Groepsfoto
Volwassenen

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Voor volwassenen

Wil jij als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende de zorg van een groep cliënten coördineren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Het programma van de opleiding tot eerst verantwoordelijk verzorgende is vormgegeven op basis van het deskundigheidsgebied en de eindtermen zoals die beschreven staan in het document opleidingseisen eerst verantwoordelijk verzorgende deskundigheidsgebied en eindtermen (CZO).

De eindtermen zijn opgesteld m.b.v. de CanMEDS competentiegebieden en omvatten:

zorgverlener
  • Vakinhoudelijk handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatielidmaatschap
  • Professionaliteit

De opleiding is modulair opgebouwd. Aan de hand van 3 thema’s ontwikkel je je tot zorgprofessional in de VVT. De thema’s zijn:

  1. Methodisch werken
  2. Coördinatie en communicatie
  3. Professionalisering en zorgvernieuwing

Ieder thema heeft een bepaalde focus, zoals aandacht voor plannen van zorg, communicatie met de cliënt en diens naasten, groepsprocessen, vakdeskundigheid, het cliëntsysteem, zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering.  Het leren samen met en in de eigen werkpraktijk staat hierbij centraal.

Het opleidingstraject bestaat uit een combinatie van 8 fysieke bijeenkomsten van 6 klokuren, 4 online bijeenkomsten van 1 klokuur en leren en werken op de werkvloer (ongeveer 24 klokuren). Daarnaast zijn er twee dagdelen die staan in het teken staan van leerreflectie en examinering. De totale doorlooptijd van de opleiding is ongeveer 30 weken.

Duur
30 weken
Leerweg
Brancheopleiding
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten € 1.900,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden najaar 2023

Studielast

Studieduur920 uren 
Leeruren80 uren
Stage/werk600 uren (20 uur per week)
LesmomentNader te bepalen, schoolvakanties vrij

Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Toelating

Voor deze opleiding heb je minimaal het mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3 nodig of een daarmee vergelijkbaar functioneringsniveau. Daarnaast heb je minimaal een jaar werkervaring als verzorgende. Je hebt een werkplek waar je je als verzorgende kunt ontwikkelen als EVV en waar je de bij de opleiding behorende werkplekopdrachten kunt uitvoeren. 

Examen

De opleiding wordt geëxamineerd door middel van Proeven van Bekwaamheid en een eindassesment

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. De Beroepspraktijkvorming vindt plaats op je eigen werkplek. Vind je stage of werkplek via www.stageplaza.nl, www.zorgpleinnoord.nl of Flever (Flevoland). Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Je werkt minimaal 20 uur per week. 

Diploma

Als je de opleiding met voldoende resultaat afrondt, ontvang je het landelijk erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van het College Zorg Opleidingen (CZO). Dit diploma vraag je zelf aan bij CZO.

Doorleren studies

Doorleren

Werken

Je kunt na deze opleiding gaan werken als Eerst Verantwoordelijk Verzorgende bij diverse zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Kosten

Scholingskosten€ 1.900,00
Lesmateriaalinclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Examenkostenexclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.900,00
BTWvrijgesteld

De examenaanvraag dien je zelf op naam in bij CZO. Hiervoor wordt een bedrag van € 85,- in rekening gebracht. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Sectorplan Plus - Zorg & Welzijn
Subsidie: Praktijkleren voor de derde leerweg
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Startdata

Leeuwarden
najaar 2023 Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Deze stage of werkplek zoek je zelf en moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Flever vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek.