Terug

Trots op onze krachtige studenten

dinsdag 25 augustus 2020

Corona heeft ons de afgelopen maanden goed uitgedaagd. Toch ontstond er na de eerste schrik al snel iets anders: creativiteit, ondernemingszin, lef. Ook studenten moesten uit hun comfort zone en verrasten ons én zichzelf vaak positief. Sabine Sijbesma, docent bij de Entree-opleiding in Leeuwarden, vertelt hoe trots zij is op haar studenten.

Nienke de Haan

“Onze studenten hebben vaak extra ondersteuning en structuur nodig, die in coronatijd is weggevallen. Vooral voor studenten die net in februari waren begonnen, was dat natuurlijk heel lastig. Er zitten studenten bij die alleen in Nederland zijn, zonder familie en vrienden. Zij kregen te maken met eenzaamheid. We maakten ons echt zorgen of het wel goed zou gaan. Maar vrijwel alle studenten zijn heel goed zelfstandig bezig gegaan. En ze hebben hulp ingeroepen als dat nodig was. Dat vind ik superknap!”

 

Zelfvertrouwen

Hoe verklaart Sabine dat het zo goed is gegaan? “Ik denk dat het komt, omdat het gewoon moet. Deze tijd dwingt je om zelf structuur te houden en vragen te stellen als je het niet snapt. Er wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en dat geeft ook zelfvertrouwen. Veel studenten merken dat ze meer kunnen dan ze dachten. Normaal gesproken durven ze bijvoorbeeld niemand op te bellen, maar nu moeten ze iets voor de camera vertellen of een vraag stellen. Dat is een enorme drempel, maar ben je er eenmaal overheen dan is het een overwinning. Dat geeft moed voor de volgende stap. Je ziet ook dat studenten die in de klas snel afgeleid zijn, het nu prettig vinden om thuis in alle rust de opdrachten te maken.“

Sabine Sijbesma

Nienke en Sabine

Buddy

Daarnaast is het goed gegaan, omdat Sabine en haar collega Peter zich extra hebben ingezet om contact te houden. “We hebben veel online gesprekken gevoerd, klassikaal en individueel. Steeds vroegen we: ‘Hoe gaat het met je?’ Na twee weken zijn we gestart met een buddy-traject, waarbij we studenten in tweetallen aan opdrachten hebben gezet. Ze moesten minimaal twee keer per week contact met elkaar zoeken. Elke paar weken wisselden we de samenstelling. 

Zo pakten we structuur en eenzaamheid aan. Met een jongen die alleen in Nederland is, ben ik elke week gaan wandelen in de stad of in de Prinsentuin. Hij moest een boek lezen voor Nederlands en dat hebben we samen op een bankje gedaan. Dankzij wat extra creativiteit hebben alle studenten de kans gekregen om mee te blijven doen. Ze hebben laten zien dat ze heel wat aankunnen. In onze examenklas hebben 13 van de 15 studenten gewoon examen gedaan. Dat is echt een prestatie!”

Nienke de Haan

Sabine en Nieke

“Ik ben goed bijgebleven”

Nienke de Haan was net een paar weken op weg met haar Entree-opleiding toen ze overging op online onderwijs en thuis moest blijven.

“Gelukkig kende ik al een paar klasgenoten van mijn vorige school, maar ik vond het niet leuk. Ik vind zelf dat ik het goed heb opgepakt. Eerst moest ik even uitzoeken hoe het online allemaal werkt, maar ik ben bijgebleven met mijn werk. Ik wil echt niet achterlopen, omdat ik heel gemotiveerd ben om deze opleiding te doen. Later wil ik als pedagogisch medewerker werken met kleine kinderen in de kinderopvang. Hierna wil ik dus niveau 2 doen en, als dat lukt, nog niveau 4. Om dat te bereiken, mag ik niet opgeven. Ook als het tegenzit door corona, blijf ik mijn werk goed doen.”