Warmtepompen basis (voor monteurs en aspirant-ontwerpers)

Voor volwassenen

Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor een warmtepomp om hun bedrijfspand of huis te verwarmen. Het voordeel van een warmtepomp is dat deze geen gebruik maakt van gas of andere fossiele brandstoffen, maar alleen van een kleine hoeveelheid elektriciteit. Dit is duurzamer en levert de eigenaar van de warmtepomp een aanzienlijke kostenbesparing op.

Je ontwerpt en installeert de warmtepompen. Deze werkzaamheden bepalen uiteindelijk het rendement. Je hebt kennis nodig van de techniek van een warmtepompinstallatie en afstemming van diverse werkzaamheden. 

Stages

Inhoud

Tijdens deze cursus leer je warmtepompinstallaties ontwerpen en installeren. De kennis die wordt overgebracht, is tot stand gekomen op basis van ervaringen uit gerealiseerde warmtepompprojecten, beschikbare normen en ISSO-publicatiesVoor een integrale behandeling van het installeren van warmtepompinstallaties, sluit de structuur van de opleiding aan op de beoordelingsrichtlijnen (BRL’s) en het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties (MKK) voor de installatiesector.

Je krijgt de volgende Vakken

  • Programmafase; ontwerp van de warmtepomp, warmtepomp, rendement van de warmtepomp, temperaturen en druk, vermogen van de warmtepomp, verschillende warmtepompsystemen, bronsystemen, afgiftesystemen en hybride warmtepomp in bestaande bouw
  • Ontwerpfase; hydraulisch ontwerp en opstellingsruimte warmtepomp
  • Uitwerkingsfase
  • Realisatiefase
  • Beheerfase

Studielast

Studieduur4 dagdelen
Leeruren4 lesuren per dag
Lesmomentwoensdag 16.00 - 21.00 uur

Toelating

Voor deze cursus is een mbo-diploma installatietechniek niveau 2 nodig.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus en de toets met voldoende resultaat afsluit ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskosten€ 725,00
Lesmateriaalinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 725,00
BTWvrijgesteld

Exclusief (warme) maaltijd.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.