap
 • Professionaliteit

De opleiding is modulair opgebouwd. Aan de hand van 3 thema’s ontwikkel je je tot zorgprofessional in de VVT. De thema’s zijn:

 1. Methodisch werken
 2. Coördinatie en communicatie
 3. Professionalisering en zorgvernieuwing

Ieder thema heeft een bepaalde focus, zoals aandacht voor plannen van zorg, communicatie met de cliënt en diens naasten, groepsprocessen, vakdeskundigheid, het cliëntsysteem, zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering.  Het leren samen met en in de eigen werkpraktijk staat hierbij centraal.

Het opleidingstraject bestaat uit een combinatie van 8 fysieke bijeenkomsten van 6 klokuren, 4 online bijeenkomsten van 1 klokuur en leren en werken op de werkvloer (ongeveer 24 klokuren). Daarnaast zijn er twee dagdelen die staan in het teken staan van leerreflectie en examinering. De totale doorlooptijd van de opleiding is ongeveer 30 weken.

Studielast

Studieduur920 uren 
Leeruren80 uren
Stage/werk600 uren (20 uur per week)
LesmomentNader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Voor deze opleiding heb je minimaal het mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3 nodig of een daarmee vergelijkbaar functioneringsniveau. Daarnaast heb je minimaal een jaar werkervaring als verzorgende. Je hebt een werkplek waar je je als verzorgende kunt ontwikkelen als EVV en waar je de bij de opleiding behorende werkplekopdrachten kunt uitvoeren. 

Examen

De opleiding wordt geëxamineerd door middel van Proeven van Bekwaamheid en een eindassesment

Stage / werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. De Beroepspraktijkvorming vindt plaats op je eigen werkplek. Vind je stage of werkplek via www.stageplaza.nl, www.zorgpleinnoord.nl of www.zowelwerk.nl (Flevoland). Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Je werkt minimaal 20 uur per week. 

Diploma

Als je de opleiding met voldoende resultaat afrondt, ontvang je het landelijk erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van het College Zorg Opleidingen (CZO). 

Werken

Je kunt na deze opleiding gaan werken als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende bij diverse zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Kosten

Scholingskosten€ 1.683,00
Lesmateriaal€ 67,00
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkostenexclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.750,00
BTWvrijgesteld

Er zijn (mogelijk) kosten verbonden aan de inschrijving bij het College Zorg Opleidingen en de uitgifte van het diploma. Deze kosten worden door de student zelf afgerekend met CZO. Meer informatie is te vinden op de website van CZO. Je kunt in termijnen betalen. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek.

 • ROC Friese Poort zorgt in principe voor een stageplaats bij de mbo-opleidingen in de zorg. Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare stageplaatsen voor een opleiding zijn, is het een pré als je zelf een stageplaats hebt gevonden. Bij de opleidingsinformatie staat dit aangegeven.

 • Er is geen leeftijdsgrens aan werken in de zorg. Voor een baan in de zorg ben je nooit te oud. Veel zorgvragers vinden een ‘ervaren’ medewerker juist prettig. Wel moet je lichamelijke gezondheid het toelaten om te werken in de zorg.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.