Muteren en rapporteren

Voor volwassenen
Muteren en rapporteren

Wil je de mutaties beter leren formuleren en zorgen dat er geen kostbare informatie verloren gaat? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

Duur
3 dagdelen
Leerweg
Cursus / training
Locatie(s)
Incompany, Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag, avond
Kosten
Scholingskosten maatwerk
Eerstvolgende startdatum
in overleg Leeuwarden

Als toezichthouder of beveiliger verantwoord je je inzet vaak achteraf middels het opstellen van een mutatie (muteren). Maar je teksten komen echter niet altijd even gemakkelijk tot stand. Muteren kan je veel tijd kosten en kan zelfs een bron van ergernis zijn. Hoe krijg je precies geformuleerd wat je bedoelt? Bovendien kan kostbare informatie en kennis verloren gaan bij een onjuiste mutatie. Hoe zorg je dat je teksten duidelijk en objectief genoeg zijn? In deze training kun je bovendien je schrijfvaardigheid op een hoger niveau brengen. Je leert hoe je gestructureerd te werk kunt gaan.

Stages

Inhoud

Tijdens de cursus leer je objectieve mutaties opstellen, hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en het toepassen van de juiste mutatie-techniek. Daarnaast leer je op de juist wijze samenvatten en gestructureerd weergeven (schriftelijk en achteraf) van een optreden of gebeurtenis. Je oefent en je leert je vaardigheden toepassen op een interactieve manier in een ontspannen sfeer. In deze training ligt de nadruk op het vooral objectief en duidelijk rapporteren naar zowel de collega’s als naar leidinggevenden. In overleg kunnen er vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.

Je krijgt de volgende Vakken

 • doel van de rapportage
 • opbouw van een rapportage
 • 7 gouden W's
 • beschrijven van acties binnen de rapportage
 • wat zijn relevante gegevens voor de rapportage
 • betrouwbaarheid van de rapportage en de eventuele gevolgen
 • overzichtelijkheid van de rapportage

Studielast

Studieduur3 dagdelen
Leeruren3 lesuren (1 dag) per keer
Lesmomentin overleg met de organisatie

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.

Examen

Er is geen afsluitend examen.

Diploma

Na afloop van de training ontvang je een bewijs van deelname van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskostenmaatwerk
Prijs (bij betaling 1x)maatwerk
BTWvrijgesteld

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Ervaringen van onze studenten

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerweg opleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

  Voordelen van derde leerweg opleidingen:derde leerweg

  Check je hebt minder beroepspraktijkvorming (BPV)
  Check je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
  Check je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
  Check je opleiding is flexibeler en sneller

  Nadelen van derde leerweg opleidingen:

  • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder

   

 • Welk tekenprogramma het meest geschikt is, hangt af van waarmee je werkt of wilt gaan werken. AutoCAD is het meest verkochte CAD-programma. Het programma is omvangrijk en complex. Solid Works is een 3D-tekenprogramma van Autodesk. Dit programma is in het gebruik eenvoudiger dan AutoCAD.

 • Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

  ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

  Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
  • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
  • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
  • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.