Terug

Toekomst in de Maakindustrie

donderdag 12 september 2019

Tweede groep project 'Maakindustrie'

Op 17 september start een nieuwe groep deelnemers aan project ‘Toekomst in de Maakindustrie’. Het project is bedoeld om mensen vanuit de bijstand of WW op te leiden voor een baan in de maakindustrie. Het is een vervolg op de succesvolle pilot in 2018, toen zijn vijf kandidaten gestart met een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg) of hebben een passende baan gekregen. Tijd voor een vervolg vinden de betrokken organisaties. Op dinsdag 17 september is er een kennismakingsdag voor potentiële kandidaten bij Zuidberg Frontline Systems BV in Ens.

Deelnemers
Samen met bedrijven in de metaalsector, UWV, WerkCorporatie, OBM Oost, Techniek Flevoland en gemeente Noordoostpolder zijn wij vorig jaar gestart met de pilot omdat de sector staat te springen om gekwalificeerde mensen uit de regio. Het project is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zijn ook dit jaar via de WerkCorporatie en het UWV weer gericht mensen benaderd om mee te doen.

Het project is dit keer ook open voor nieuwe Nederlanders en voor inwoners van omliggende gemeenten. Voor mensen die de taal minder goed spreken gaan wij samen met de WerkCorporatie en Carrefour taalcoaches opleiden om de kandidaten te begeleiden.

Uniek project
Wij, bedrijven uit de maakindustrie, werken samen in dit project om geschikt personeel te vinden. Acht mooie bedrijven uit Noordoostpolder die onderdelen maken voor machines, voertuigen, de bouwsector en diverse installaties, hebben de handen ineengeslagen: Zuidberg Frontline Systems B.V., Suplacon, Kamplacon, Kampstaal - GB Steel Group, Polder Staal, producties B.V., Machineconstructies Marknesse BV (MCM) en Geesinknorba B.V. Na de kennismakingsdag op 17 september 2019 krijgen kandidaten de mogelijkheid om een dag(deel) mee te draaien binnen diverse bedrijven. Dan wordt gekeken of er een match is tussen de kandidaat en de bedrijven. Wij zorgen ervoor dat de kandidaten een passende functiegerichte opleiding aangeboden krijgen, zodat ze direct in het bedrijf inzetbaar worden.

De opleidingstrajecten voor dit project worden ondersteund vanuit het Opleidingsbedrijf Metaal (OBM Oost) en het Servicepunt Techniek Flevoland. De opleidingstrajecten worden door de genoemde bedrijven gefinancierd en ondersteund door de opleidingsfondsen waar deze bedrijven bij aangesloten zijn. Gemeente Noordoostpolder coördineert het project, omdat zij in samenwerking met diverse regionale organisaties een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wil realiseren.