NEN 3140

Voor volwassenen

NEN-normen zijn praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in bijvoorbeeld woningen of utiliteitsgebouwen moeten voldoen.

Stages

Inhoud

De norm NEN 3140 geldt als een van de belangrijkste middelen om aan de Arbowet te voldoen. In deze veiligheidsnorm staat beschreven hoe medewerkers veilig kunnen werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Je kan kiezen uit twee verschillende cursussen:

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: je leert de basisprincipes van elektrotechniek en hoe je veilig eenvoudige elektrotechnische handelingen kunt uitvoeren met elektrisch apparatuur en installaties. Er is naast de theorie ook veel aandacht voor de praktijk.

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: je leert het praktisch en correct toepassen van de veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3140 beschreven is. Je leert de risico's van elektrocutie en vlambogen te herkennen en hoe je meetinstrumenten moet toepassen. Na afloop mag je complexere elektronische werkzaamheden uitvoeren.

Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven. Veritech

Studielast

 Voldoende Onderricht PersoonVakbekwaam Persoon
Studieduur1 dagdeel1 dag
Leeruren3,5 uur (1 dag)7 lesuren (1 dag)
Lesmoment9.00 - 12.30 uur9.00 - 16.00 uur

Toelating

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: van de deelnemers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht.

De cursussen starten bij voldoende deelname.

Examen

De cursussen worden afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech.

Kosten

ScholingskostenAfhankelijk van keuze
Prijs (bij betaling 1x)Afhankelijk van keuze
BTWvrijgesteld

Scholingskosten NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon
Scholingskosten NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • De norm NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of gehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs etc). In een aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. Eventueel kan er tot bijscholing worden besloten, zoals bijvoorbeeld het laten volgen van een cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon, indien een persoon niet beschikt over een elektrotechnische vooropleiding maar wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verricht.

  • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.