Techniek
Volwassenen

NEN 3140

Voor volwassenen

Ben jij een elektrotechnicus en heb je voor je werk kennis van NEN 3140 nodig? Dan is de cursus Voldoende Onderricht Persoon of Vakbekwaam Persoon echt iets voor jou.

De norm NEN 3140 geldt als een van de belangrijkste middelen om aan de Arbowet te voldoen. In deze veiligheidsnorm staat beschreven hoe medewerkers veilig kunnen werken aan elektrische laagspanningsinstallaties. Je kan kiezen uit twee verschillende cursussen:

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: je leert de basisprincipes van elektrotechniek en hoe je veilig eenvoudige elektrotechnische handelingen kunt uitvoeren met elektrisch apparatuur en installaties. Er is naast de theorie ook veel aandacht voor de praktijk.

NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: je leert het praktisch en correct toepassen van de veiligheidsprocedures en de veilige werkwijze zoals in de NEN 3140 beschreven is. Je leert de risico's van elektrocutie en vlambogen te herkennen en hoe je meetinstrumenten moet toepassen. Na afloop mag je complexere elektronische werkzaamheden uitvoeren.

Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven.

Logo Veritech

 

Duur
1 dagdeel of 1 dag
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Drachten
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten afhankelijk van keuze
Eerstvolgende startdatum
Startmoment afhankelijk van keuze

Studielast

 Voldoende Onderricht PersoonVakbekwaam Persoon
Studieduur1 dagdeel1 dag
Leeruren3,5 uur (1 dag)7 lesuren (1 dag)
Lesmoment9.00 - 12.30 uur9.00 - 16.00 uur

Toelating

NEN 3140 Voldoende Onderricht Persoon: er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.
NEN 3140 Vakbekwaam Persoon: van de deelnemers wordt tenminste een elektrotechnische opleiding volgens de Wet Educatie Beroepsonderwijs niveau 2 (LBO-E) of gelijkwaardige ervaring verwacht.

De cursussen starten bij voldoende deelname.

Examen

De cursussen worden afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech.

Startdata

Startmoment
afhankelijk van keuze Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

De norm NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of gehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs etc). In een aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. Eventueel kan er tot bijscholing worden besloten, zoals bijvoorbeeld het laten volgen van een cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon, indien een persoon niet beschikt over een elektrotechnische vooropleiding maar wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verricht.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties