Uitleg over economie en ondernemen

Veelgestelde vragen volwassenen

Voor vragen over scholingstrajecten voor volwassenen (21 jaar en ouder) en scholingstrajecten voor bedrijven kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058 - 233 99 66
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl

Lascursussen en opleidingen (kunnen) worden afgesloten met een NIL-examen. Wanneer tijdens de scholing blijkt dat het onderdeel theorie/tekeninglezen teveel moeite kost, kan er voor gekozen worden om alleen een praktijkexamen, dus geen theorie, af te nemen.

Het bedrijf kan contact opnemen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Zij kunnen het leerbedrijf verder helpen in de procedure. Het is belangrijk dat dit geregeld is, voor de verdere duur van jouw opleiding.

Ja, dat kan. Jouw thuis- en werksituatie is natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Indien de opleiding duurder is dan € 200,00 bieden we wel de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Vind je de opleiding te duur en wil je weten welke andere manieren ROC Friese Poort heeft om tot een kwalificatie te komen? Kijk dan of je via een opleiding bij het jongerenonderwijs kunt instromen. Je betaalt dan voor het lesgeld, de aanschaf van leer- en hulpmiddelen en een eventuele bijdrage voor een werkweek of excursie.

Nee, ROC Friese Poort geeft geen baangarantie wanneer je je diploma hebt behaald. Na het behalen van je diploma ben je wel interessanter geworden voor de arbeidsmarkt en daarmee heb je je kans op een baan vergroot.

Wanneer je een opleiding volgt en je kind naar de opvang gaat, heb je misschien recht op kinderopvangtoeslag. Dat ontvang je elke maand als voorschot. Hoeveel je krijgt hangt af van de gegevens die jij doorgeeft over hoe je situatie er dat jaar naar verwachting uitziet. Bijvoorbeeld hoeveel opvanguren je maandelijks nodig denkt te hebben. Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op je maandelijkse toeslag.
Belastingdienst/Toeslagen geeft 5 tips om ervoor te zorgen dat je de kinderopvangtoeslag ontvangt waar je recht op hebt. Bekijk de tips.

 

De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Het erkende VCA-diploma/certificaat, is tien jaar geldig (onder voorbehoud van aanpassingen in de wet- & regelgeving). Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.

Op de website www.stagemarkt.nl kun je per sector op basis van je postcode een overzicht van alle geaccrediteerde instellingen (erkende leerbedrijven) vinden. Op www.s-bb.nl kun je ook informatie vinden. Een goed idee is om bij een instelling of bedrijf te vragen of je een dag mee mag lopen. Dit geeft een goede indruk. 

Na definitieve aanmelding ontvang je rond de start van je opleiding, cursus of training de factuur. Op de factuur staat vermeld wanneer de opleidingskosten per automatische incasso van je rekening worden afgeschreven. De (eerste) afschrijfdatum is ongeveer 2 weken na ontvangst van de factuur.

Je kunt een kopie van je diploma opvragen via het opleidingsinstituut waar jij je diploma hebt behaald óf je kunt bij Duo een verklaring aanvragen.

Nee, indien je bij aanvang van je opleiding op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar, hoef je gedurende dat scholingsjaar geen cursus- of lesgeld te betalen.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekenen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.

Wanneer je niet beschikt over een toereikende vooropleiding, word je tijdens het kennismakingsgesprek geadviseerd over een entreeopleiding, capaciteitentest of toelatingsonderzoek.

Je kunt een klacht schriftelijk bij ons indienen.

Welk tekenprogramma het meest geschikt is, hangt af van waarmee je werkt of wilt gaan werken. AutoCAD is het meest verkochte CAD-programma. Het programma is omvangrijk en complex. Solid Works is een 3D-tekenprogramma van Autodesk. Dit programma is in het gebruik eenvoudiger dan AutoCAD.

Dit hangt mede af van de lasmethode waarmee je werkt of wilt werken. Als beginner start je altijd met niveau 1 of 2. Dit is afhankelijk van of je dagelijks last. Bij twijfel kun je een vrijblijvende proeflas aanvragen door dit aan te geven in de opmerkingen tijdens het aanmelden. Wanneer je vervolgens besluit een lascursus te gaan volgen dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor de proeflas. Besluit je na de proeflas van de cursus af te zien dan bedragen de kosten voor deze proeflas € 65,00. Voor niveau 3 en 4 is veel laservaring of een NIL-diploma niveau 2 vereist.

Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend een interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

Maak de interessetest

Capaciteitentest
Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

Er is geen leeftijdsgrens aan werken in de zorg. Voor een baan in de zorg ben je nooit te oud. Veel zorgvragers vinden een ‘ervaren’ medewerker juist prettig. Wel moet je lichamelijke gezondheid het toelaten om te werken in de zorg.

ROC Friese Poort is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

keurmerk Blik op Werk

Ja, je kunt bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen inburgeringcursussen volgen. Na een kennismakingsgesprek wordt bepaald wat je nodig hebt voor je traject. Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen of Staatsexamen I. Je krijgt een maatwerktraject aangeboden.

Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het kennismakingsgesprek.

Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven.

Sommige mbo-opleidingen kun je versneld doorlopen. Je wordt na ontvangst van het aanmeldingsformulier op de website altijd uitgenodigd voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek met de inhoudsdeskundige van de opleiding wordt op basis van vooropleiding en of werkervaring bepaald of je de opleiding versneld kunt volgen. Aan de hand daarvan ontvang je na het kennismakingsgesprek een persoonlijk voorstel voor je programma (eventueel versneld) en de kosten.

Ja, de meeste volwassenenopleidingen kun je in termijnen betalen, wanneer een opleiding langer duurt dan 3 maanden en boven de € 201,00 is. Bij de betreffende opleidingsinformatie staat aangegeven of je in termijnen kunt betalen. Hou er rekening mee dat er bij betaling in termijnen een termijntoeslag in rekening wordt gebracht (€ 8,80 per termijn).

Meer informatie vind je in ons financieel reglement.

Wil je je voorbereiden op je toekomstige baan? Op Glassdoor is speciaal voor studenten van ROC Friese Poort informatie beschikbaar gesteld. Je krijgt hier meer inzicht in wat er achter de deuren van bedrijven gebeurt. Lees vacatures, bedrijfsbeoordelingen, arbeidsvoorwaarden en meer.

Goede afspraken maken met je partner, kinderen en/of werkgever zijn van groot belang. Ons onderwijs is zó ingericht dat jouw opleiding goed te combineren is met je werk en/of je gezin. Vaak kun je de opleiding of cursus versneld en/of in de avond volgen en zijn er mogelijkheden voor (online) zelfstudie. Je lessen vinden op één of twee (vaste) dagen in de week plaats. Vaak kun je de benodigde werkervaring (stage) op doen via een betaalde arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke studie onderbreking
Studenten hebben bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de gelegenheid om in bijzondere situaties hun studietijd op te schorten. Bij een tijdelijke studie-onderbreking van maximaal 12 maanden garandeert ROC Friese Poort dat behaalde resultaten geldig blijven en de studie hervat kan worden vanaf het punt waarop de studie-onderbreking in ging *. Het betekent echter niet dat er sprake is van restitutie of opschorting van opleidingskosten.

In geval van studie-onderbreking als gevolg van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, psychische problemen of uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers) is de student de volledige scholings- en eventuele bijkomende kosten verschuldigd van het lopende studiejaar.

* Dit is alleen van toepassing indien het scholingsprogramma niet structureel gewijzigd is. Indien eventuele door het ministerie van OC&W doorgevoerde wijzigingen in de kwalificatiestructuur ertoe leiden dat er onvoldoende aansluiting bestaat tussen het reeds gevolgde programma en de nieuwe kwalificatiestructuur, kan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen niet garanderen dat de behaalde resultaten bij hervatting van de opleiding geldig blijven.

Aanvraag tijdelijke studieonderbreking
Voor het aanvragen van akkoord voor een tijdelijke studie-onderbreking kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider. Deze zorgt ervoor dat het aanvraagformulier 'Tijdelijke studie-onderbreking' wordt doorgestuurd naar ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen stelt -indien van toepassing- uw werkgever op de hoogte van de aanvraag.

Financiële gevolgen van de tijdelijke studie-onderbreking:

 • De student gaat na de tijdelijke onderbreking verder met de opleiding en kan de opleiding, ondanks de tijdelijke studie-onderbreking, alsnog binnen de oorspronkelijke opleidingsduur afmaken. De student ontvangt geen offerte/factuur voor aanvullende kosten.
 • De student gaat verder met de opleiding binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Als gevolg van de tijdelijke onderbreking is hij/zij echter niet in staat om het diploma te behalen binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. De student ontvangt rond twee maanden voor het einde van de looptijd van de oorspronkelijke offerte een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De verlening heeft een minimale duur van een half jaar, korter is niet mogelijk.
 • De student hervat de opleiding terwijl de scholingsperiode uit de oorspronkelijke offerte reeds is afgelopen. De student ontvangt voordat hij de opleiding hervat een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De student kan de opleiding hervatten wanneer de offerte ondertekend retour is c.q. de factuur met verlengingskosten is voldaan.

