Terug

Subsidiekaart voor werkgevers in de zorg en welzijn

donderdag 11 oktober 2018

RegioPlus heeft een subsidiekaart ontwikkeld voor werkgevers in de zorg en Wwelzijn. De subsidiekaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers in de zorg en welzijn. De subsidies hebben betrekking op bij-, op- en nascholing, instroom, behoud werknemers en innovaties. De subsidiekaart is in mei geactualiseerd en wordt regelmatig vernieuwd.

RegioPlus is een samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. RegioPlus is opgericht naar aanleiding van het wegvallen van landelijke, branche overstijgende en sector brede infrastructuur. Hun missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Elke regio is uniek en dat vraagt om beleid op maat.

Neem voor meer informatie contact op met Vera van der Boom, opleidingsadviseur ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen, via telefoonnummer (058) 233 99 66.