Volwassenen

Inleiding financiële dienstverlening (Wft-basis)

Crebo K0048

Wil jij een kijkje in de keuken nemen van de sector Bank- en Verzekeringswezen of heb je Wft-basis nodig voor je werk? Dan is deze cursus echt iets voor jou.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) eist dat iedereen die in de financiële dienstverlening actief is een Wft-diploma bezit. Denk hierbij aan verzekeraars, banken, beleggingsinstellingen, tussenpersonen en adviseurs. Wft-basis is voor iedereen die wil werken bij financieel dienstverleners. In deze cursus ga je in op algemene zaken in de financiële dienstverlening. De inhoud is afgeleid van de module Wft-basis en is een goede voorbereiding op het examen Wft-basis.

Je gaat een aantal dagdelen naar school, daarnaast volg je online les en maak je opdrachten. Ook tijdens de online lessen en opdrachten kan je begeleiding van docenten krijgen. Met dit keuzedeel vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. Met dit keuzedeel word je ook voorbereid op het voor de branche belangrijke beroepsvereiste examen Wft-basis. Meer informatie over dit keuzedeel. Dit keuzedeel is ook geschikt voor bijscholing van werknemers.

Duur
3 dagdelen en online zelfstudie
Leerweg
Keuzedeel
Locatie(s)
Leeuwarden
Lesmoment
ochtend, middag, zelfstudie (e-learning)
Kosten
Scholingskosten € 200,00
Eerstvolgende startdatum
Leeuwarden nader te bepalen

Vakken

  • kennis en werking van financiële producten
  • kennis en werking van financiële markten
  • kennis en invloed van wet- en regelgeving
  • informeren van klanten
  • beheren van klantgegevens

Studielast

Studieduur3 dagdelen en online zelfstudie
Leeruren2,5 lesuren per dagdeel en circa 15-20 uur zelfstudie per week
Lesmomentwoensdag

Toelating

Er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.

Examen

Deze cursus bereidt je voor op het examen Wft-basis. Je dient het examen zelf aan te vragen en de kosten zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen.

Diploma

Als je het keuzedeel met voldoende resultaat afsluit, ontvang je een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Daarnaast kun je het examen WFT-basis behalen, welke je zelf dient aan te vragen en te bekostigen. 

Kosten

Scholingskosten€ 200,00
Lesmateriaalexclusief
Examenkostenexclusief
Prijs (bij betaling 1x)€ 200,00
BTWvrijgesteld
Bijkomende kostencirca € 140,00, € 120,00 en € 150,00

De bijkomende kosten, zoals lesmateriaal en examens zijn niet bij de totaalprijs inbegrepen. Als je al in het bezit bent van lesmateriaal, hoef je dit niet nogmaals aan te schaffen. Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.

Startdata

Leeuwarden
nader te bepalen Inschrijven

Verhalen

Contact

Pietsje

Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen volwassenen

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

  • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
  • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
  • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Als je toe bent aan het inburgeringsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.