Studenten waarvan de werkgever bij aanvang of achteraf de opleidingskosten (deels) vergoedt, wordt geadviseerd tijdig bij hun werkgever of loopbaanbegeleider te vragen naar mogelijkheden ter dekking van deze kosten.

Medewerkers Ministerie van Defensie
Medewerkers van Defensie worden er door middel van de regeling Studie-onderbreking voor defensiemedewerkers op gewezen dat bij uitzending of een interne opleiding de student te maken krijgt met extra opleidingskosten. We adviseren deze student daarom tijdig afspraken met zijn/haar werkgever te maken over de betaling van de verlengingskosten. Voor extra informatie over deze regeling kunnen defensiemedewerkers ook terecht bij hun loopbaanbegeleider.

Als je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dan heb je, als je aan de voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. Je kunt studiefinanciering tot je 30ste verjaardag aanvragen. De studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door, als je aan alle voorwaarden blijft voldoen. Ben je tussen de 30 - 55 jaar en wil je een voltijdopleiding mbo volgen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor het Levenlangleren krediet (BOL).

Zet jij je studiefinanciering stop na je 30ste? Dan kun je niet meer opnieuw aanvragen. Je krijgt alleen studiefinanciering voor een voltijd bol-opleiding van één jaar of langer. Heb je al 48 maanden (of meer) prestatiebeurs ontvangen voor hbo of universiteit? Dan heb je geen recht meer op studiefinanciering voor een mbo-opleiding.

Wil je een opleiding op niveau 1 en 2 volgen nadat je al 48 maanden prestatiebeurs hebt ontvangen voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan krijg je ook geen studiefinanciering meer.  Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij je naar de DUO.

Als je een mbo-opleiding volgt in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan je werkgever in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers in de kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van een student. Na afloop van de begeleiding kan je werkgever een aanvraag indienen. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk- of leerwerkplaats.

Meer informatie

Als je een mbo-opleiding afrondt, krijg je een officieel mbo-diploma erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. In de opleidingsinformatie staat onder het kopje diploma aangegeven welk diploma je ontvangt na afronding van je opleiding.

De norm NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of gehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs etc). In een aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. Eventueel kan er tot bijscholing worden besloten, zoals bijvoorbeeld het laten volgen van een cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon, indien een persoon niet beschikt over een elektrotechnische vooropleiding maar wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verricht.

Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden.

De werkgever ontvangt in de week dat de opleiding van start gaat een factuur voor de scholingskosten. Als er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven wordt de incassodatum vermeld op de factuur. Als er geen machtiging is afgegeven, dient het scholingsgeld binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

Het is geen vanzelfsprekendheid dat een opleiding of cursus altijd start op de genoemde startdatum. Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimum aantal deelnemers vereist voordat gestart kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij voldoende deelname'. Het kan gebeuren dat de opleiding wordt samengevoegd met dezelfde opleiding van een andere vestiging.

Kosteloos uitschrijven voor een opleiding, cursus of training is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de startdatum. Meer hierover is te lezen in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Ja, wij verlenen scholing op maat. Dit kan ook in-company, Neem voor meer informatie contact op met een opleidingsadviseur.

Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je je direct op onze website aanmelden via het aanmeldformulier.

Hiervoor meld je je aan voor een mbo-opleiding en word je eerst uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Hier bespreek je met de vakdocent onder andere je vooropleiding, je werkervaring en je persoonlijke opleidingsplan. Op basis van dit kennismakingsgesprek ontvang je in de meeste gevallen een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet en wat de kosten hiervan zijn.

De vakken Nederlands, Engels (voor niveau 4 opleidingen), rekenen en Loopbaan en Burgerschap zijn bij mbo-opleidingen verplicht gesteld door de minister. Het vak taal sluit je op niveau af door (diverse) landelijke examens. Voor het vak Loopbaan en Burgerschap moet je tijdens de opleiding voldoen aan de inspanningsverplichting voor dit onderdeel.

Als ROC Friese Poort vinden we het belangrijk dat je je als student aanmeldt voor een opleiding die bij je past. Daarom nodigen wij je na je aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen en horen we graag wat jouw interesses en ambities zijn en waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen. 
Wanneer je niet naar het kennismakingsgesprek komt en geen vervangende afspraak maakt, vervalt jouw recht op plaatsing. Er zijn geen kosten verbonden aan het kennismakingsgesprek.

