0900 8 996 996
(normaal tarief)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

Scholingstraject voor volwassenen

Psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich richt op aandoeningen die te maken hebben met de beperkingen van de geestelijke vermogens van oudere mensen.

Daarom kies je voor ROC Friese Poort

 • Versneld en meerdere startmomenten
 • Goed te combineren met werk en/of gezin
 • Professioneel, klassikaal onderwijs
 • Persoonlijke begeleiding

In het kort

Als gespecialiseerd verzorgende in de psychogeriatrie ben je een specialist in de zorg voor de psychogeriatrische cliënt. In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt. Je beantwoordt vragen en je begeleidt collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers. Met jouw werk lever je een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kwetsbare psychogeriatrische cliënten.

Wat leer je?
Deze opleiding helpt je om nog beter de belangen te behartigen van de psychogeriatrische cliënten. Tijdens de opleiding verdiep je je in de begeleiding, advisering en professionalisering van het werk van collega’s en vrijwilligers. Daarnaast komt ook het ondersteunen en het begeleiden van mantelzorgers aan bod. 

Meld je direct aan voor deze opleiding
Soort traject:
branche-erkende opleiding
Duur:Info
30 weken
Lesmoment:
Overdag
Startdatum: 26-9-2018 Leeuwarden
Opleidingscode:
41010
Vestigingen:

Je voelt je thuis bij ROC Friese Poort

Alle aandacht voor jou
Persoonlijke aandacht vinden wij erg belangrijk. Zowel bij je opleidingskeuze, maar ook bij de begeleiding tijdens je opleiding. Met vestigingen in Emmeloord, Dokkum, Drachten, Leeuwarden, Sneek en Urk is er altijd een vestiging bij jou in de buurt. Ons uitgangspunt is dat je met plezier je opleiding volgt en deze met goed resultaat kunt afronden. Daarom hebben we ons aanbod zoveel mogelijk op jou afgestemd. 

 

Inhoud

Dit is een branche-erkende, competentiegerichte opleiding, waarbij het werkveld een grote inbreng heeft. De opleiding bestaat uit drie modules die verdeeld zijn over maximaal veertig lesweken. Daarnaast doe je minimaal 720 uur werkervaring  (Beroepspraktijkvorming) op bij een erkend leerbedrijf. De drie modules zijn aan de kerntaken van de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie gekoppeld en zien er als volgt uit:

Module 1: Behartigen kwaliteit van leven van de psychogeriatrische cliënt.
Module 2: Begeleiden, adviseren en professionaliseren van het werk van collega’s en vrijwilligers.
Module 3: Ondersteunen, adviseren en begeleiden mantelzorgers van de psychogeriatrische cliënt.

Onderstaande beroepscompetenties zijn het uitgangspunt voor deze opleiding:

 • Zorg voor kwaliteit van leven van psychogeriatrische cliënten
 • Communicatie met psychogeriatrische cliënten
 • Informatie verzamelen.  Organisatie van de zorg
 • Werkoverleg, multidisciplinair overleg (MDO)
 • Problemen signaleren en oplossen
 • Zorgvernieuwing en beleid
 • Beroepseigen gedrag van de professie (professionaliteit)
 • Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van psychogeriatrie
 • Professionalisering en begeleiden van collega’s en vrijwilligers
 • Omgang met en ondersteunen van mantelzorgers

Afhankelijk van de competenties die je al hebt, kan de opleidingsduur worden verkort. Je kunt een vrijstelling aanvragen voor (delen van) een module. Dit komt tijdens het intakegesprek aan de orde. De opleiding kan ook op locatie van een instelling of organisatie worden gegeven (in-company). In overleg kunnen er dan vaardigheden of competenties aan de lesstof worden toegevoegd.

 

 

 

Studiebelasting

Studieduur: 15 lesdagen van 7 uur, verdeeld over 30-40 lesweken
Uren leren:  om de week 11 uur (7 uur les en 4 uur huiswerk)
Uren werken 720 uur per jaar, dat is gemiddeld 24 uur per week
Lesmoment:  wordt bepaald zodra er voldoende aanmeldingen zijn. Voor trajecten die via een instelling op locatie worden gegeven, wordt het lesmoment in samenspraak met de opdrachtgever bepaald. Schoolvakanties vrij

De inschrijftermijn sluit 14 dagen voor de startdatum. Aanmeldingen die wij na de sluitingsdatum ontvangen, kunnen mogelijk niet meer verwerkt worden.

Stage/werkplek

Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. 

Werken

Je kunt na deze opleiding gaan werken als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie bij diverse zorgorganisaties, zoals ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

Toelating

Voor deze opleiding heb je minimaal het mbo-diploma Verzorgende niveau 3 nodig of een daarmee vergelijkbaar functioneringsniveau.

Examen

De opleiding wordt geëxamineerd door middel van Proeven van Bekwaamheid, die zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Diploma

Wanneer je de opleiding met voldoende resultaat afsluit, ontvang je het branche-erkende diploma Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. De opleiding levert 105 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister. De opleiding is erkend door de branche voor verpleeg- en verzorgingshuizen. Het niveau van deze opleiding is vergelijkbaar met mbo, niveau 3+.

Kosten

Scholingskosten:
€ 1.700,00
Lesmateriaal:
inclusief
Examenkosten:
inclusief
Totaalprijs (bij betaling ineens):
€ 1.700,00
BTW:
vrijgesteld

Het is mogelijk in termijnen te betalen.

Agenda

Bijeenkomst Wendbaar & waardevol in de zorg

De sector Zorg en Welzijn is constant in beweging en onderhevig aan sterke veranderingen en innovaties. Zorgprofessionals worden geconfronteerd met uitdagingen als het gaat om het werven van nieuwe medewerkers en het binden en boeien van personeel. 

Contact

Volwassenenonderwijs
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058 - 233 99 66
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl

Of neem, namens je organisatie, contact op met onze opleidingsadviseurs.
Bezoekadres: Anne Wadmanwei 6 , 8914 BD Leeuwarden

  

Nieuws

Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort

De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 

Nieuw opleidingstraject in de ouderenzorg

Zorgorganisaties Patyna en Noorderbreedte zijn op 10 september gestart met een gezamenlijk opleidingstraject in Noordwest Friesland voor zij-instromers. Samen met ROC Friese Poort worden 23 nieuwe medewerkers opgeleid tot maatschappelijk verzorgende. De deelnemers krijgen een vaste betaalde baan in de zorg.

Misschien ook interessant

Twijfel je over deze opleiding? Wil je weten wat je nog meer zou kunnen gaan doen? We hebben genoeg opleidingen in dezelfde studierichting!