Terug

Tijdelijke versoepeling BIG-registratie voor voormalige en huidige verpleegkundigen en artsen

dinsdag 24 maart 2020

 

 

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins besloten. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt tot nader order. Daarnaast zorgt Bruins ervoor dat de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order worden opgeschort.

De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.

Bron: Rijksoverheid

Minister Bruno Bruins: ‘Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van deze voormalig verpleegkundigen en artsen.’