Binnenvaart
Volwassenen

Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart (AOVB)

Voor volwassenen

Wil je zelfstandig ondernemer in de binnenvaart worden of wil je doorgroeien naar een managementfunctie in het binnenvaartbedrijf? Dan is deze AOVB echt iets voor jou.

In de Binnenvaartwet en in een Europese richtlijn is vastgelegd dat in een binnenvaart onderneming minimaal één persoon in het bezit moet zijn van het certificaat AOVB. Als ROC Friese Poort organiseren wij deze training in samenwerking met het Nova College.

Duur
4 modules, elke module 2 bijeenkomsten
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Urk
Lesmoment
ochtend, middag, zaterdag
Kosten
Scholingskosten € 1.867,00
Eerstvolgende startdatum
Urk najaar 2023

Vakken

 • Financieel management
 • Organisatie
 • Administratie
 • Marketing
 • Optioneel; extra module Nationale & Internationale Vervoermarkt (offerte)

Studielast

Studieduur4 modules. Elke module 2 bijeenkomsten (vrijdag en zaterdag)
Leeruren8 tot 12
Lesmoment

Vrijdag 08:30 – 16:30 uur, Zaterdag 08:30 – 16:30 uur

 • 11 + 12 november
 • 2 + 3 december
 • 16 + 17 december
 • 13 + 14 januari
 • 20 + 21 januari (examens)
 • 10 + 11 februari (indien student kiest voor extra module Nationale & Internationale Vervoermarkt).

 

Toelating

Start bij voldoende deelname. De inschrijving sluit 4 weken voor de startdatum.

Examen

Na afloop van deze cursus wordt er een examen gedaan.

Diploma

Als u de 4 modulen met goed gevolg heeft doorlopen, ontvangt u het certificaat Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart. De cursus voldoet aan de richtlijn 87/540/EC betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren. De cursus is erkend door het CBR, divisie CCV, afdeling binnenvaart.

Doorleren

De cursus Algemene Ondernemersvaardigheden Binnenvaart is een 1e stap die u kunt zetten op weg naar het uiteindelijke diploma als Ondernemer in de Binnenvaart. Met het kennisbewijs AOVB en de vakdiploma’s Kennis schip en Veiligheid & Milieu wordt de kandidaat toegelaten tot het examen Internationale en Nationale Vervoersmarkt bij het CBR, divisie CCV, afdeling binnenvaart. Het examen Internationale en Nationale Vervoersmarkt kan pas worden aangevraagd als de kandidaat geslaagd is voor de eerder genoemde examens. Is het gehele traject met succes verlopen, dan is de kandidaat gecertificeerd als Ondernemer in de Binnenvaart. Dit diploma wordt gezien als bewijs van vakbekwaamheid voor het wettelijk voeren van een binnenvaartonderneming.

Kosten

Scholingskosten€ 1.867,00
Lesmateriaalinclusief
Verbruiksmateriaalinclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 1.867,00
BTWvrijgesteld

Startdata

Urk
najaar 2023 Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt een kopie van je diploma opvragen via het opleidingsinstituut waar jij je diploma hebt behaald óf je kunt bij Duo een verklaring aanvragen.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties