Sales slider klein

Veelgestelde vragen volwassenen

 • Wij helpen je graag de juiste opleiding te kiezen. Daarom organiseren we speciaal voor jou Beleefdagen. Je kunt deelnemen aan een sectororiëntatie-dag of doe-dag in het tweede en derde jaar van het vmbo. In het vierde jaar van het vmbo of havo kun je een dag met de opleiding van jouw keuze meelopen. Aanmelden voor een Beleefdag kan tot 1 april.


  Aanmelden Beleefdagen

 • Lascursussen en opleidingen (kunnen) worden afgesloten met een NIL-examen. Wanneer tijdens de scholing blijkt dat het onderdeel theorie/tekeninglezen teveel moeite kost, kan er voor gekozen worden om alleen een praktijkexamen, dus geen theorie, af te nemen.

 • Ja, dat kan. Jouw thuis- en werksituatie is natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Indien de opleiding duurder is dan € 200,00 bieden we wel de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Vind je de opleiding te duur en wil je weten welke andere manieren ROC Friese Poort heeft om tot een kwalificatie te komen? Kijk dan of je via een opleiding bij het jongerenonderwijs kunt instromen. Je betaalt dan voor het lesgeld, de aanschaf van leer- en hulpmiddelen en een eventuele bijdrage voor een werkweek of excursie.

 • Om te starten met een mbo-opleiding Welzijn is het noodzakelijk om zelf een werk- of stageplek voor de beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben voor minimaal zestien uur per week. Indien je geen werk- of stageplek hebt, kun je niet beginnen met de opleiding. 

 • ROC Friese Poort zorgt in principe voor een stageplaats bij de mbo-opleidingen in de Zorg. Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare stageplaatsen voor een opleiding zijn, is het een pré als je zelf een stageplaats hebt gevonden. Bij de opleidingsinformatie staat dit aangegeven.

 • De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is een jaar en niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen op basis van vooropleiding en/of werkervaring mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het vrijblijvende intakegesprek.

 • Het erkende VCA-diploma/certificaat, is tien jaar geldig (onder voorbehoud van aanpassingen in de wet- & regelgeving). Daarna moet opnieuw examen worden gedaan.

 • Op de website www.stagemarkt.nl kun je per sector op basis van je postcode een overzicht van alle geaccrediteerde instellingen (erkende leerbedrijven) vinden. Op www.s-bb.nl kun je ook informatie vinden. Een goed idee is om bij een instelling of bedrijf te vragen of je een dag mee mag lopen. Dit geeft een goede indruk. 

 • De bijdrage voor de scholingskosten worden middels automatische incasso van je rekening afgeschreven. Je ontvangt van ons een factuur in de week dat de opleiding of cursus van start gaat. Op deze factuur staat op welke datum de scholingskosten (en eventueel bijkomende kosten) worden geïncasseerd.

 • Nee, indien je bij aanvang van je opleiding op 1 augustus jonger bent dan 18 jaar, hoef je gedurende dat scholingsjaar geen cursus- of lesgeld te betalen.

 • De eerder behaalde resultaten van de genoemde vakken zijn twee jaar geldig. Na deze periode moet je opnieuw examen doen.

 • Wanneer je niet beschikt over een toereikende vooropleiding, word je tijdens het intakegesprek geadviseerd over een entreeopleiding, capaciteitentest of toelatingsonderzoek.

 • Wil je je voorbereiden op je toekomstige baan? Op Glassdoor is speciaal voor studenten van ROC Friese Poort informatie beschikbaar gesteld. Je krijgt hier meer inzicht in wat er achter de deuren van bedrijven gebeurt. Lees vacatures, bedrijfsbeoordelingen, arbeidsvoorwaarden en meer.

 • Welk tekenprogramma het meest geschikt is, hangt af van waarmee je werkt of wilt gaan werken. AutoCAD is het meest verkochte CAD-programma. Het programma is omvangrijk en complex. Solid Works is een 3D-tekenprogramma van Autodesk. Dit programma is in het gebruik eenvoudiger dan AutoCAD.

 • Dit hangt mede af van de lasmethode waarmee je werkt of wilt werken. Als beginner start je altijd met niveau 1 of 2. Dit is afhankelijk van of je dagelijks last. Bij twijfel kun je een vrijblijvende proeflas aanvragen door dit aan te geven in de opmerkingen tijdens het aanmelden. Wanneer je vervolgens besluit een lascursus te gaan volgen dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor de proeflas. Besluit je na de proeflas van de cursus af te zien dan bedragen de kosten voor deze proeflas € 65,00. Voor niveau 3 en 4 is veel laservaring of een NIL-diploma niveau 2 vereist.

 • Ben je 21 jaar of ouder en wil je weer een opleiding volgen maar je hebt nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij jou past? Maak dan vrijblijvend onderstaande interessetest, dan weet je daarna welke opleidingsrichting bij jou past.

  Over de interessetest
  De interessetest duurt ongeveer acht minuten. Nadat je de test hebt gemaakt, krijg je direct per e-mail je rapportage. In de rapportage staan jouw favoriete beroepssectoren waarna je via een link direct kunt bekijken welk scholingsaanbod ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen jou kan bieden in deze sector. Maak de interessetest.

  Capaciteitentest
  Misschien komen je interesses niet helemaal overeen met je capaciteiten / niveau. Je interesses kunnen bijvoorbeeld liggen bij verkopen of techniek, terwijl je denkt dat je er eigenlijk helemaal niet zo goed in bent. De keuze voor een opleiding of beroep kun je daarom niet enkel op je interesses baseren. Ook je capaciteiten zijn belangrijk bij het maken van een opleidingskeuze. Een capaciteitentest is dan ook een goede aanvulling op je interessetest bij het kiezen van een opleiding of beroep.

 • Er is geen leeftijdsgrens aan werken in de zorg. Voor een baan in de zorg ben je nooit te oud. Veel zorgvragers vinden een ‘ervaren’ medewerker juist prettig. Wel moet je lichamelijke gezondheid het toelaten om te werken in de zorg.

 • ROC Friese Poort is in bezit van het Keurmerk Blik op Werk. Inburgeraars die bij ons een inburgeringscursus volgen, komen dankzij dit keurmerk in aanmerking voor een lening van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

  keurmerk Blik op Werk

 • Ja, je kunt bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen inburgeringcursussen volgen. Na een intake wordt bepaald wat je nodig hebt voor je traject. Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen of Staatsexamen I. Je krijgt een maatwerktraject aangeboden.

  English version English flag

 • Dit is afhankelijk van je vooropleiding en werkervaring. Dit wordt besproken tijdens het intakegesprek.

 • Over het algemeen worden alle opleidingen Zorg en Welzijn overdag gegeven. Incidenteel kan het voorkomen dat een opleiding in de Zorg en Welzijn deels in de avonduren wordt gegeven.

 • Sommige mbo-opleidingen kun je versneld doorlopen. Je wordt na ontvangst van het aanmeldingsformulier op de website altijd uitgenodigd voor een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek met de inhoudsdeskundige van de opleiding wordt op basis van vooropleiding en of werkervaring bepaald of je de opleiding versneld kunt volgen. Aan de hand daarvan ontvang je na het intakegesprek een persoonlijk voorstel voor je programma (eventueel versneld) en de kosten.

 • Ja, de meeste volwassenenopleidingen kun je in termijnen betalen, wanneer een opleiding langer duurt dan 3 maanden en boven de € 200 is. Bij de betreffende opleidingsinformatie staat aangegeven of je in termijnen kunt betalen. Hou er rekening mee dat er bij betaling in termijnen een termijntoeslag in rekening wordt gebracht (€ 8,80 per termijn).

 • Goede afspraken maken met je partner, kinderen en/of werkgever zijn van groot belang. Ons onderwijs is zó ingericht dat jouw opleiding goed te combineren is met je werk en/of je gezin. Vaak kun je de opleiding of cursus versneld en/of in de avond volgen en zijn er mogelijkheden voor (online) zelfstudie. Je lessen vinden op één of twee (vaste) dagen in de week plaats. Vaak kun je de benodigde werkervaring (stage) op doen via een betaalde arbeidsovereenkomst.

 • Tijdelijke studie-onderbreking
  Deelnemers hebben bij ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen de gelegenheid om in bijzondere situaties hun studietijd op te schorten. Bij een tijdelijke studie-onderbreking van maximaal 12 maanden garandeert ROC Friese Poort dat behaalde resultaten geldig blijven en de studie hervat kan worden vanaf het punt waarop de studie-onderbreking in ging *. Het betekent echter niet dat er sprake is van restitutie of opschorting van opleidingskosten.

  In geval van studie-onderbreking als gevolg van bijzondere omstandigheden (bv. zwangerschap, psychische problemen of uitzending of interne opleiding van defensiemedewerkers) is de deelnemer de volledige scholings- en eventuele bijkomende kosten verschuldigd van het lopende studiejaar.

  * Dit is alleen van toepassing indien het scholingsprogramma niet structureel gewijzigd is. Indien eventuele door het ministerie van OC&W doorgevoerde wijzigingen in de kwalificatiestructuur ertoe leiden dat er onvoldoende aansluiting bestaat tussen het reeds gevolgde programma en de nieuwe kwalificatiestructuur, kan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen niet garanderen dat de behaalde resultaten bij hervatting van de opleiding geldig blijven.

  Aanvraag tijdelijke studie-onderbreking
  Voor het aanvragen van akkoord voor een tijdelijke studie-onderbreking kunt u terecht bij uw (coördinerend) docent. Deze zorgt ervoor dat het aanvraagformulier 'Tijdelijke studie-onderbreking' wordt doorgestuurd naar ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Bedrijfsopleidingen stelt -indien van toepassing- uw werkgever op de hoogte van de aanvraag.

  Financiële gevolgen van de tijdelijke studie-onderbreking:

  • De deelnemer gaat na de tijdelijke onderbreking verder met de opleiding en kan de opleiding, ondanks de tijdelijke studie-onderbreking, alsnog binnen de oorspronkelijke opleidingsduur afmaken. De deelnemer ontvangt geen offerte/factuur voor aanvullende kosten.
  • De deelnemer gaat verder met de opleiding binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. Als gevolg van de tijdelijke onderbreking is hij/zij echter niet in staat om het diploma te behalen binnen de oorspronkelijke opleidingsduur. De deelnemer ontvangt rond twee maanden voor het einde van de looptijd van de oorspronkelijke offerte een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De verlening heeft een minimale duur van een half jaar, korter is niet mogelijk.
  • De deelnemer hervat de opleiding terwijl de scholingsperiode uit de oorspronkelijke offerte reeds is afgelopen. De deelnemer ontvangt voordat hij de opleiding hervat een nieuwe offerte/factuur, waarin de kosten vermeld staan voor de extra scholingsperiode die nodig is om alsnog het diploma te behalen (verlengingskosten). De deelnemer kan de opleiding hervatten wanneer de offerte ondertekend retour is c.q. de factuur met verlengingskosten is voldaan.

  Deelnemers waarvan de werkgever bij aanvang of achteraf de opleidingskosten (deels) vergoedt, wordt geadviseerd tijdig bij hun werkgever of loopbaanbegeleider te vragen naar mogelijkheden ter dekking van deze kosten.

  Medewerkers Ministerie van Defensie
  Medewerkers van Defensie worden er door middel van de regeling Studie-onderbreking voor defensiemedewerkers op gewezen dat bij uitzending of een interne opleiding de deelnemer te maken krijgt met extra opleidingskosten. We adviseren deze deelnemer daarom tijdig afspraken met zijn/haar werkgever te maken over de betaling van de verlengingskosten. Voor extra informatie over deze regeling kunnen defensiemedewerkers ook terecht bij hun loopbaanbegeleider.

 • Als je achttien jaar of ouder bent en je volgt een voltijdopleiding (BOL) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dan heb je, als je aan de voorwaarden voldoet, recht op studiefinanciering. Je kunt studiefinanciering tot je 30ste verjaardag aanvragen. De studiefinanciering loopt na je 30ste gewoon door, als je aan alle voorwaarden blijft voldoen. Ben je tussen de 30 - 55 jaar en wil je een voltijdopleiding mbo volgen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor het Levenlangleren krediet (BOL).

