NEN 1010

Voor volwassenen
NEN 1010

Ben jij technicus die over voldoende praktische en theoretische kennis van de NEN 1010:2015 wil beschikken om installatiewerkzaamheden en uitbreidingen op elektrische installaties uit te voeren? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
1 dag
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Drachten
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 345,00
Eerstvolgende startdatum
10-05-2021 Drachten

NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die wordt gebruikt in de elektrotechnische installatiebranche. NEN-normen zijn praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in bijvoorbeeld woningen of utiliteitsgebouwen moeten voldoen.

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus wordt de basis gelegd voor het praktisch uitvoeren van de keuringen aan elektrische installaties in woningen en kleine utiliteit. Hierbij wordt de theoretische onderbouwing van de NEN 1010 behandeld. Aan de hand van keuringslijsten en een mobiel practicum worden er visuele inspecties en metingen geoefend. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende type meetinstrumenten. Ook eigen meetinstrumenten mogen worden gebruikt. Het doel van de cursus is om kennis en vaardigheden op te doen om zelfstandig een elektrische basisinstallatie volgende de NEN 1010 te keuren. De nadruk ligt op het praktisch en correct uitvoeren van de keuringen en het juist rapporteren van bevindingen.
Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven. Veritech

Je krijgt de volgende Vakken

 • wat is inspecteren volgens de NEN 1010
 • deskundigheid en positie van de inspecteur
 • wet- en regelgeving en op woning van toepassing zijnde normen, NPR's en NTA’s
 • veiligheid van de inspecteur tijdens inspecties
 • meetapparatuur en meetfouten
 • stroomstelsels en beschermingsmaatregelen (TT-, TN-, IT-, IU-, IM-stelsels)
 • voorbereiden van inspectie (inspectiecontract, inspectieplan en inspectiefrequentie)
 • visuele inspectie van elektrische installaties
 • metingen en beproevingen aan elektrische installaties
 • bescherming door scheiding van stroomketens door SELV-, PELV-ketens of S-ketens
 • controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
 • controleren van de fasevolgord
 • functionele en operationele beproevingen
 • rapportage van inspecties

Studielast

Studieduur1 dag
Leeruren7 lesuren (1 dag)
Lesmomentvan 9.00 - 16.00 uur

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Enig technisch inzicht is nodig. De cursus start bij voldoende deelname.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Kosten

Scholingskosten€ 345,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 345,00
BTWexclusief

Totaalprijs is inclusief koffie/thee en lunch. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.