Volwassenen

Assessor

Wil je de essentiële vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om een volwaardig assessor te zijn in het mbo? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Tijdens de cursus ‘Assessor’ ontwikkel je essentiële vaardigheden die nodig zijn om een volwaardig assessor te zijn in het mbo. Na deze cursus heb je inzicht in beoordelingsmodellen en kun je een assessment voorbereiden. Je kan samen met collega’s tot een eenduidig oordeel komen en je weet hoe je het competentieniveau van een student objectief beoordeelt. Je behandelt zowel de theorie als de praktijk die je nodig hebt om als assessor ingezet te worden in het mbo.

In overleg kunnen vaardigheden of competenties aan de inhoud worden toegevoegd. Deze scholing is geaccrediteerd door Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V, Register Zorgprofessionals en de Commissie Accreditatie Deskundigheidsbevordering (CADD) van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA). De dagdelen worden afzonderlijk geaccrediteerd met 3 accreditatiepunten per dagdeel en kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd. 

QR

Duur
3 dagdelen
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Incompany
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten maatwerk
Eerstvolgende startdatum
Incompany incompany (in overleg)

Vakken

  • competentiegericht onderwijs
  • taken en competenties van een assessor
  • beoordelen
  • rapporteren
  • portfolio beoordeling; VRAAK-criteria
  • criteriumgericht interview; STARR(T)-methode

Studielast

Studieduur3 dagdelen
Leeruren12 lesuren (3 dagen)
Lesmomentin overleg met de organisatie

Toelating

Je kan deelnemen aan deze cursus wanneer je ervaring hebt in of bekend bent met het beroepenveld, bekend bent met het kwalificatiedossier en weet wat het profiel van de assessor is. Individuele instroom is helaas niet mogelijk.

Examen

Er is geen afsluitend examen.

Diploma

Je ontvangt een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Startdata

Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.