  Zet jij je studiefinanciering stop na je 30ste? Dan kun je niet meer opnieuw aanvragen. Je krijgt alleen studiefinanciering voor een voltijd bol-opleiding van één jaar of langer. Heb je al 48 maanden (of meer) prestatiebeurs ontvangen voor hbo of universiteit? Dan heb je geen recht meer op studiefinanciering voor een mbo-opleiding.

  Wil je een opleiding op niveau 1 en 2 volgen nadat je al 48 maanden prestatiebeurs hebt ontvangen voor een opleiding op niveau 3 of 4? Dan krijg je ook geen studiefinanciering meer. Een BBL-A (arbeidsovereenkomst), BBL-S (stage) opleiding of een opleiding/cursus van de AvondAcademie komt niet in aanmerking voor studiefinanciering. Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij je naar de DUO.

 • Als je een mbo-opleiding afrondt, krijg je een officieel mbo-diploma erkend door het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen. In de opleidingsinformatie staat onder het kopje diploma aangegeven welk diploma je ontvangt na afronding van je opleiding.

 • De norm NEN 3140 eist dat alle medewerkers welke elektrische risico’s lopen schriftelijk worden aangewezen. Dit geldt ook voor ingeleende of gehuurde medewerkers welke onder leiding van de organisatie werken (uitzendkrachten, stagiairs etc). In een aanwijzing wordt concreet beschreven tot welke werkzaamheden een persoon bevoegd is. Dit wordt bepaald op basis van kennis en kunde van de medewerker. Eventueel kan er tot bijscholing worden besloten, zoals bijvoorbeeld het laten volgen van een cursus NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon, indien een persoon niet beschikt over een elektrotechnische vooropleiding maar wel eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verricht.

 • Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden.

  De werkgever ontvangt in de week dat de opleiding van start gaat een factuur voor de scholingskosten. Als er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven wordt de incassodatum vermeld op de factuur. Als er geen machtiging is afgegeven, dient het scholingsgeld binnen 14 dagen te zijn voldaan.

 • Ja, je betaalt zelf je inburgeringstraject. Het is voor sommige Inburgeraars mogelijk om hiervoor een lening aan te vragen via DUO. Voor meer informatie verwijzen wij je naar www.inburgeren.nl. Hier vind je informatie over inburgeren in Nederland en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening. 

  English version English flag

 • Het is geen vanzelfsprekendheid dat een opleiding of cursus altijd start op de genoemde startdatum. Voor sommige opleidingen of cursussen is een minimum aantal deelnemers vereist voordat gestart kan worden. Dit is afhankelijk per opleiding en wordt bij de toelating aangegeven met 'start bij voldoende deelname'. Het kan gebeuren dat de opleiding wordt samengevoegd met dezelfde opleiding van een andere vestiging.

 • Kosteloos uitschrijven voor een opleiding, cursus of training is mogelijk tot uiterlijk 4 weken voor de startdatum. Meer hierover is te lezen in onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

 • Ja, wij verlenen scholing op maat. Dit kan ook in-company, Neem voor meer informatie contact op met een opleidingsadviseur.

 • Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je je direct op onze website aanmelden via het aanmeldformulier.

 • Hiervoor meld je je aan voor een mbo-opleiding en word je eerst uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Hier bespreek je met de vakdocent onder andere je vooropleiding, je werkervaring en je persoonlijke opleidingsplan. Op basis van dit intakegesprek ontvang je in de meeste gevallen een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet en wat de kosten hiervan zijn.

 • De vakken Nederlands, Engels (voor niveau 4 opleidingen), rekenen en Loopbaan en Burgerschap zijn bij mbo-opleidingen verplicht gesteld door de minister. Het vak taal sluit je op niveau af door (diverse) landelijke examens. Voor het vak Loopbaan en Burgerschap moet je tijdens de opleiding voldoen aan de inspanningsverplichting voor dit onderdeel.