Stoppen met de opleiding
Het kan voorkomen dat er een reden is waardoor je de opleiding voortijdig verlaat. Er zijn drie redenen waarbij je bij voortijdige uitstroom in aanmerking komt voor een gedeeltelijke teruggaaf van de scholingskosten. Het restitutiebeleid is van toepassing op BBL-opleidingen met een offerte, branche erkende opleidingen en cursussen/trainingen met een minimale duur van een scholingsjaar (40 lesweken). De volledige informatie vind je in het financieel reglement.

Restitutiemogelijkheden
Wanneer er sprake is van één van onderstaande situaties, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde scholingskosten. In andere dan onderstaande situaties kan geen sprake zijn van restitutie.

1. Voortijdige uitstroom door behalen van het mbo-diploma

Heb je je diploma minimaal 20 lesweken voor het einde van je betaalde studietijd behaald, dan kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. In de restitutietabel van het financieel reglement zie je het percentage van de scholingskosten dat je terug kunt vragen

2. Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste graad (ouders of kinderen) of de partner
Als je als gevolg van ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de 1e graad of je partner de opleiding niet kunt vervolgen, dan kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. Onder een familielid in de 1e graad wordt verstaan: partner, ouders en (stief-/adoptie)kinderen.

3. Voortijdige uitstroom door ernstige ziekte deelnemer of overlijden van de deelnemer
Als je als gevolg van een ernstige ziekte je opleiding niet kunt vervolgen kun je een deel van de scholingskosten terugvragen. Wanneer de student komt te overlijden maken de nabestaanden hier melding van bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Restitutie om bovenstaande redenen ontvang je niet automatisch, die moet je zelf aanvragen. Je kunt de restitutie op twee manieren aanvragen.

 1. Per post:

  ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
  T.a.v.  Administratie & Financiën
  Postbus 136
  8900 AC Leeuwarden
 1. Per email:
  volwassenen@rocfriesepoort.nl o.v.v. aanvraag voor restitutie

Het verzoek moet maximaal 10 lesweken na de definitieve uitschrijfdatum ontvangen zijn.

Naast de bovengenoemde drie redenen stelt ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de volgende voorwaarden aan restitutie:

 • Er is alleen restitutie mogelijk van scholingskosten en niet van kosten van lesmateriaal of andere bijkomende kosten.
 • Restitutie is alleen mogelijk bij opleidingen met minimale duur van scholingsjaar (40 lesweken).
 • Het restitutiepercentage wordt berekend over de scholingskosten zoals vermeld in de offerte of op het aanmeldingsformulier.
 • Uitgesloten van restitutie zijn opleidingen in de derde leerweg Maritiem Urk en opleidingen voor Inburgering.

Als niet wordt voldaan aan bovengenoemde redenen en je stopt in het eerste jaar met de opleiding, dan moet het eerste jaar volledig betaald worden. Er is dan geen recht op restitutie (zie ook Algemene voorwaarden ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen).

Wanneer je de opleiding bij de start volledig hebt betaald, dan wordt gekeken naar het moment wanneer je met de opleiding stopt. Stel dat je de opleiding hebt betaald voor drie jaar en je stopt in het eerste jaar, dan worden het tweede en het derde jaar gerestitueerd. Stel dat je stopt in het tweede opleidingsjaar, dan wordt het derde opleidingsjaar gerestitueerd.

Voor MBO BOL op basis van offerte geldt de regeling van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De restitutie-mogelijkheden betreffende het lesgeld vind je op de site van DUO. De overige kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.

 • je bent ouder dan 16 jaar én
 • je bent niet meer leerplichtig, én
 • je hebt geen vooropleiding afgerond en daardoor geen startkwalificatie, én
 • je voldoet niet aan de toelatingseisen van een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4

Als jij je inschrijft voor een opleiding, ontvang je een bevestiging van je aanmelding, inclusief de algemene voorwaarden. Als je deze niet hebt ontvangen, is het verstandig om telefonisch contact op te nemen. Het verwerken van de aanmelding kan enkele werkdagen duren. Vanaf de aanmelding duurt het ongeveer 4 weken voordat je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus?
Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact op. 

Aanmeldingen met kennismakingsgesprek
Bij de mbo-opleidingen en enkele opleidingen/cursussen vindt er een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit staat genoemd bij de scholingsinformatie. Je ontvangt dan na aanmelding binnen 4 weken een uitnodiging voor je kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een offerte van jouw traject. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

De wet scholingsplicht. Hoe zit dat ook alweer?

