Zorg & Welzijn

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker MBO 4

Scholingstraject voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker MBO 4

Werk je in de kinderopvang en wil je meegaan met de veranderingen in de sector en wil je je bijscholen van pedagogisch medewerker niveau 3 naar gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 (GPM4)? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Duur i Tijdens het intakegesprek wordt een inschatting en advies over jouw individuele opleidingsduur gegeven. Versnelling kan op basis van relevante werkervaring, vooropleiding en beschikbare tijd.
1 jaar
Niveau
4
Locatie(s)
Drachten Leeuwarden Sneek
Lesmoment
ochtend middag avond
Kosten
Scholingskosten € 995,00
Startdata
januari 2019 Drachten

In de kinderopvang is er de afgelopen jaren in toenemende mate aandacht voor pedagogische kwaliteit, zowel vanuit de kindercentra als bij de overheid. Jij bent degene die vorm geeft aan de uitvoering van het pedagogisch beleid. De kwaliteit van de kinderopvang hangt dus sterk samen met de vaardigheden van jou als pedagogisch medewerker. Belangrijk is een ondersteunende, stimulerende en toezichthoudende houding. Maar ook signaleer je veranderingen in het gedrag van het kind en kun je de ontwikkeling stimuleren.

Stages

Zorg & Welzijn

Inhoud

Tijdens de opleiding leer je hoe je groepen kinderen begeleidt in een kinderdagverblijf of IKC. Dit kunnen baby's, peuters, kleuters of schoolgaande kinderen tot 12 jaar zijn. Ook leer je hoe je de contacten met ouders/verzorgers onderhoudt. Keuzedelen waaruit je kan kiezen zijn bijvoorbeeld werken met gezonde leefstijl, werken met baby's, combifunctionaris, expressief talent, ondernemend gedrag of omgaan met diversiteit. Het aanbod is per vestiging verschillend. Voor het onderdeel VVE is er de mogelijkheid om naast het reguliere programma een certificaat (tegen betaling) te behalen.

Je krijgt de volgende Vakken

 • VVE - voor- en vroegschoolse educatie
 • gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind voeren
 • (gespecialiseerd)activiteitenplan opstellen en uitvoeren
 • begeleidingsplan (mede) ontwikkelen
 • (gespecialiseerde) opvang bieden
 • persoonlijke verzorging bieden
 • zorgdragen voor huishoudelijke werkzaamheden
 • aanbieden van (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • coördinerende taken uitvoeren
 • netwerk opbouwen en onderhouden
 • beleidsondersteunende taken uitvoeren
 • beheertaken uitvoeren
 • Nederlands
 • Engels
 • Loopbaan en burgerschap
 • rekenen
 • keuzedeel

Studielast

 mbo werken-leren BBL
Studieduur1 jaar
Leeruren6-8 lesuren (1 dag) en circa 4-6 uur zelfstudie per week
Stage/werkcirca 19 uur per week (640 uur per jaar)
Lesmomentafhankelijk van locatie en startmoment, schoolvakanties vrij

Er zijn 42 lesdagen verdeeld over 52 weken. 

Toelating

Minimaal het mbo-diploma Pedagogisch medewerker op niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar diploma. Je bent werkzaam in de kinderopvang, ingeschreven staan in het persoonsregister kinderopvang en in het bezit zijn van een VOG. Soms wordt een instaptoets afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands, Engels en rekenen. De opleiding start bij voldoende deelname.

Examen

Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel loopbaan en burgerschap.

Zorg & Welzijn

Stage / werkplek

Je zorgt voor aanvang van de opleiding zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker op niveau 4.

Werken

Je bent al werkzaam in de kinderopvang.

Doorleren

Met een niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo. Denk hierbij aan de opleiding Pedagogiek.

Kosten

 BBL
Scholingskosten€ 995,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkosteninclusief
Totaalprijs (bij betaling ineens)€ 995,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 200,00
BBL

De scholingskosten betreffen een richtprijs per opleidingsjaar. Na het intakegesprek ontvang je een offerte. Je kunt in termijnen betalen. Bijkomende kosten zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen, dit betreffen kosten voor lesmateriaal.

Meer over kosten in het mbo

Startdata

BBL januari 2019 Drachten
BBL 22-1-2019 Leeuwarden
BBL nader te bepalen Sneek

Vergelijkbare opleidingen

Veelgestelde vragen volwassenen

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Ja, de meeste volwassenenopleidingen kun je in termijnen betalen, wanneer een opleiding langer duurt dan 3 maanden en boven de € 200 is. Bij de betreffende opleidingsinformatie staat aangegeven of je in termijnen kunt betalen.

 • Om te starten met een mbo-opleiding Welzijn is het noodzakelijk om zelf een werk- of stageplek voor de beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben voor minimaal zestien uur per week. Indien je geen werk- of stageplek hebt, kun je niet beginnen met de opleiding. 

 • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

  Keuzedelen

  In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het intakegesprek.

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon
058-233 99 66