 • Tijdens het intakegesprek wordt geïnventariseerd of de gekozen opleiding een goede keuze is, of het niveau van de opleiding aansluit en of er misschien mogelijkheden zijn om de opleiding versneld te doorlopen. Je vooropleiding en werkervaring komen ook aan bod. Ook wordt tijdens het intakegesprek aangegeven wat wij van je verwachten en wat jij van ons mag verwachten. Er zijn geen kosten verbonden aan het intakegesprek.

 • Stoppen met de opleiding
  Het kan voorkomen dat je met de opleiding wilt/moet stoppen. In enkele gevallen kun je, in afwijking tot hetgeen in de algemene voorwaarden vermeld staat, toch in aanmerking komen voor restitutie van (een gedeelte) van het scholingsgeld.

  Restitutiemogelijkheden
  Wanneer er sprake is van één van onderstaande situaties, dan is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde scholingskosten. In andere dan onderstaande situaties kan geen sprake zijn van restitutie.

  1. Behalen van het MBO-diploma
  Het diploma wordt minimaal een half jaar voor de verwachte einddatum van de opleiding behaald. Stuur met het verzoek om terugbetaling een gewaarmerkt kopie van het behaalde diploma of cijferlijst. Dit gewaarmerkte kopie kun je opvragen bij de deelnemersadministratie van de vestiging van ROC Friese Poort waar je de opleiding hebt gevolgd.

  2. Ernstige ziekte of overlijden van een familielid in de eerste graad (ouders of kinderen) of de partner
  Stuur met het verzoek om terugbetaling in het geval van overlijden een afschrift of uittreksel uit de overlijdensakte mee. In geval van ernstige ziekte of psychische problemen stuur je een verklaring mee van een onafhankelijke arts waaruit blijkt dat je geen onderwijs meer kunt volgen. Wanneer het overlijden of een ernstige ziekte van je partner betreft, stuur je eveneens een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens mee waaruit blijkt dat er sprake is van een partnersituatie.

  3. Ernstige ziekte deelnemer of overlijden van de deelnemer
  Wanneer je zelf ernstig ziek wordt, stuur je met het verzoek om terugbetaling een verklaring van een onafhankelijke arts mee, waaruit blijkt dat je geen onderwijs meer kan volgen. In geval van overlijden kunnen nabestaanden een verzoek om terugbetaling indienen. Zij sturen in dat geval een afschrift of uittreksel uit de overlijdensakte met het verzoek mee.

  Je verzoek tot restitutie richt je -inclusief het bewijs van uitschrijving en de gevraagde documenten- aan:

  ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
  T.a.v. de heer P.M.F. Molenaar, directeur
  Postbus 136
  8900 AC Leeuwarden

  Of per mail naar volwassenen@rocfriesepoort.nl

  Het verzoek moet vóór het einde van de betreffende opleiding c.q. het betreffende opleidingsjaar ontvangen zijn.

  Deze restitutieregeling is van toepassing op de onderstaande soorten opleidingen en cursussen:

  • MBO BBL op basis van offerte: voor restitutiemogelijkheden van het cursusgeld, zie bovenstaande regeling. De overige kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.
  • Branche-erkende opleidingen: voor restitutiemogelijkheden van de scholingskosten, zie bovenstaande regeling. Eventuele bijkomende kosten komen niet voor restitutie in aanmerking.
  • Cursussen en trainingen: voor restitutiemogelijkheden van de scholingskosten, zie bovenstaande regeling. Eventuele bijkomende kosten komen niet voor restitutie in aanmerking.

  Voor MBO BOL op basis van offerte geldt de regeling van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De restitutie-mogelijkheden betreffende het lesgeld vind je op de site van DUO. De overige kosten komen niet in aanmerking voor restitutie.

  Indien het verzoek na afloop van de opleiding c.q. het betreffende opleidingsjaar wordt ingediend, kan er geen sprake zijn van restitutie.

  N.B. Kosten voor lesmaterialen en eventuele andere bijkomende kosten komen niet voor restitutie in aanmerking tenzij deze niet apart in de scholingsprijs worden genoemd.

