Energiesystemen (module)

Voor volwassenen

Stages

Inhoud

Deze module is onderdeel van de opleiding Montage en Onderhoud. Tijdens deze module komen de volgende onderdelen aan bod:

 • elektrische energie, opwekking van elektrische energie, energietransport, elektrische installatie en beveiliging
 • stoomketel, stoomturbine en stoominstallatie, energiebeheersing, appendages, warmtewisselaars, verwarmen, warmteweerstand, koelen, isoleren en energieomzetting
 • zuigermotoren, verbrandingsmotoren, brandstofsystemen en vermogen.
 • zuigerpompen, pompuitvoeringen, opbrengst, opvoerhoogte en vermogen, centrifugaalpompen, q-h-kromme, stroming en leidingen.

Studielast

Studieduur10 weken per module
Leeruren4 lesuren (1 dag) en circa 4 uur zelfstudie per week
Lesmomentdinsdag van 18.30 - 21.30 uur, schoolvakanties vrij

Je kunt in overleg wekelijks starten.

Toelating

Je hoeft niet te voldoen aan minimale instroomeisen

Examen

Er is geen afsluitend examen van toepassing voor deze module.

Diploma

Wanneer je de module met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskosten€ 975,00
Lesmateriaalinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 975,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • ROC Friese Poort is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  keurmerk Blik op Werk

 • Het erkende VCA-diploma/certificaat, is tien jaar geldig (onder voorbehoud van aanpassingen in de wet- & regelgeving). Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.

 • Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

  Meer informatie

 • Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.