P&O
Volwassenen

Pedagogische professional op een IKC MBO 4

Voor volwassenen

Crebo 25697

Sinds enkele jaren is er een trend om kinderopvang, de peuterspeelzalen en het basisonderwijs te integreren in een zogenaamd Integraal Kind Centrum (IKC). Binnen een IKC werken organisaties samen in één gezamenlijk programma voor onderwijs, opvang en zorg. Kenmerkend voor de professional binnen een IKC is dat zij breed inzetbaar is en daarbij kindgericht werkt. De focus ligt op het ondersteunen en stimuleren van kinderen in hun doorgaande ontwikkeling. De specifieke rol van een pedagogisch professional op een IKC/ Brede school is om de verbinding te maken tussen de twee verschillende sectoren.  

Met deze opleiding behaal je dan ook twee mbo-diploma’s: gespecialiseerd pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Je werkt of loopt stage op een IKC of brede school en werkt zowel in de opvang als in het onderwijs. De pedagogisch professional in de IKC geeft op gerichte wijze en behoefte-gestuurd aandacht aan een kleine groep kinderen. Bevindingen worden teruggekoppeld naar andere professionals. Hierdoor wordt mogelijk om vanuit een bredere kijk te handelen om de doorgaande ontwikkeling van het kind te stimuleren. Het brede scala aan taken, rollen en werkzaamheden maakt de functie van de toekomstig pedagogisch professional veelzijdig. Dit vraagt om gespecialiseerde kennis van de optimale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Samen met professionals vanuit diverse expertises werkt de toekomstig pedagogisch professional samen aan de realisatie van optimale omstandigheden voor de kinderen.

Het team Pedagogiek en Onderwijs heeft het initiatief genomen om een podcast serie op te nemen. Op deze wijze legt het team een verbinding met de beroepspraktijk. Deze wekelijkse podcast zal een inspiratiebron zijn voor professionals vanuit onderwijs, de kinderopvang en jeugdzorg.

Animatie: starten met een volwassenenopleiding Pedagogiek & Onderwijs

Podcast Pedagogiek en Onderwijs

 

Luister op Spotify
Luister op Youtube

Duur i Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
2 jaar
Locatie(s)
Leeuwarden, Sneek
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 1.095,00
Eerstvolgende startdatum
Selecteer jouw P&O-leslocatie leslocatie Emmeloord, september 2022

Vakken

 • pedagogische identiteit
 • observeren en rapporteren
 • ontwikkelingsgericht werken
 • betekenisvolle groepsactiviteiten
 • het gezonde kind
 • vakspecialist
 • praktijkonderzoek
 • kwaliteitszorg
 • vakbekwaamheid
 • werken in leerteams
 • Nederlands
 • Engels
 • loopbaan en burgerschap
 • rekenen

Studielast

 mbo werken-leren (BBL-A) of stage-leren (BBL-S)
Studieduur2 jaar
Leeruren6 lesuren (1 dag) en circa 6 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 16 uur per week (610 uur per jaar)
Lesmoment

Woensdag (Leeuwarden) van 9.00 – 15.30 uur, schoolvakanties vrij.
Vrijdag (Sneek) van 9.00-15.30 uur, schoolvakanties vrij.

Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg.

Je kunt deze opleiding in Leeuwarden en Sneek volgen (vestiging Emmeloord zal per september beschikbaar zijn als leslocatie bij voldoende deelname). Je gaat naar school en je doet werkervaring op bij een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Bij in-company trajecten wordt het lesmoment in samenspraak met de organisatie bepaald.

Aanmelding tussen februari - mei met start september
Tussen februari en april wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald. Wanneer je je in deze periode aanmeldt voor start in september, dan kan de opleidingsinformatie afwijken van wat je eerder op de website gelezen hebt. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het kennismakingsgesprek ontvangt, zodra bovenstaande is vastgesteld.

Toelating

Niveau 4: Minimaal diploma lbo, vbo, vmbo, mavo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma, een overgangsbewijs naar 4 havo of een mbo-diploma niveau 2 of 3.

Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands, Engels en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding, dan adviseren we je tijdens het kennismakingsgesprek over je mogelijkheden.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

De afkorting IKC staat voor Integrale Kindcentra. In het noorden van het land zie je een ontwikkeling waarbij school en opvang meer integreert samenwerken. Dit vraagt ook om een nieuwe medewerker, die zowel werkzaam is in het onderwijs als de opvang. Een voorwaarde voor dit traject is dat je werkzaam bent of stage loopt op een IKC, waarbij je de opdrachten zowel in de kinderopvang als in het onderwijs kunt uitvoeren. Let op: de BPV-locatie moet een accreditatie hebben voor zowel de opleiding onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Het vinden van een geschikte stage of werkplek is lastiger geworden. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. Op StagemarktZorgpleinnoord en Zowelwerk vind je een overzicht van vacatures en werkplekken.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma onderwijsassistent & gespecialiseerd pedagogisch medewerker op niveau 4.

Werken

Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 1.095,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.095,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 200,00
BBL

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Subsidies voor deze BBL-opleiding

Check hier alle subsidiemogelijkheden

Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Scholing FCB of CAO Kartonnage
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL

Selecteer jouw P&O-leslocatie
leslocatie Emmeloord, september 2022 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
Leslocatie Leeuwarden, september 2022 Inschrijven
Selecteer jouw P&O-leslocatie
Leslocatie Sneek, september 2022 Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt een kopie van je diploma opvragen via het opleidingsinstituut waar jij je diploma hebt behaald óf je kunt bij Duo een verklaring aanvragen.

Het bedrijf kan contact opnemen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij kunnen het leerbedrijf verder helpen in de procedure. Het is belangrijk dat dit geregeld is, voor de verdere duur van jouw opleiding.

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.