  • je bent ouder dan 16 jaar én
  • je bent niet meer leerplichtig, én
  • je hebt geen vooropleiding afgerond en daardoor geen startkwalificatie, én
  • je voldoet niet aan de toelatingseisen van een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4
 • Als jij je inschrijft voor een opleiding, ontvang je een bevestiging van je aanmelding, inclusief de algemene voorwaarden. Als je deze niet hebt ontvangen, is het verstandig om telefonisch contact op te nemen. Het verwerken van de aanmelding kan enkele werkdagen duren. Vanaf de aanmelding duurt het ongeveer 4 weken voordat je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

 • Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus?
  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. Wanneer je deze niet hebt ontvangen, neem dan telefonisch contact op. 

  Aanmeldingen met intake
  Bij de mbo-opleidingen en enkele opleidingen/cursussen vindt er een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit staat genoemd bij de scholingsinformatie. Je ontvangt dan na aanmelding binnen 4 weken een uitnodiging voor je intakegesprek. Na het intakegesprek ontvang je een offerte van jouw traject. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

 • Als je niet precies weet welke opleiding bij jou past en/of wat je mogelijkheden zijn, kun je je aanmelden voor een loopbaanonderzoek. Je krijgt hiermee een soort carrière-advies. Het loopbaanonderzoek is een uitgebreid onderzoek dat bestaat uit verschillende testen en onderzoeken. Jouw resultaten worden in een verslag vastgelegd en leiden naar een scholingsadvies of een advies die je richting geeft in je loopbaan. 

 • Je volgt de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en gaat één dag per week naar school. Daarnaast doe je minimaal 610 uur per jaar beroepspraktijkvorming op (werken of stage) bij een erkend leerbedrijf.
  Kies je voor BBL-A dan ga je werken met een betaalde arbeidsovereenkomst.
  Kies je voor BBL-S dan loop je stage met een (onbetaalde) stageovereenkomst.

 • BPV staat voor beroepspraktijkvorming. Tijdens een mbo-opleiding doe je praktijk- en werkervaring op bij een erkend leerbedrijf (stage of werken en leren) en op een geaccrediteerde werkplek, dit wordt beroepspraktijkvorming genoemd. Een geaccrediteerde werkplek voldoet aan de volgende voorwaarden: student krijgt een goede en veilige werkplek, er wordt een praktijkopleider binnen het bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen, het bedrijf werkt samen met de school en er komt een vermelding van het bedrijf op stagemarkt.nl.

 • Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden volgens de derde leerweg. Dit is een variant van leren en het volgen van beroepspraktijkvorming (BPV). Een opleiding volgens de derde leerweg is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen en is met name vergelijkbaar met een BBL-opleiding. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent. Ook geldt er geen minimum leeftijd voor een derde leerwegtraject. Wel zijn er aan sommige opleidingen instroomeisen verbonden waar je aan moet voldoen. Deze eisen staan bij de betreffende opleiding vermeld. Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat je minder beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidingsduur korter is. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie, je haalt dan ook een landelijk erkend mbo-diploma. De derde leerweg wordt niet mede gefinancierd door het Ministerie van OC&W. Dit is bij de andere mbo-opleidingen wel het geval. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, maar wel duurder. Tevens ontvangt de werkgever geen subsidie voor praktijkleren omdat het geen gefinancierde leerweg is. 

 • De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 2 is één jaar, niveau 3 is twee jaar. De nominale studieduur van een mbo-opleiding op niveau 4 is drie jaar. Op individuele basis is versnellen mogelijk. Dit komt aan de orde tijdens het intakegesprek.

 • Iedere student krijgt in het eerste jaar van de mbo-opleiding een bindend studieadvies. Dit kan positief of negatief zijn. 

  Lees meer over het bindend studieadvies

 • Wil je je capaciteiten inzichtelijk maken? Twijfel je of je het niveau van een mbo-opleiding wel aan kunt? Dan kun je een capaciteitentest doen. Het gaat hierbij om enkele testen. Van de uitslagen wordt een rapportage opgesteld met een conclusie of advies. Deze conclusie wordt met je besproken.

 • De entreeopleiding geeft je een entree tot de arbeidsmarkt of tot een opleiding op mbo-niveau 2. Daarmee heb je een startkwalificatie.

  Wanneer moet ik een entreeopleiding volgen?

 • Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. 

