Volwassenen

Persoonlijk profileren

Crebo K0877

Word je bewust van je talenten en drijfveren. Leer je kwaliteiten beter en bewuster inzetten, overtuigen en beter samenwerken. Door jouw unieke combinatie van talenten, ervaringen en kwaliteiten zichtbaar te maken, ontwikkel je jezelf als een onderscheidende persoonlijkheid. Je haalt sneller je doelen en bent succesvoller.

Je gaat aan de slag met je eigen profiel: je onderzoekt jezelf, je eigenschappen en talenten en hoe je deze kunt inzetten ten behoeve van de samenleving in een maatschappelijk project. Je werkt samen met een team aan de voorbereiding en de uitvoering van het project. Je doet verslag in je portfolio document.

De volgende werkprocessen worden behandeld:

  1. Onderzoek jezelf
  2. Verkent de ontwikkelingen in de eigen werkomgeving en zijn/haar mogelijkheden hierin
  3. Samenwerken en een gezamenlijke maatschappelijke bijdrage leveren

Aan je zelfstudietraject wordt een docent/coach gekoppeld aan wie je vragen kunt stellen en hij/zij neemt het examen af.

Dit is een keuzedeel. Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Meer informatie over dit keuzedeel.

Duur
Circa 240 uur
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Drachten, Incompany, Online/zelfstudie
Lesmoment
zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten € 350,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten op elk moment

Studielast

Studieduurcirca 240 uur

 

Toelating

Voor deze cursus is een werk- en denkniveau mbo niveau 3/4 nodig. Het betreft een keuzedeel voor mbo-niveau 3/4. Er zijn minimaal 3 deelnemers vereist voor de uitvoering van het maatschappelijke project (werkproces 3).

Examen

Het examen is de presentatie van je portfolio aan je docent/coach.

Diploma

Als je het examen met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Kosten

Scholingskosten€ 350,00
Lesmateriaalinclusief
Examenkosteninclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 350,00
BTWvrijgesteld

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Drachten
op elk moment Inschrijven
Incompany
incompany (in overleg) Inschrijven

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
  • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
  • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
  • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend een interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

Maak de interessetest

Capaciteitentest
Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.