Technu

Technu is er voor al uw technische opdrachten

TechnuHeeft u een technische opdracht waar u op dit moment niet aan toe komt? Kom dan naar Technu. Technu is een onderwijsleerbedrijf voor studenten van de technische opleidingen. Onder begeleiding van praktijkdocenten en -begeleiders worden diverse opdrachten uit het bedrijfsleven uitgevoerd.

Technu betekent extra mankracht voor uw bedrijf. Het kan ook zijn dat u voor een opdracht niet de technische expertise heeft. Hiervoor kunt u allemaal bij Technu terecht

Voorbeeldprojecten

 • Theehuisje
  Stichting Dekema State is een non-proftinstelling die tot doel heeft cultureel erfgoed te behouden en te laten zien aan belangstellenden. Nadat er op het landgoed delen van de fundering van een theehuisje zijn gevonden, zijn er op aanwijzingen van een oudere dame tekeningen gemaakt. Vervolgens is Technu benadert om het theehuisje in oude stijl te herbouwen. Vijf studenten van de opleiding Bouwkunde hebben dit project opgepakt en hebben dit project uitgevoerd.
 • Mobiele bok voor dirigent muziekvereniging 
  Voor de muziekvereniging is een mobiele bok gemaakt voor de dirigent. Een bok is een kleine verhoging waar de dirigent op staat tijdens het dirigeren. De bok is gemaakt door studenten van de vestiging Drachten. Het project stond in het teken van ontwerpen en maken van de metalen bok.

Partners

 • BD Kiestra
 • VBI
 • Energie Service Friesland
 • Biddle
 • Grontmij
 • CSG Liudger

Aanmelden

U meldt een project aan via een projectaanvraagformulier. Het ingevulde formulier kunt u per post, fax of per e-mail terugsturen. Na ontvangst van uw projectaanvraagformulier neemt Technu telefonisch contact met u op. Komt uw projectaanvraag in aanmerking om te worden uitgevoerd, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek, waarin de wensen, verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. Op basis van dit gesprek worden er geschikte studenten gezocht om het project uit te voeren. Na akkoord van alle partijen over de opdracht kan het project van start gaan.

 

Contact

Technu
Splitting 21/23
9202 TW Drachten

Tel: (0512) 76 77 30 / (0512) 76 77 31 

Email: technu@rocfriesepoort.nl