 • Als je je hebt aangemeld voor een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de toelatingseisen met je besproken. Wanneer blijkt dat je niet voldoet aan de toelatingseisen, dan wordt er een toelatingsonderzoek ingezet. Dit kan een toets zijn om je competenties, capaciteiten, geschiktheid en/of niveau te bepalen, waardoor toelating tot de gewenste opleiding alsnog mogelijk wordt. Je krijgt hiervan een rapportage. Er worden geen kosten bij je in rekening gebracht voor de intake en een eventueel toelatingsonderzoek. Wanneer je niet door het toelatingsonderzoek komt, ben je aangewezen op de entreeopleiding.

 • Je kunt je bij ons voorbereiden op het Inburgeringsexamen. Als je toe bent aan het inburgeringsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO

  English version English flag

 • Je kunt je bij ons voorbereiden op het Staatsexamen. Als je toe bent aan het staatsexamen dan kun je je hiervoor zelf aanmelden bij DUO. Meer informatie over het Staatsexamen vindt je op www.staatsexamensnt2.nl.

  English version English flag

 • Er bestaan in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) twee soorten leerwegen:

  • De Beroepsopleidende leerweg (BOL) is een dagopleiding, waarbij je de hele week naar school gaat. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op wanneer je op beroepspraktijkvorming (stage) gaat bij een erkend leerbedrijf. Volwassenen hoeven bij BOL niet in alle gevallen de hele week naar school, de BOL groepen voor volwassenen gaan minimaal 2 dagen in de week naar school en hebben daarnaast nog BPV.
  • Bij de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) kies je voor een opleiding die bestaat uit een combinatie van werken en leren. Bij de meeste BBL-opleidingen houdt dit in dat je één dag in de week naar school gaat. Daarnaast bent je werkzaam, dit kan betaald of onbetaald zijn (arbeidsovereenkomst BBL-A en stage BBL-S), bij een (leer)bedrijf (minimaal 610 klokuren per schooljaar).
 • Inburgeren kan op twee manieren. De meeste inburgeraars doen het inburgeringsexamen. Als je moet inburgeren ontvang je een brief van DUO. Het staatsexamen NT2 doe je als je een beroepsopleiding wilt gaan doen of als je wilt studeren.

 • Op je opgegeven e-mailadres ontvang je direct na je aanmelding via de website een bevestiging dat je aanmelding succesvol is ontvangen. Als je bij werkgevergegevens het mailadres van je werkgever hebt ingevuld, ontvangen zij een kopie van je aanmeldingsbevestiging.

  Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus?
  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. 

  Aanmeldingen met intake
  Bij de mbo-opleidingen en enkele opleidingen/cursussen vindt er een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit staat genoemd bij de scholingsinformatie. Je ontvangt dan na aanmelding binnen 4 weken een uitnodiging voor je intakegesprek en zit je nog nergens aan vast. Dit intakegesprek vindt plaats met een vakinhoudelijke docent waar meer inhoudelijke informatie over de gekozen opleiding gegeven wordt. Ook kun je samen met de docent sparren over een eventuele andere keuze en kan er geswitcht worden. Na het intakegesprek ontvang je een offerte van jouw traject. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

 • Een deelnemer die een BBL-A-opleiding volgt, is bij een organisatie in dienst. Hierbij komen diverse kosten naar voren:

  • de scholingskosten (inclusief boeken)
  • afdracht volgens de CAO aan het eventuele opleidingsfonds (die overigens weer subsidie verstrekt)
  • de vergoeding aan de deelnemer, die via de CAO geregeld is of door de organisatie zelf is bepaald
  • de (in)directe bedrijfskosten voor de praktijkopleider in het bedrijf
  • de deelnemer heeft dan de rechtspositie van werknemer.

  Een deelnemer die een BBL-S-opleiding volgt, is niet bij een organisatie in dienst en ontvangt geen salaris gedurende de stageperiode (er is tevens geen recht op vakantiedagen, vakantiegeld en er is geen afdracht van sociale premies). In overleg met de BPV-instelling kunnen er afspraken gemaakt worden over een eventuele stagevergoeding, reiskostenvergoeding en of het aantal vrije dagen. Dit is echter geen verplichting. Als er geen arbeidsovereenkomst is, geldt de POK met het reglement POK BBL-S. De deelnemer behoudt dan de rechtspositie van deelnemer.