Werkgevers hebben sinds 1 juli 2015 de wettelijke plicht om de medewerker in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar functie. Ook voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de medewerker komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Er zijn verschillende typen scholing, namelijk scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de huidige functie van de medewerker en scholing die noodzakelijk is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als de huidige functie komt te vervallen.

De verplichting om arbeidsgerichte scholing aan te bieden voor ander werk binnen de organisatie is alleen verplicht als de organisatie hier mogelijkheden in ziet. Dit hangt af van factoren, zoals de kosten en duur van onderwijs. Het niet aanbieden van scholing kan consequenties hebben. Er gelden voor de functies van medewerkers (wettelijke) verplichtingen op het gebied van opleiding en diploma’s.

Wil je weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor subsidies? Bekijk het subsidieoverzicht of bereken het via de subsidiecalculator.

Met ingang van 1 augustus 2019 werken we met het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (EKB). Dit geeft ruimte in de examinering en het vrijstellen van de generieke vakken taal en rekeningen. Van gedetailleerde regelgeving naar regels op hoofdlijnen. Door het nieuwe EKB ontstaat een betere aansluiting bij de verschillende doelgroepen die het mbo kent.

ROC Friese Poort benut voorlopig de ruimte die middels het EKB geboden wordt en gaat het komende schooljaar verdere invulling geven aan een integraal taal- en rekenbeleid.

Het beleid (wetgeving vanaf 1-8-2019):

 • Je mag bij de generieke vakken vrijstelling vragen voor losse onderdelen (eerder mocht dit alleen voor spreken, schrijven en gesprekken voeren als geheel). 
 • Eerder bleven de resultaten na diplomering twee jaar houdbaar. Deze houdbaarheid vervalt. Als een examen op hetzelfde of een hoger niveau is afgelegd, kan hier een vrijstelling voor aangevraagd worden. Bij een centraal examen (generieke vakken) kan dit alleen wanneer er examen is gedaan wat gebaseerd is op de referentieniveaus voor de havo, vwo en mbo (dus bijvoorbeeld geen hbo of wo).
 • Er mag nu bij de generieke examenonderdelen een vrijstelling worden gegeven op zowel een voldoende als onvoldoende resultaat. Let op: de diploma-eisen (slaag-zakregeling) blijven wel van kracht.
 • Per tijdvak kun je als student twee kansen voor een centraal examen benutten.
 • De centrale examens mogen op elk moment afgenomen worden, ook in de eerste helft van de opleiding. Dit geldt overigens ook voor de instellingsexamen voor de generieke vakken.
 • Voor rekenen is zowel het centraal examen als een instellingsexamen mogelijk. Voorlopig houden we nog vast aan het centrale examen.

Als je niet precies weet welke opleiding bij jou past en/of wat je mogelijkheden zijn, kun je je aanmelden voor een loopbaanonderzoek. Je krijgt hiermee een soort carrière-advies. Het loopbaanonderzoek is een uitgebreid onderzoek dat bestaat uit verschillende testen en onderzoeken. Jouw resultaten worden in een verslag vastgelegd en leiden naar een scholingsadvies of een advies die je richting geeft in je loopbaan. 

Je volgt de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en gaat één dag per week naar school. Daarnaast doe je minimaal 610 uur per jaar beroepspraktijkvorming op (werken of stage) bij een erkend leerbedrijf.
Kies je voor BBL-A dan ga je werken met een betaalde arbeidsovereenkomst.
Kies je voor BBL-S dan loop je stage met een (onbetaalde) stageovereenkomst.

BPV staat voor beroepspraktijkvorming. Tijdens een mbo-opleiding doe je praktijk- en werkervaring op bij een erkend leerbedrijf (stage of werken en leren) en op een geaccrediteerde werkplek, dit wordt beroepspraktijkvorming genoemd. Een geaccrediteerde werkplek voldoet aan de volgende voorwaarden: student krijgt een goede en veilige werkplek, er wordt een praktijkopleider binnen het bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen, het bedrijf werkt samen met de school en er komt een vermelding van het bedrijf op stagemarkt.nl.

De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerweg opleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

Voordelen van derde leerweg opleidingen:derde leerweg

 • je hebt minder beroepspraktijkvorming (BPV)
 • je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
 • je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
 • je opleiding is flexibeler en sneller

Nadelen van derde leerweg opleidingen:

 • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder

 

De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar, niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het kennismakingsgesprek.

