NEN 1010

Voor volwassenen
NEN 1010

Ben jij technicus die over voldoende praktische en theoretische kennis van de NEN 1010:2015 wil beschikken om installatiewerkzaamheden en uitbreidingen op elektrische installaties uit te voeren? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
1 dag
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Drachten
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 345,00
Eerstvolgende startdatum
14-12-2021 Drachten

NEN 1010 is een reeks veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die wordt gebruikt in de elektrotechnische installatiebranche. NEN-normen zijn praktische richtlijnen die voor en door de markt zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in bijvoorbeeld woningen of utiliteitsgebouwen moeten voldoen.

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus wordt de basis gelegd voor het praktisch uitvoeren van de keuringen aan elektrische installaties in woningen en kleine utiliteit. Hierbij wordt de theoretische onderbouwing van de NEN 1010 behandeld. Aan de hand van keuringslijsten en een mobiel practicum worden er visuele inspecties en metingen geoefend. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende type meetinstrumenten. Ook eigen meetinstrumenten mogen worden gebruikt. Het doel van de cursus is om kennis en vaardigheden op te doen om zelfstandig een elektrische basisinstallatie volgende de NEN 1010 te keuren. De nadruk ligt op het praktisch en correct uitvoeren van de keuringen en het juist rapporteren van bevindingen.
Deze cursus wordt in samenwerking met Veritech gegeven. Veritech

Je krijgt de volgende Vakken

 • wat is inspecteren volgens de NEN 1010
 • deskundigheid en positie van de inspecteur
 • wet- en regelgeving en op woning van toepassing zijnde normen, NPR's en NTA’s
 • veiligheid van de inspecteur tijdens inspecties
 • meetapparatuur en meetfouten
 • stroomstelsels en beschermingsmaatregelen (TT-, TN-, IT-, IU-, IM-stelsels)
 • voorbereiden van inspectie (inspectiecontract, inspectieplan en inspectiefrequentie)
 • visuele inspectie van elektrische installaties
 • metingen en beproevingen aan elektrische installaties
 • bescherming door scheiding van stroomketens door SELV-, PELV-ketens of S-ketens
 • controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
 • controleren van de fasevolgord
 • functionele en operationele beproevingen
 • rapportage van inspecties

Studielast

Studieduur1 dag
Leeruren7 lesuren (1 dag)
Lesmomentvan 9.00 - 16.00 uur

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing. Enig technisch inzicht is nodig. De cursus start bij voldoende deelname.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een toets.

Diploma

Als je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van Veritech. Dit certificaat is 2 jaar geldig.

Kosten

Scholingskosten€ 345,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 345,00
BTWexclusief

Totaalprijs is inclusief koffie/thee en lunch. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ja, dat kan. Jouw thuis- en werksituatie is natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Indien de opleiding duurder is dan € 200,00 bieden we wel de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Vind je de opleiding te duur en wil je weten welke andere manieren ROC Friese Poort heeft om tot een kwalificatie te komen? Kijk dan of je via een opleiding bij het jongerenonderwijs kunt instromen. Je betaalt dan voor het lesgeld, de aanschaf van leer- en hulpmiddelen en een eventuele bijdrage voor een werkweek of excursie.

 • Je hebt een erkende stage of werkplek nodig om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Het verschilt per opleiding of je die zelf moet zoeken of dat ROC Friese Poort je helpt bij het zoeken van een stageplaats. Dit staat bij de opleidingsinformatie beschreven onder het kopje ‘Stage/werkplek’. De stage of werkplek moet voor de start van de opleiding geregeld zijn. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

  Bekijk ons opleidingsaanbod voor Zorg & Welzijn hier.

 • De norm NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of gehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs etc). In een aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. Eventueel kan er tot bijscholing worden besloten, zoals bijvoorbeeld het laten volgen van een cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon, indien een persoon niet beschikt over een elektrotechnische vooropleiding maar wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verricht.

 • Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.