Sales slider klein

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen scholieren

Veelgestelde vragen scholieren

 • Wanneer je een opleiding hebt gekozen, kun je je digitaal aanmelden via onze website. Meld je aan voor 1 april, dan is er voldoende tijd voor een goede
  intake- en plaatsingsprocedure. Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. ROC Friese Poort moet bij deze opleidingen loten (numerus
  fixus). Wil je een opleiding doen waarvoor wordt geloot, dan meld je je het beste zo vroeg mogelijk aan.

 • Je ontvangt een bevestiging via het aangegeven e-mailadres. Jouw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Daarna ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek. Om het intakegesprek goed te kunnen voorbereiden, sturen we ook een vragenlijst mee. De vragenlijst vul je zelf in. Ook ontvang je een formulier dat jouw decaan of mentor moet invullen, zodat ROC Friese Poort een zo compleet mogelijk beeld krijgt van jouw vooropleiding. Neem de ingevulde vragenlijst en het formulier mee naar het intakegesprek.

 • Wij helpen je graag de juiste opleiding te kiezen. Daarom organiseren we speciaal voor jou Beleefdagen. Je kunt deelnemen aan een sectororiëntatie-dag of doedag in het tweede en derde jaar van het vmbo. In het vierde jaar van het vmbo of havo kun je een dag met de opleiding van jouw keuze meelopen. Aanmelden voor een Beleefdag kan vanaf de herfstvakantie tot 1 april. 

  Je kunt ook altijd een adviesgesprek aanvragen bij één van onze decanen.
   

 • Wanneer je je vmbo-diploma hebt behaald, kun je naar het mbo. Het niveau van de mbo-opleiding die je gaat volgen, is afhankelijk van de leerweg die je in het vmbo hebt gevolgd. Als aankomend mbo-student heb je recht op toelating tot de door jou gekozen opleiding. Je moet wel aan drie voorwaarden voldoen:

  • aanmelden voor 1 april 
  • voldoen aan de toelatingseisen
  • meedoen aan de verplichte intakeactiviteiten

  Bij aanmelding na 1 april kan het in enkele gevallen voorkomen dat je niet meer in de gewenste opleiding geplaatst kan worden. 

  Lees meer over toelatingseisen

Veelgestelde vragen ouders

 • Wanneer uw zoon/dochter een opleiding heeft gekozen, kan hij/zij zich digitaal aanmelden via www.rocfriesepoort.nl/aanmelden  

  Doe dit uiterlijk 1 april! Bij aanmelding na 1 april kan het in enkele gevallen voorkomen dat de student niet meer in de gewenste opleiding geplaatst kan worden.  
  Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Dit noemen we numerus fixus. Na 1 april wordt er voor deze opleidingen geloot uit alle aanmeldingen die uiterlijk 1 april zijn binnengekomen. Om welke opleidingen dit gaat leest u op www.rocfriesepoort.nl/toelating 

 • Mbo’ers van 18 jaar of ouder die een bol-opleiding volgen, krijgen studiefinanciering. Voor een deeltijd- of bbl-opleiding kun je geen studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering moet zelf aangevraagd worden via DUO.nl. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en eventueel een lening. De aanvullende beurs is afhankelijk van uw inkomen.  
   
  Mbo’ers jonger dan 18 jaar kunnen ook een studentenreisproduct (OV) ontvangen. Het studentenreisproduct moet zelf aangevraagd worden.

 • Ja.
  Mbo-studenten hebben recht op een studentenreisproduct (OV), ook als ze jonger dan 18 jaar zijn en nog geen studiefinanciering ontvangen

 • Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een voltijd mbo-opleiding volgt moet hij/zij lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen. 
  Het maakt daarbij niet uit of hij/zij lessen volgt of stage loopt. 

  Wanneer uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar is en een BBL-opleiding (werken en leren) volgt moet uw hij/zij cursusgeld betalen. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw kind volgt. Wij als school innen het cursusgeld en dragen dit af aan DUO. 

Veelgestelde vragen volwassenen

 • De eerder behaalde resultaten van de genoemde vakken zijn twee jaar geldig. Na deze periode moet je opnieuw examen doen.

 • Toelatingseisen
  Je vooropleiding bepaalt op welk niveau binnen het mbo je kunt inschrijven. Deze eisen gelden zowel voor de opleiding in de BBL als in de BOL. Voor de BBL geldt als aanvullende voorwaarde, dat er een praktijkopleidingsplaats moet zijn voor 31 december van dat schooljaar.

  Entreeopleiding:
  Heb je nog geen diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar 4? Dan start je in een Entreeopleiding.

