Assessor

Maatwerktraject voor organisaties

Het assessment is een goed instrument om de competenties van studenten in kaart te brengen. Het betrouwbaar beoordelen van een assessment vraagt van de assessor wel een specifieke deskundigheid. Studenten moeten over bepaalde competenties (vakkennis, vaardigheden en gedrag) beschikken om beroepstaken te kunnen verrichten. Een assessor beoordeelt in verschillende situaties – bijvoorbeeld op de werkplek of tijdens rollenspelen – de mate waarin de student deze competenties beheerst.

 

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus ‘Assessor’ ontwikkel je essentiële vaardigheden die nodig zijn om een volwaardig assessor te zijn in het mbo. Na deze cursus heb je inzicht in beoordelingsmodellen en kun je een assessment voorbereiden. Je kan samen met collega’s tot een eenduidig oordeel komen en je weet hoe je het competentieniveau van een student objectief beoordeelt. Je behandelt zowel de theorie als de praktijk die je nodig hebt om als assessor ingezet te worden in het mbo.

In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de inhoud worden toegevoegd. Deze scholing is geaccrediteerd door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals en de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering (CADD) van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). De dagdelen worden afzonderlijk geaccrediteerd met 3 accreditatiepunten per dagdeel en kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. 

QR

Je krijgt de volgende Vakken

  • competentiegericht onderwijs
  • taken en competenties van een assessor
  • beoordelen
  • rapporteren
  • portfolio beoordeling; VRAAK-criteria
  • criteriumgericht interview; STARR(T)-methode

Studielast

Studieduur3 dagdelen
Leeruren12 lesuren (3 dagen)
Lesmomentin overleg met de organisatie

Toelating

Je kan deelnemen aan deze cursus wanneer je ervaring hebt in of bekend bent met het beroepenveld, bekend bent met het kwalificatiedossier en weet wat het profiel van de assessor is. Individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Examen

Er is geen afsluitend examen.

Diploma

Je ontvangt een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek.

  • Er is geen leeftijdsgrens aan werken in de zorg. Voor een baan in de zorg ben je nooit te oud. Veel zorgvragers vinden een ‘ervaren’ medewerker juist prettig. Wel moet je lichamelijke gezondheid het toelaten om te werken in de zorg.

  • Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.