Techniek

Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (IDB)

Voor volwassenen

Een brandmeldinstallatie kan schade en ongevallen voorkomen of beperken door vroegtijdig een brand te signaleren. Maar dan moet de installatie natuurlijk wel goed zijn geïnstalleerd en zijn onderhouden. Als medewerker van een installatiebedrijf speel je daarbij een belangrijke rol.

Stages

Techniek

Inhoud

Tijdens de cursus leer je over de grondbeginselen van branduitbraak en hoe je gebouwen en mensen tegen brand beveiligt. Je maakt kennis met de normering van de installatie van brandmeldinstallaties (NEN 2535) en je verdiept je in het installeren van brandmeldinstallaties. Je behandelt zowel de theorie als de praktijk. De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

Brandbeveiliging algemeen: componenten van de branddriehoek, drie O’s, typen voorzieningen, voorbeelden van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, organisatorische maatregelen, gericht op het voorkomen van brand, voorkomen en beperken van ongevallen en schade bij brand en bestrijden van brand.

Componenten van brandmeldsystemen: tekstpaneel, alfanumeriek display en geografisch brandweerpaneel, brandmeldcentrale, normen van brandmeldcentrales, werkingsprincipe en toepassing van thermische melders, rookmelders en vlammenmelders en primaire energievoorziening en noodstroomvoorziening.

Kennis van de normering op het gebied van installeren van brandmeldinstallaties: relevante delen uit de NEN2535, prestatie eis van een brandmeldinstallatie, verantwoordelijkheid van het brandmeldinstallatie bedrijf, interpreteren tekeningen en blokschema’s, bekabelingschema’s detectiezone, meldergroep en melderlus en alarmzone en stuurzone.

Installeren van brandmeldinstallaties: opstellingseisen voor brandmeldcentrale, geografisch paneel en brandweerpaneel, herkennen van afwijkingen van de projectie, melden van afwijkingen van de projectie, plaatsbepaling van melders, eisen aan elektrische installatie, elektrisch en mechanische eigenschappen van kabels, voorschriften voor installatie van kabels, voorkomen van onderlinge beïnvloeding, merken van kabels, voorschriften omtrent lassen in kabels, merken van klemmenkasten, ringleidingen, maatregelen voor overspanningsbeveiliging, functiebehoud van kabels, functioneren van verbindingen bij brand, eisen aan kabels voor doormelding en sturing, controle op functioneren brandbeveiliging algemeen, componenten van brandmeldsystemen, normering op het gebied van installeren van brandmeldinstallaties en installeren van brandmeldinstallaties.

Je krijgt de volgende Vakken

  • brandbeveiliging algemeen
  • componenten van brandmeldsystemen
  • kennis van de normering op het gebied van installeren van brandmeldinstallaties
  • installeren van brandmeldinstallaties

Studielast

Studieduur3 dagen
Leeruren18 uur (3 dagen)
Lesmomentnader te bepalen

 

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dien je minimaal te beschikken over mbo-werk- en denkniveau. De cursus start bij voldoende deelname. De inschrijving sluit 14 dagen voor de startdatum.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen waarbij kennis en inzicht wordt getoetst.

Diploma

Wanneer je het examen met voldoende resultaat hebt afgesloten, ontvang je het branche-erkende diploma Installatiedeskundige brandmeldinstallaties. Dit diploma wordt in de regeling Brandmeldinstallaties vermeld als geldend bewijs van vakbekwaamheid.

Kosten

Scholingskosten€ 1.000,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkostenexclusief
Totaalprijs (bij betaling ineens)€ 1.000,00
BTWexclusief
Bijkomende kosten€ 157,00

De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Startdata

Leeuwarden nader te bepalen

Ervaringen van onze studenten

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.
058-233 99 66