Veelgestelde vragen ouders

 • Afmelden (Ziek of medisch bezoek) 
  Als een student ziek is of een medisch bezoek heeft (huisarts, tandarts etc.) dan moet dit gemeld worden op school en wordt dit geregistreerd in ons studenteninformatiesysteem Eduarte.

  Afmelden kan via ‘Absentie melden’ in Eduarte. Dit geldt zowel voor ouders als studenten. Ook kan dit telefonisch via de receptie/absentielijn van de vestiging (graag voor 9.00 uur).

  Bekijk in deze instructievideo hoe u dit doet in Eduarte

  • Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan bent u verantwoordelijk voor het afmelden van uw kind bij afwezigheid. Een student jonger dan 18 jaar mag zich niet zelf afmelden. • Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan mag uw kind zichzelf afmelden.
  • Woont uw kind nog thuis? Dan heeft het onze voorkeur dat u uw kind afmeldt.

  Als uw kind ziek is gemeld en hij of zij is na het weekend nog ziek, dan moet er opnieuw afgemeld worden.

  Afmelden tijdens BPV (stage)
  Wanneer een student ziek is tijdens zijn/haar stage of een afspraak voor medisch bezoek heeft, dan moet zowel stagebedrijf als school (via ‘Absentie melden’) op de hoogte worden gesteld.

  Verlof aanvragen 
  Het kan zijn dat uw zoon of dochter een speciale gebeurtenis heeft waardoor uw kind niet naar school kan. Bijvoorbeeld een bruiloft, een verhuizing etc. Voor dit soort momenten moet er verlof worden aangevraagd via ‘Verlof aanvragen’ in Eduarte.

  Wanneer uw kind jonger is dan 18 jaar, kunt u als ouder/verzorger via ons ouderportaal verlof aanvragen. Doe dit bij voorkeur 3 dagen voor datum van de afspraak.

 • Aanmelden voor een mbo-opleiding kan via de opleidingspagina zelf of via de aanmeldpagina. Normaal gesproken moet je je uiterlijk 1 april aanmelden voor een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort. Vanwege de coronasituatie is de uiterste aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Zodat scholieren langer tijd krijgen zich te oriënteren op een mbo-opleiding. Meld je aan voor 1 mei, dan is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. ROC Friese Poort moet bij deze opleidingen loten (numerus fixus). Wil je een opleiding doen waarvoor wordt geloot, dan meld je je het beste zo vroeg mogelijk aan. Studenten die zich ná 1 mei aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst.

 • In ons studentinformatiesysteem Eduarte hebben wij speciaal voor u het ouderportaal ingericht. In het ouderportaal kunt u informatie vinden over aan- en afwezigheid van uw zoon of dochter, de voortgang van de studie, de roosters en de opleiding.
  U kunt inloggen op ouderportaal.rocfriesepoort.nl met uw mailadres, zoals dat bekend is binnen ons studenteninformatiesysteem Eduarte (indien ingevuld bij de aanmelding).

  Kunt u niet inloggen met uw mailadres? Informeer dan bij de studentenadministratie van de vestiging waar uw zoon/dochter zijn/haar opleiding volgt.
  Bij technische vragen over het ouderportaal kunt u terecht bij onze Servicedesk ICT via 7777@edu.rocfriesepoort.nl of (0512) 76 77 77. 

 • Als je vanuit 4 havo overstapt, kun je in het mbo kiezen voor een opleiding op niveau 4. We hebben afspraken met het hbo, zodat je vanuit het mbo versneld door kunt stromen. Wanneer je nog niet zeker weet welke mbo-opleiding je wilt volgen, dan kun je deelnemen aan een speciaal oriëntatie programma van ROC Friese Poort.

 • Heb je geen diploma? Maar wil je wel graag een mbo-opleiding volgen en straks een leuke baan vinden? Dan is de Entreeopleiding iets voor jou. De opleiding duurt 1 jaar. Je volgt lessen op school en doet werkervaring op bij een bedrijf. Van alles wat je doet en leert, verzamel je bewijzen. Deze bewaar je in een portfolio. 

  Aan het einde van het jaar heb je een mbo-diploma Entree als je alle examens hebt behaald en een voldoende voor je stage hebt. Je kunt dan werk gaan zoeken of je gaat door met een vervolgopleiding op niveau 2. De entreeopleiding is jouw opstap naar een opleiding en baan.

 • Ja.
  Mbo-studenten hebben recht op een studentenreisproduct (OV), ook als ze jonger dan 18 jaar zijn en nog geen studiefinanciering ontvangen

 • Mbo’ers van 18 jaar of ouder die een bol-opleiding volgen, krijgen studiefinanciering. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kun je geen studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering moet zelf aangevraagd worden via DUO.nl. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en eventueel een lening. De aanvullende beurs is afhankelijk van uw inkomen.  
   
  Mbo’ers jonger dan 18 jaar kunnen ook een studentenreisproduct (OV) ontvangen. Het studentenreisproduct moet zelf aangevraagd worden.

 • Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Hiervoor kunt u een inkomenstoets laten uitvoeren. Deze kan aangevraagd worden via www.kindpakket.nl (voor Friesland) en www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/(landelijk).  
  De volledige regeling vindt u onder ‘Ouders’ (Schoolkosten en lesgeld) op onze website. 

 • Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een voltijd mbo-opleiding volgt moet hij/zij lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen. 
  Het maakt daarbij niet uit of hij/zij lessen volgt of stage loopt. 

  Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een BBL-opleiding (werken en leren) volgt moet uw hij/zij cursusgeld betalen. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw kind volgt. Wij als school innen het cursusgeld en dragen dit af aan DUO. 

 • Het ministerie van OCW, de MBO Raad en JOB hebben afspraken gemaakt over schoolkosten. Deze afspraken gaan in het studiejaar 2019/2020 in.  
  Een van die afspraken is dat mbo-opleidingen op school zorgen voor een basisuitrusting (inclusief gereedschap) die studenten nodig hebben om een opleiding te volgen of examen te doen.  
   
  Studenten zorgen zelf voor onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik zoals boeken, licenties, laptop en kleding.  
  Per opleiding zijn bij ROC Friese Poort zaken geregeld zoals het samenstellen van readers, het aanschaffen van gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden. De keuze hiervoor is niet verplicht. Kiest uw zoon of dochter ervoor de aangeboden zaken niet via ROC Friese Poort aan te schaffen, dan kunnen deze zelf elders worden gekocht. 

  Als studenten verplichte leermiddelen aanschaffen op basis van de leermiddelenlijst van de school, waarvan achteraf blijkt dat ze niet gebruikt zijn, dan kan er een vergoeding door de school voor onterecht gemaakte kosten worden aangevraagd. 

  Als er een bijdrage gevraagd wordt voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek, dan betreft dit een vrijwillige activiteit. Voor verplichte activiteiten zullen door de school geen kosten in rekening worden gebracht. 

  • Startgesprek en 10-minutengesprekken.
  • Algemene ouderavonden.
  • Ouderavonden per opleiding/domein.
  • Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal.
  • Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze visie/beleid.
  • Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s).
  • Werkdiners ouder(s)/verzorger(s) en directie.
  • Connect, magazine voor ouder(s)/verzorger(s).
  • Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is.
  • Informatie voor ouder(s)/ verzorger(s) via de mail en via onze website www.rocfriesepoort.nl.