Volwassenen

Kennis- en vaktoets Maritiem

Voor volwassenen

Wil je in het volwassenenonderwijs een zee(vis)vaart opleiding en ben je benieuwd of je vrijstellingen kunt krijgen voor bepaalde onderdelen? Dan kun je een kennis- en vaktoets maken. Je doet een kennistoets van elk vak binnen de gewenste opleiding en maakt daarmee zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt in die specifieke materie.

Als je een opleiding in de zee(vis)vaart wilt volgen bij ROC Friese Poort, dan kan je een kennis- en vaktoets maken. Hiermee worden je kennis, inzichten en ervaringen zichtbaar om vrijstelling te krijgen. Je kan de toets voor elk vak binnen de gewenste opleiding maken. Hierdoor kan je de opleiding versneld doen. Je kunt hiermee genoeg vrijstelling krijgen, dat je alleen nog maar het theoretische examen van de opleiding hoeft af te ronden. Daarnaast moet natuurlijk bepaalde onderdelen in de praktijk ook afgerond worden, zoals bijvoorbeeld het wettelijk voorgeschreven minimum aantal vaardagen.

Wanneer je denkt vrijstellingen te kunnen krijgen door behaalde diploma´s in het verleden, kan je dit tijdens het intake gesprek aangeven. Dan krijg je gelijk te horen of je recht hebt op de vrijstellingen en om welke vrijstellingen het gaat.

Per vakgebied doe je een niveau meting aan de hand van een toets. Denk daarbij aan machinekamer, navigatie, wetgeving, maar ook Engels en Nederlands. Het aantal toetsen is afhankelijk van de studierichting die je wilt gaan doen.

Meenemen: 

  • Passer
  • Rekenmachine
  • Scherpe potlood
  • Gum
  • Laptop met internetaansluiting 
Duur
6 uur
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Urk
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten € 95,00
Eerstvolgende startdatum
Urk op elk moment

Studielast

Tijds investering 

Duur toetsOngeveer 4 tot 6 uur 
LeerurenZelf vooraf in te vullen

 

Toelating

Je hebt werk- en denkniveau nodig vergelijkbaar met mbo-niveau van keuze.

Examen

Er is geen afsluitend examen. 

Diploma

Resultaten
Binnen twee weken nadat de kennis- en vaktoets is gemaakt ontvang je een mail met daarin de resultaten.

Het is slim om vooraf de les- en leerstof die behoort bij de gekozen/ gewenste opleiding door te nemen. 

Doorleren

Vervolg traject
In de mail die je ontvangt met daarin de resultaten van de kennis vak toets, wordt gelijk ook verwezen naar de keuze van de gewenste opleiding. Nadat je dat traject bent ingegaan ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek. Het kan ook zijn dat je het intakegesprek al eerder hebt gehad. Na het intakegesprek ontvang je een datum waarop je start met de opleiding (introductie).

Kosten

Scholingskosten€ 95,00
Prijs (bij betaling 1x)€ 95,00
BTWexclusief

De kosten voor de kennis- en vaktoets vervallen als je binnen 4 weken, na de toets, een getekende offerte van een opleiding naar onze administratie verzendt.

Subsidies voor deze opleiding

Check hier alle subsidiemogelijkheden


Startdata

Urk
op elk moment Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt een kopie van je diploma opvragen via het opleidingsinstituut waar jij je diploma hebt behaald óf je kunt bij Duo een verklaring aanvragen.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties