Communicatie
Volwassenen

Ondernemend gedrag

Voor volwassenen

Crebo K0072

Ondernemend gedrag wordt steeds belangrijker in arbeidssituaties. Niet alleen als je als zelfstandige aan de slag gaat, maar ook als je in loondienst gaat werken. Een ondernemende houding is tegenwoordig één van de belangrijkste selectiecriteria bij de invulling van vacatures en daarnaast draagt jouw ondernemendheid bij aan de vernieuwingen in de organisatie waarvoor je werkt. Ook wijst onderzoek uit dat het een belangrijke succesfactor is voor je carrièreverloop.

In de cursus draait het om ondernemend gedrag en dit gedrag bij jezelf te herkennen en hierin te groeien qua competenties in persoonlijke- en beroepsgerelateerde situaties.

Je gaat eerst aan de slag met het maken van een profiel van jezelf en je onderzoekt of je ondernemend bent en hoe je wellicht nog ondernemender kunt worden. Je onderzoekt vervolgens een werkomgeving (dit kan bijvoorbeeld je eigen baan zijn) en beschrijft hoe mensen met elkaar werken en communiceren. Je verkent waar mogelijkheden liggen om producten of diensten te verbeteren en komt met een verbetervoorstel.

Duur
10 weken
Leerweg
Keuzedeel, Cursus / training
Locatie(s)
Drachten, Incompany
Lesmoment
zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten € 350,00
Eerstvolgende startdatum
Drachten doorlopende instroom

Studielast

Gemiddelde studieduur10 weken
Leeruren240 uur
Stage/werkUitvoering in de beroepspraktijk
LesmomentIn overleg

De studieduur is als volgt opgebouwd:

  • Instructie en opdrachten maken: circa 50 tot 100 uur
  • Examenopdracht: circa 50 uur
  • Portfolio: circa 10 tot 25 uur

Toelating

Voor deze cursus is een werk- en denkniveau nodig vergelijkbaar met mbo niveau 3 of 4.

Examen

Een portfolio presentatie.

Stage/werkplek

Stage/werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden.

Diploma

Als je het examen met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Startdata

Drachten
doorlopende instroom Inschrijven

Gerelateerde opleidingen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

Keuzedelen

In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Open Dag voor alle opleidingen

Vrijdag 27 januari 2023
15.00 - 20.00 uur
Alle locaties

Zaterdag 28 januari 2023
09.30 - 12.30 uur
Alleen locatie Urk

Infodag voor alle opleidingen

Woensdag 15 maart 2023
16.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 7 juni 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Woensdag 30 augustus 2023
18.00 - 20.00 uur
Locaties nader te bepalen

Beleefdagen

Oktober 2022 - maart 2023
Alle locaties