Het fenomeen ‘leren en werken', oftewel Beroepsbegeleidende leerweg (BBL), is een bekend begrip bij scholen en bedrijven. De BBL-opleiding bestaat uit theorie en Beroepspraktijkvorming (BPV), ook wel stage genoemd. De opleiding wordt gezamenlijk verzorgd door de school (theorie) en het leerbedrijf (BPV). De BPV bestaat uit praktijkervaring (stageopdrachten etc.) en uit werkervaring die bij het leerbedrijf wordt opgedaan. 

Wat is een Bedrijfsschool?
In de Bedrijfsschool wordt de theorie door de school verzorgt, maar de praktijkervaring, die normaliter door het leerbedrijf wordt verzorgd, wordt nu uitgevoerd op de Bedrijfsschool. Praktijkopdrachten die vanuit de opleiding uitgevoerd moeten worden, vinden dus niet plaats in het leerbedrijf, maar in de Bedrijfsschool. Instructie, begeleiding, examinering en andere verplichtingen met betrekking tot de Beroepspraktijkvorming worden verzorgd door de Bedrijfsschool. Het leerbedrijf hier geen omkijken naar en wordt hierdoor volledig ontzorgd. De werknemer kan zich daardoor volledig richten op de werkzaamheden die het leerbedrijf van hem/haar verlangt. 

Het concept Bedrijfsschool is ontstaan vanuit het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven heeft belang bij een goede vakopleiding voor (potentiële) werknemers die werkzaam zijn in hun branche. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen heeft daarom in samenwerking met het bedrijfsleven diverse Bedrijfsscholen opgericht om de innovatie binnen het onderwijs en in het bedrijfsleven te bevorderen. In nauwe samenwerking met het reguliere onderwijs wordt de werknemer volgens de wensen van de klant opgeleid. Dit resulteert in een erkend mbo-diploma en werkervaring. 

We kennen twee soorten bedrijfsscholen:

 1. Collectieve bedrijfsschool
  In een collectieve bedrijfsschool sluiten meerdere bedrijven aan. De collectieve bedrijfsschool kan voor elk bedrijf interessant zijn, ongeacht de grootte of het aantal op te leiden werknemers.
   
 2. Bedrijfsschool op maat
  In een bedrijfsschool op maat verzorgen we reguliere mbo-opleidingen (BBL-traject) met specifieke wensen op maat voor meerdere medewerkers van het leerbedrijf. Zo kunnen wij bijvoorbeeld theorie en/of praktijk incompany of op een van onze opleidingslocaties verzorgen.

Meer weten over jouw mogelijkheden binnen een bedrijfsschool of een dagje meelopen?
Wilt u advies over de mogelijkheden om uw bedrijf te ontzorgen met een bedrijfsschool?

Iedere student krijgt in het eerste jaar van de mbo-opleiding een bindend studieadvies. Tijdens dat gesprek wordt de voortgang besproken, wat gaat er goed, is dit de juiste opleiding, is er extra begeleiding nodig, enzovoort. De uitkomst van dit gesprek is het zogenaamde bindend studieadvies. Dit kan een bindend positief of een negatief studieadvies zijn en dit advies bepaalt het verdere verloop van de opleiding.

Bij een eenjarige mbo-opleiding ontvang je tussen de derde en vierde maand van je opleiding een bindend studieadviesgesprek. Bij een meerjarige opleiding ontvang je na negen maanden, maar voor het einde van je eerste studiejaar een bindend studieadviesgesprek.

Meer informatie over het bindend studieadvies

 

Wil je je capaciteiten inzichtelijk maken? Twijfel je of je het niveau van een mbo-opleiding wel aan kunt? Dan kun je een capaciteitentest doen. Het gaat hierbij om enkele testen. Van de uitslagen wordt een rapportage opgesteld met een conclusie of advies. Deze conclusie wordt met je besproken.

De entreeopleiding geeft je een entree tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Daarmee heb je een startkwalificatie.

Wanneer moet ik een entreeopleiding volgen?

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. 

Als je je hebt aangemeld voor een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de toelatingseisen met je besproken. Wanneer blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingseisen, dan wordt er een toelatingsonderzoek ingezet. Dit kan een toets zijn om je competenties, capaciteiten, geschiktheid en/of niveau te bepalen, waardoor toelating tot de gewenste opleiding alsnog mogelijk wordt. Je krijgt hiervan een rapportage. Er worden geen kosten bij je in rekening gebracht voor het kennismakingsgesprek en een eventueel toelatingsonderzoek. Wanneer je niet door het toelatingsonderzoek komt, ben je aangewezen op de entreeopleiding.

Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Als je toe bent aan het inburgeringsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO

Je kunt je bij ons voorbereiden op het Staatsexamen. Als je toe bent aan het staatsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO. Meer informatie over het Staatsexamen vindt je op www.staatsexamensnt2.nl.

Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) drie soorten leerwegen; BBL (Beroepsbegeleidende leerweg), BOL (Beroepsopleidende leerweg) en de derde leerweg (geen vastgestelde urennorm)

  BBL 

  Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij de meeste BBL-opleidingen houdt dit in dat je één dag in de week naar school gaat. Daarnaast bent je minimaal 610 klokuren per schooljaar werkzaam bij een leerbedrijf. Dit kan betaald of onbetaald zijn (arbeidsovereenkomst BBL-A en stage BBL-S).

  Voordelen BBL:
  • je leert vooral op de werkvloer (veel praktijkervaring)MBO
  • je werkt/leert bij een bedrijf en ontvangt in de meeste gevallen een salaris
  • je werkgever betaalt in veel gevallen je BBL-opleiding
  • je hebt kans op een vaste baan bij je werkgeve
  • je krijgt zowel begeleiding vanuit de opleiding als vanuit het leerbedrijf
  • je doet brede werkervaring op (werkprocessen, organisatiecultuur)
  Nadelen BBL:
  • je hebt minder theoretisch vakken
  • je hebt geen recht op studiefinanciering

   BOL

  De Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op beroepspraktijkvorming (stage) gaat bij een erkend leerbedrijf. Volwassenen hoeven bij BOL niet in alle gevallen de hele week naar school. De BOL groepen voor volwassenen gaan (afhankelijk van de opleiding) minimaal 2 dagen in de week naar school en hebben daarnaast nog stage.

  Voordelen BOL:
  • je krijgt veel theorievakken waarmee je je theoretisch verder kunt verdiepen
  • je maakt met verschillende organisaties kennis door middel van stages of beroepspraktijkvorming (BPV) 
  • je hebt in bepaalde gevallen recht op studiefinanciering
  Nadelen BOL:
  • je hebt minder praktijkervaring
  • je krijgt minder kennis over de arbeidsmarkt en werkprocessen
  • in tegenstelling tot de BBL-variant is de beroepspraktijkvorming vaak onbetaald 
  • je hebt een verplicht aantal uren op school

  Derde leerweg

  Derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerwegopleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg. Soms zijn hiervoor bepaalde instroomeisen vastgesteld. Deze eisen staan vermeld bij de betreffende opleiding. 

  Voordelen van Derde leerweg opleidingen:
  • je hebt minder beroeppraktijkvorming (BPV)
  • je opleidingsduur is korter omdat je opleiding op maat wordt ontwikkeld
  • je opleiding voldoet aan de mbo-kwaliteitseisen en je mbo-diploma is volledig erkend
  • je opleiding is flexibeler en sneller
  Nadelen van Derde leerweg opleidingen:
  • je opleiding wordt niet mede gefinancierd door ministerie van OC&W, dus is in verhouding duurder
    

  Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

  Op je opgegeven e-mailadres ontvang je direct na je aanmelding via de website een bevestiging dat je aanmelding succesvol is ontvangen. Als je bij werkgevergegevens het mailadres van je werkgever hebt ingevuld, ontvangen zij een kopie van je aanmeldingsbevestiging.

  Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus?
  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. 

  Aanmeldingen met kennismakingsgesprek
  Bij de mbo-opleidingen en enkele opleidingen/cursussen vindt er een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit staat genoemd bij de scholingsinformatie. Je ontvangt dan na aanmelding binnen 4 weken een uitnodiging voor je kennismakingsgesprek en zit je nog nergens aan vast. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats met een vakinhoudelijke docent waar meer inhoudelijke informatie over de gekozen opleiding gegeven wordt. Ook kun je samen met de docent sparren over een eventuele andere keuze en kan er geswitcht worden. Na het gesprek ontvang je een offerte van jouw traject. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

  Een deelnemer die een BBL-A-opleiding volgt, is bij een organisatie in dienst. Hierbij komen diverse kosten naar voren:

  • de scholingskosten (inclusief boeken)
  • afdracht volgens de CAO aan het eventuele opleidingsfonds (die overigens weer subsidie verstrekt)
  • de vergoeding aan de deelnemer, die via de CAO geregeld is of door de organisatie zelf is bepaald
  • de (in)directe bedrijfskosten voor de praktijkopleider in het bedrijf
  • de deelnemer heeft dan de rechtspositie van werknemer.

