Handhaving
Volwassenen

Toezichthouder Drank- en Horecawet

Wil jij de bevoegdheid halen om een inspectie in het kader van de Drank- en Horecawet (DHW) uit te voeren en af te handelen? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Je verdiept je in alle facetten van deze wet waarna je examen kunt doen. De cursus bestaat uit drie modules, Drank- en Horecawet algemeen en boeterapport. Deze modules zijn verspreid over 20 dagdelen. Per dagdeel worden er drie uren lesgegeven. De cursus is vooral examengericht. Er wordt enige aandacht besteed aan de noodzaak van zogenoemde soft-skills, maar deze worden niet getraind. ROC Friese Poort kan hiervoor extra modules aanbieden.

Duur
20 dagdelen
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag
Kosten
Scholingskosten maatwerk
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden in overleg

Vakken

 • introductie
 • achtergrondkader
 • DHW definities, wetsartikelen (niet-)vergunningplichtige bedrijven
 • toezicht, opsporing en bevoegdheden
 • methodiek leeftijdsgrenzen
 • productkennis
 • nieuwe gemeentelijke bevoegdheden
 • effectieve maatregelen integraal alcoholbeleid
 • theoretische kennis en praktische toepassing van het boeterapport
 • gelegenheid tot het stellen van vragen over de gehele stof examentraining evaluatie

Studielast

Studieduur20 dagdelen
Leeruren3 lesuren (1 dag) per keer
Lesmomentnader te bepalen

Toelating

Om te kunnen deelnemen aan deze cursus dien je te beschikken over een diploma op mbo-niveau 3 en een geldig Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)-certificaat.

Examen

Na afloop van de cursus neem je deel aan een landelijk examen van de EXTH. Dit examen bestaat uit twee delen: theorie en boeterapport. Om te slagen voor het examen moet je beide onderdelen met voldoende resultaat afronden.

Diploma

Na het behalen van het landelijke, theoretisch examen ontvang je het certificaat Toezichthouder Drank- en Horecawet van de EXTH.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Leeuwarden
in overleg Inschrijven
Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
 • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
 • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
 • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend een interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

Maak de interessetest

Capaciteitentest
Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.