NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Voor volwassenen
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Ben jij volgens de veiligheidsnormen aangesteld als Vakbekwaam Persoon (laagspanning) om complexere handelingen uit te voeren met elektrische apparatuur en/of installaties? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
1 dag
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Drachten
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 345,00
Eerstvolgende startdatum
13-12-2021 Drachten

Wanneer je werkt met elektronische installaties dan is het van belang dat de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Daarom moet bij de inspectie en het onderhoud de NEN 3140 als uitgangspunt worden genomen. NEN-normen zijn praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen.

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus NEN 3140 Vakbekwaam Persoon ligt de nadruk op het praktisch en correct toepassen van de veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3140 beschreven is. Je leert de risico's van elektrocutie en vlambogen te herkennen en hoe je meetinstrumenten moet toepassen. Na afloop mag je complexere elektronische werkzaamheden uitvoeren.
Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven. Veritech

Je krijgt de volgende Vakken

 • relatie tussen wet en regelgeving
 • NEN 3140 organisatiebeleid
 • gevaren en risicobeoordeling
 • kennis van componenten zoals (vermogens)schakelaars, scheiders etc.
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • werken met werkprocedures en bedrijfsprocedures
 • schakelen en scheiden
 • de vijf essentiële stappen
 • veilig uitvoeren van metingen
 • kortsluitstromen en de gevolgen
 • risicoverhogende omstandigheden
 • taak risico analyse
 • inspectiebeleid

Studielast

Studieduur1 dag
Leeruren7 lesuren (1 dag)
Lesmoment9.00 - 16.00 uur

Toelating

Van de deelnemers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht. De cursus start bij voldoende deelname.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech. Dit certificaat is twee jaar geldig.

Kosten

Scholingskosten€ 345,00
Lesmateriaalinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 345,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • ROC Friese Poort is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  keurmerk Blik op Werk

 • Het erkende VCA-diploma/certificaat, is tien jaar geldig (onder voorbehoud van aanpassingen in de wet- & regelgeving). Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.

 • Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

  Meer informatie

 • Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.