  Een deelnemer die een BBL-S-opleiding volgt, is niet bij een organisatie in dienst en ontvangt geen salaris gedurende de stageperiode (er is tevens geen recht op vakantiedagen, vakantiegeld en er is geen afdracht van sociale premies). In overleg met de BPV-instelling kunnen er afspraken gemaakt worden over een eventuele stagevergoeding, reiskostenvergoeding en of het aantal vrije dagen. Dit is echter geen verplichting. Als er geen arbeidsovereenkomst is, geldt de POK met het reglement POK BBL-S. De deelnemer behoudt dan de rechtspositie van deelnemer.

  Toelatingseisen
  Je vooropleiding bepaalt op welk niveau binnen het mbo je kunt inschrijven. Deze eisen gelden zowel voor de opleiding in de BBL als in de BOL. Voor de BBL geldt als aanvullende voorwaarde, dat er een praktijkopleidingsplaats moet zijn voor 31 december van dat schooljaar.

  Entreeopleiding:
  Heb je nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4? Dan start je in een Entreeopleiding.

  Niveau 2:

  • diploma lbo, vbo of vmbo basisberoepsgerichte leerweg
  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • diploma Entreeopleiding
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 3:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 4:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • mbo-diploma niveau 3 
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

  • mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

  Aanvullende toelatingseisen
  Voor de volgende opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen:

  • AV-specialist niveau 4
  • Fotograaf niveau 4
  • Mediavormgever niveau 4
  • Alle opleidingen Veiligheid en Vakmanschap
  • Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2
  • Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3
  • Matroos Binnenvaart niveau 2
  • Schipper binnenvaart niveau 3
  • Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3
  • Maritiem officier alle schepen niveau 4
  • Stuurman alle schepen niveau 4
  • Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2
  • Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3
  • Scheepswerktuigkundige kleine schepen
  • Scheepswerktuigkundige alle schepen 

  ​​​​​​Op de website van ROC Friese Poort staat bij een aantal opleidingen dat ze zijn aangemerkt als kansberoep. Dit betekent dat het de verwachting is dat je met het behalen van het betreffende diploma meer kans hebt om een baan in die richting te vinden. Op onze website tref je een lijst aan met de kansberoepenlijst (link website) van dit moment.

  Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

  Keuzedelen

  In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het kennismakingsgesprek.

  Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. Onderwijsinstellingen reiken een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van een mbo-opleiding voldoen. Maar het mbo kent sinds kort ook andere bewijsstukken. Zo kunnen onderwijsinstellingen, aan studenten die een mbo-opleiding zonder diploma verlaten, een mbo-certificaat verstrekken. Of een mbo-verklaring (waarin een praktijkverklaring opgenomen kan zijn).

  Het lesmoment is van maandag tot en met vrijdag, dit is verspreid over het aantal jaar van de opleiding. Dus bijvoorbeeld week 1, week 7, week 13 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur naar de Kazerne Stroe-Garderen voor lessen.

  Van tevoren krijg je een vast jaarrooster waarin is vastgesteld wanneer de lesweken zijn. Vaak worden modules meerdere keren per jaar aangeboden, waardoor je een lesweek kan missen, bijvoorbeeld als je op uitzending of oefening bent. Dit geldt voor de domeinen Logistiek, Leidinggeven en IT van Defensie.

  Met welk doel wil je een opleiding volgen? Wanneer je je doel goed in beeld hebt, kun je een passende keuze maken. Wij helpen je daar graag bij. Misschien is een mbo-diploma niet nodig en volstaat voor jou een branche-erkend diploma of een korte cursus. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen biedt verschillende scholingsmogelijkheden. Het aanbod is zoveel mogelijk afgestemd op jouw situatie. Heb je geen idee wat bij jou past? Doe dan de interessetest.

  Heb je nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij je past? Maak vrijblijvend onze interessetest of neem contact met ons op, dan helpen wij je met je keuze. We bieden testen om inzicht te krijgen in je interesses en capaciteiten.

  Wil je een (erkend) diploma behalen, je verder specialiseren binnen je huidige functie of ben je op zoek naar een leuke cursus én doe je dit bij voorkeur in de avonduren? Verschillende cursussen, trainingen en opleidingen worden in de avonduren gegeven. Bekijk hier alle avond-opleidingen en -cursussen.

  Goede scholing is altijd de investering waard. Met subsidies en fiscale voordelen bespaar je op de kosten voor een opleiding of cursus. Diverse instanties stimuleren het volgen van een opleiding of cursus voor particulieren en werkgevers.

  Bekijk alle subsidies en fiscale voordelen.

  Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en kennismaking. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

  Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Na het kennismakingsgesprek ontvang je een persoonlijke offerte waarin jouw scholingstraject staat beschreven en wat de kosten daarvan zijn.