 • Toelatingseisen
  Je vooropleiding bepaalt op welk niveau binnen het mbo je kunt inschrijven. Deze eisen gelden zowel voor de opleiding in de BBL als in de BOL. Voor de BBL geldt als aanvullende voorwaarde, dat er een praktijkopleidingsplaats moet zijn voor 31 december van dat schooljaar.

  Entreeopleiding:
  Heb je nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4? Dan start je in een Entreeopleiding.

  Niveau 2:

  • diploma lbo, vbo of vmbo basisberoepsgerichte leerweg
  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • diploma Entreeopleiding
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 3:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 4:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • mbo-diploma niveau 3 
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

  • mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

  Aanvullende toelatingseisen
  Voor de volgende opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen:

  • AV-specialist niveau 4
  • Fotograaf niveau 4
  • Mediavormgever niveau 4
  • Alle opleidingen Veiligheid en Vakmanschap
  • Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2
  • Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3
  • Matroos Binnenvaart niveau 2
  • Schipper binnenvaart niveau 3
  • Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3
  • Maritiem officier alle schepen niveau 4
  • Stuurman alle schepen niveau 4
  • Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2
  • Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3
  • Scheepswerktuigkundige kleine schepen
  • Scheepswerktuigkundige alle schepen 
 • Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Je sluit dan een arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (afhankelijk van het keuzedeel).

  Keuzedelen

  In het basisdeel van je opleiding leg je een stevig fundament. Met het profieldeel geef je een specifieke, beroepsgerichte invulling aan je opleiding. Binnen het keuzedeel kies je zelf onderwerpen waardoor jij je kennis en vaardigheden verbreedt en/of verdiept. Je vergroot hiermee je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding. De drie delen zijn verplicht en moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen. De profiel- en keuzedelen van jouw opleiding bespreken we tijdens het intakegesprek.

 • Met welk doel wil je een opleiding volgen? Wanneer je je doel goed in beeld hebt, kun je een passende keuze maken. Wij helpen je daar graag bij. Misschien is een mbo-diploma niet nodig en volstaat voor jou een branche-erkend diploma of een korte cursus. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen biedt verschillende scholingsmogelijkheden. Het aanbod is zoveel mogelijk afgestemd op jouw situatie. Heb je geen idee wat bij jou past? Doe dan de interessetest.

 • Heb je nog geen idee wat je wilt studeren of welk beroep bij je past? Maak vrijblijvend onze interessetest of neem contact met ons op, dan helpen wij je met je keuze. We bieden testen om inzicht te krijgen in je interesses en capaciteiten.

 • Wil je een (erkend) diploma behalen, je verder specialiseren binnen je huidige functie of ben je op zoek naar een leuke cursus én doe je dit bij voorkeur in de avonduren? Verschillende cursussen, trainingen en opleidingen worden in de avonduren gegeven. Bekijk hier alle avond-opleidingen en -cursussen.

 • Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan scholing. Daarom zijn er allerlei subsidies en regelingen voor werkgevers en particulieren die willen investeren in scholing of het Ervaringscertificaat.

  Lees meer over subsidies en fiscale voordelen.

 • Ons onderwijs wordt zó ingericht dat de begeleiding aansluit bij je leerbehoefte. We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van jouw wensen en mogelijkheden. Daarom hebben wij een uitgebreide en zorgvuldige voorlichting en intake. Wij zetten ruimschoots in op persoonlijke studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij beroepspraktijkvorming (stage). Daarnaast kan je gebruik maken van allerlei faciliteiten, zoals extra ondersteuning vanuit het taal- en rekencentrum.

 • Een intakegesprek is gratis en vrijblijvend. Na het intakegesprek ontvang je een persoonlijke offerte waarin jouw scholingstraject staat beschreven en wat de kosten daarvan zijn.

Volwassenonderwijs

Voor vragen over scholingstrajecten voor volwassenen (21 jaar en ouder) en scholingstrajecten voor bedrijven kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058 - 233 99 66
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl