Terug

Topopleidingen 2020 volwassenenonderwijs ROC Friese Poort

zaterdag 11 januari 2020

ROC Friese Poort staat op de vierde plaats in de verschenen Keuzegids Mbo 2020 en stijgt daarmee een plaats. In de landelijke ranking van de grotere ROC’s met meer dan 10.000 studenten deelt ROC Friese Poort samen met het Alfa College de eerste plek.

Twaalf opleidingen van ROC Friese Poort krijgen het predicaat 'Topopleiding 2020' in de keuzegids. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de Keuzegids 2019. Het gaat om opleidingen in de vakgebieden office en administratie, financiën, hout en meubilering en publieke veiligheid. Deze opleidingen kregen een beoordeling van 75 punten of hoger.

Topopleiding mbo 2020Topopleidingen volwassenenonderwijs
De volgende opleidingen in het volwassenenonderwijs krijgen het predicaat “Topopleiding 2020” in de keuzegids. 

Keuzegids Mbo
De Keuzegids Mbo is de onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle mbo-opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De gids komt 1 keer per jaar uit.