Inburgering en Loopbaan

Voor volwassenen

Inburgering en Loopbaan

Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt
Wil je een nieuwe stap maken? Bijvoorbeeld in werk of opleiding? Wij kunnen je meer zicht geven op je toekomstmogelijkheden met behulp van een capaciteitentest, loopbaanonderzoek of een begeleidingstraject. Wij helpen je graag bij het creëren van nieuwe kansen voor jezelf.

Inburgering
Ben je nieuw in Nederland? En wil je hier werken of een opleiding volgen? Of wil je hier leven en wonen? Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk Nederlands leren. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen verzorgt lessen Nederlands ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen en Staatsexamen.

Startcollege
ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en een passende plek vindt op de arbeidsmarkt. Met het Startcollege willen we anderstaligen (Nt2) en laaggeletterde Nederlandstaligen (Nt1), helpen om financieel en sociaal een zelfstandig bestaan op te bouwen. Dat doen we met een integrale aanpak van inburgering, (taal)stages en een mbo-opleiding naar werk. Wij geloven dat we met een integrale aanpak de kans op participatie en integratie aanzienlijk kunnen vergroten.

Inburgering en Loopbaan

Bij veel beroepen is het belangrijk dat je goed kunt communiceren in de Nederlandse taal. Je kunt bij ons lessen Nederlands volgen ter voorbereiding op het Inburgeringsexamen en Staatsexamen. Dit examen moet je halen om in Nederland te werken of een opleiding te volgen. Je werkt in kleine groepen met zeer ervaren docenten. Onze inburgeraars halen goede resultaten. Je kunt de opleiding vaak betalen met een vergoeding van het DUO. Kijk hiervoor op www.inburgeren.nl

Met een capaciteitentest, loopbaanonderzoek of een begeleidingstraject krijg je meer zicht op je toekomstmogelijkheden.  Als jong volwassene kun je soms een Entreeopleiding volgen. Met een capaciteitentest wordt vooraf jouw niveau bepaald. 

Agenda

Schrijf je in voor de nieuwsbrief volwassenenonderwijs

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen

  • ROC Friese Poort is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

    keurmerk Blik op Werk

  • Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

  • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  • Je kunt je bij ons voorbereiden op het Staatsexamen. Als je toe bent aan het staatsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO. Meer informatie over het Staatsexamen vindt je op www.staatsexamensnt2.nl.

    English version English flag

Adviesgesprek aanvragen