Volwassenen

T3 Trainingen

Als trainer, docent, oefenleider, leidinggevende of coach hanteer je een bepaalde werk- of onderwijsmethodiek. Ben je benieuwd naar betere effecten vanuit 'best practices'? Dan zijn de T3 trainingen echt iets voor jou!

ROC Friese Poort heeft in samenwerking met Mardev een aantal ‘Train The Trainer’-opleidingen (T3-opleidingen) opgezet, die tegemoetkomen aan de hedendaagse ontwikkelingen in het werkveld. De T3-trainingen zijn specifiek ontwikkeld voor trainers, docenten, oefenleiders, leidinggevenden en coaches bij hulpdiensten of organisaties. Vanuit Mardev zijn in eerste aanleg vier T3-trainingen opgezet:

Scenariotraining laat de deelnemers ervaren dat de activerende didactiek binnen het hele leerproces van toegevoegde waarde is voor cursisten. De rode draad in deze T3 training is dat oude patronen worden doorbroken door middel van een bewezen effectieve methode.

Oefenmethodiek PIED sluit aan op de scenariotraining en is daarbij een vernieuwende en tegelijkertijd eenvoudige, heldere oefenmethodiek. Ook bij deze T3-training is de rode draad dat oude patronen worden doorbroken, out-of-the-box handelen met een verbluffend resultaat als gevolg. Deze training is een must voor ontwikkelaars en begeleiders van grootschalige oefeningen.

Evaluatiemodel Polderen sluit aan op de voorgaande twee trainingen. De eerdergenoemde gedachte om oude patronen te doorbreken wordt in deze training verder uitgebouwd.

(C)ABCDE-protocol wordt binnen de gehele professionele keten gebruikt als beoordeling van de vitale functies bij een (ongeval)slachtoffer. Door een combinatie van scenariotraining toe te passen leert de trainer het (C)ABCDE-protocol te gebruiken binnen de te geven lessen.

De combinatie T3-scenariotraining gevolgd door de T3-training (C)ABCDE-protocol wordt aanbevolen voor EHBO-instructeurs die zich willen ontwikkelen.

 

Duur
afhankelijk van keuze
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Urk
Lesmoment
ochtend, middag, avond, zaterdag
Kosten
Scholingskosten afhankelijk van keuze
Eerstvolgende startdatum
Startmoment afhankelijk van keuze

Studielast

 ScenariotrainingOefenmethodiek PIEDEvaluatiemodel Polderen(C)ABCDE-protocol
Studieduur3 dagdelen3 dagdelen1 dagdeel2 dagdelen
Leeruren2 uur per dagdeel les en circa 2 uren zelfstudie2 uur per dagdeel les en circa 2 uren zelfstudie2 uur les4 uur per dagdeel les en circa 2 uren zelfstudie
Lesmomentnader te bepalennader te bepalennader te bepalennader te bepalen

In overleg zijn combinatie T3 trainingen mogelijk.

Toelating

Je dient minimaal te beschikken over mbo werk- en denkniveau. Start bij voldoende deelname.

Examen

Aan het eind van de cursus doe je een eindopdracht en vindt er een evaluatie plaats. 

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van de Stichting Vakmanschap Veiligheidsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenafhankelijk van keuze

Startdata

Startmoment
afhankelijk van keuze Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
  • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
  • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
  • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend een interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

Maak de interessetest

Capaciteitentest
Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.