0900 8 996 996
(normaal tarief)

Uitleg over het mbo

ROC Friese Poort is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Je leert bij ons voor een beroep, een vak. Voor sommige jongeren is de overstap van het vmbo naar het mbo  moeilijk. Daarom hebben we altijd eerst een intakegesprek met jou. Tijdens het gesprek kijken we samen met jou of je de juiste opleidingskeuze gemaakt hebt. Ook praten we met jou over eventuele begeleiding die jij nodig hebt of mogelijke handicaps waar wij rekening mee moeten houden.

Het mbo heeft vier opleidingsniveaus:
- entreeopleiding: assistentenopleiding
- niveau 2: basisberoepsopleiding
- niveau 3: vakopleiding
- niveau 4: middenkader en specialistenopleiding

Op ieder niveau kun je kiezen uit twee leerwegen:

School en stage (BOL)
Je gaat (bijna) elke dag naar school en loopt tijdens je opleiding stage bij een bedrijf of instelling. Dit noemen we in het mbo de Beroepsopleidende leerweg (BOL).

Daarnaast maak je op verschillende manieren kennis met de praktijk, via praktijkopdrachten in of buiten de school, skillslabs waarin je vaardigheden leert, leerbedrijven binnen of buiten de school, enz. 

Werken en leren (BBL)
Je bent een groot deel van de week aan het werk en gaat één of twee dagen naar school. Dit noemen we in het mbo de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Kies je voor een BBL-opleiding, dan ben je zelf verantwoordelijk voor een werkplek in een sector passend bij je opleiding.

Toelatingseisen
Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:

Entreeopleiding: geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)
Niveau 2:   diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,
                   gemengde of theoretische leerweg
                   overgangsbewijs naar 4 havo
                   diploma Entreeopleiding 
Niveau 3:   diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
                   theoretische leerweg
                   overgangsbewijs naar 4 havo
                   mbo-diploma niveau 2 (van een vergelijkbare opleiding)
Niveau 4:   diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
                   theoretische leerweg
                   overgangsbewijs naar 4 havo
                   mbo-diploma niveau 3 (van een vergelijkbare opleiding)