Volwassenen
Volwassenen

Loopbaanonderzoek

Weet je niet welke opleiding of welk werk bij jou past? Heb je geen (aansluitend) diploma of twijfel je of je het niveau van een mbo-opleiding wel aan kunt? Dan kun je een loopbaanonderzoek doen. Je krijgt hiermee een soort carrière-advies. 

Het loopbaanonderzoek is een uitgebreid onderzoek dat bestaat uit verschillende testen. Het onderzoek begint met een gesprek waarbij je samen met de deskundige van ROC Friese Poort helder krijgt wat je wilt weten over je toekomstmogelijkheden. Vervolgens krijg je een korte uitleg over de testen en start je met de eerste test. We kunnen naar aanleiding van het gesprek testen afnemen op het gebied van interesses, capaciteiten, persoonlijkheid, competenties, motivatie en leerstijlen.

Daarnaast kan er informatie gezocht worden over opleidingen en beroepen die bij je passen en kan er een actieplan opgesteld worden om je te helpen met het maken van een keuze. De testen worden individueel afgenomen via de computer. Jouw resultaten worden in een rapportage vastgelegd en leiden naar een scholingsadvies of een advies die je richting geeft in je loopbaan. Deze rapportage bespreekt de deskundige vervolgens met jou. Het Loopbaanonderzoek duurt inclusief de gesprekken drie tot vier uur.

Duur
3-4 uur
Leerweg
Cursus / training, Test / toets / examen
Locatie(s)
Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 230,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten op elk moment

Studielast

Studieduur1 dagdeel
Leeruren3-4 lesuren
Lesmomentop elk moment

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan het Loopbaanonderzoek moet je minimaal beschikken over afgerond basisonderwijs. Als we niet zeker weten of je de Nederlandse taal voldoende beheerst, nemen we eerst een taaltoets af.

Examen

Er is geen afsluitend examen.

Diploma

Na afloop van het Loopbaanonderzoek ontvang je een rapportage met een scholingsadvies of een advies die je richting geeft in je loopbaan.

Kosten

Scholingskosten€ 230,00
Prijs (bij betaling 1x)€ 230,00
BTWexclusief

De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Startdata

Drachten
op elk moment Inschrijven
Emmeloord
op elk moment Inschrijven
Leeuwarden
op elk moment Inschrijven
Sneek
op elk moment Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
  • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
  • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
  • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend een interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

Maak de interessetest

Capaciteitentest
Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.