  Niveau 2:

  • diploma lbo, vbo of vmbo basisberoepsgerichte leerweg
  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • diploma Entreeopleiding
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 3:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Niveau 4:

  • diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
  • diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg
  • diploma mavo of vmbo theoretische leerweg
  • overgangsbewijs naar 4 havo
  • mbo-diploma niveau 2
  • mbo-diploma niveau 3 
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

  Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

  • mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

  Aanvullende toelatingseisen
  Voor de volgende opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen:

  • AV-specialist niveau 4
  • Fotograaf niveau 4
  • Mediavormgever niveau 4
  • Alle opleidingen Veiligheid en Vakmanschap
  • Aankomend medewerker grondoptreden niveau 2
  • Aankomend onderofficier grondoptreden niveau 3
  • Matroos Binnenvaart niveau 2
  • Schipper binnenvaart niveau 3
  • Stuurman-werktuigkundige kleine schepen niveau 3
  • Maritiem officier alle schepen niveau 4
  • Stuurman alle schepen niveau 4
  • Schipper-machinist beperkt werkgebied niveau 2
  • Stuurman- scheepswerktuigkundige vissersschepen SW5 niveau 3
  • Scheepswerktuigkundige kleine schepen
  • Scheepswerktuigkundige alle schepen 
 • Hiervoor meld je je aan voor een mbo-opleiding en word je eerst uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Hier bespreek je met de vakdocent onder andere je vooropleiding, je werkervaring en je persoonlijke opleidingsplan. Op basis van dit intakegesprek ontvang je in de meeste gevallen een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet en wat de kosten hiervan zijn.

 • Op je opgegeven e-mailadres ontvang je direct na je aanmelding via de website een bevestiging dat je aanmelding succesvol is ontvangen. Als je bij werkgevergegevens het mailadres van je werkgever hebt ingevuld, ontvangen zij een kopie van je aanmeldingsbevestiging.

  Aangemeld voor een branche-erkende opleiding of cursus?
  Zodra je ingeschreven staat, krijg je hiervan van ons bericht. Je ontvangt uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding of cursus een uitnodiging met de benodigde gegevens over locatie, tijd en eventueel te bestellen boeken. 

  Aanmeldingen met intake
  Bij de mbo-opleidingen en enkele opleidingen/cursussen vindt er een gratis en vrijblijvend intakegesprek plaats. Dit staat genoemd bij de scholingsinformatie. Je ontvangt dan na aanmelding binnen 4 weken een uitnodiging voor je intakegesprek en zit je nog nergens aan vast. Dit intakegesprek vindt plaats met een vakinhoudelijke docent waar meer inhoudelijke informatie over de gekozen opleiding gegeven wordt. Ook kun je samen met de docent sparren over een eventuele andere keuze en kan er geswitcht worden. Na het intakegesprek ontvang je een offerte van jouw traject. Na het tekenen van deze offerte wordt je aanmelding pas definitief.

Veelgestelde vragen bedrijven

 • BPV staat voor beroepspraktijkvorming. Tijdens een mbo-opleiding doe je praktijk- en werkervaring op bij een erkend leerbedrijf (stage of werken en leren) en op een geaccrediteerde werkplek, dit wordt beroepspraktijkvorming genoemd. Een geaccrediteerde werkplek voldoet aan de volgende voorwaarden: student krijgt een goede en veilige werkplek, er wordt een praktijkopleider binnen het bedrijf aangesteld die in staat is om de student op de werkvloer te begeleiden en te coachen, het bedrijf werkt samen met de school en er komt een vermelding van het bedrijf op stagemarkt.nl.

 • Bij je aanmelding of op je offerte kun je bij betalingswijze aangeven dat de factuur naar de werkgever of re-integratiebedrijf gestuurd moet worden. Je werkgever, re-integratiebedrijf of UWV WERKbedrijf dient de aanmelding te ondertekenen. Bij je digitale aanmelding kun je bij 'Bedrijfsgegevens' de contactpersoon van het bedrijf noteren. Deze contactpersoon ontvangt op het opgegeven e-mailadres een ontvangstbevestiging met het aanmeldformulier en onze voorwaarden.

  De werkgever ontvangt in de week dat de opleiding van start gaat een factuur voor de scholingskosten. Als er een machtiging voor een automatische incasso is afgegeven wordt de incassodatum vermeld op de factuur. Als er geen machtiging is afgegeven, dient het scholingsgeld binnen 14 dagen te zijn voldaan.

 • Ja, wij verlenen scholing op maat. Dit kan ook in-company, Neem voor meer informatie contact op met een opleidingsadviseur.

 • Zowel brancheorganisaties als de Nederlandse en Europese overheid hechten veel belang aan scholing. Daarom zijn er allerlei subsidies en regelingen voor werkgevers en particulieren die willen investeren in scholing of het Ervaringscertificaat.

  Lees meer over subsidies en fiscale voordelen.

Jongerenonderwijs

Vragen over mbo-opleidingen (tot 21 jaar) kun je aan ons stellen via:

Onze informatielijn (0900) 8 996 996 (normaal tarief)
E-mail: info@rocfriesepoort.nl
Ma t/m vrij van 08.30 uur - 16.00 uur.

Volwassenonderwijs

Voor vragen over scholingstrajecten voor volwassenen (21 jaar en ouder) en scholingstrajecten voor bedrijven kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058 - 233 99 66
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl

Pers

Voor persvragen kun je contact opnemen met:

Ilse van der Weide
Tel: (06) 11420677
Email:
ivdweide@rocfriesepoort.nl