Aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg

Voor volwassenen

Aantal lesdagen en werkuren/stage per leerweg

mbo werken- leren (BBL): Kies je voor een Beroepsbegeleidende leerweg, dan ga je (bij de meeste opleidingen) 1 dag per week naar school. Daarnaast doe je werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op bij een erkend leerbedrijf. Je kiest voor werken met een betaalde arbeidsovereenkomst (BBL-A) of voor stagelopen met een (onbetaalde) stageovereenkomst (BBL-S). Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Dankzij een aangepast programma kun je sneller je diploma behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek met je besproken.

mbo dagopleiding (BOL): Kies je voor de Beroepsopleidende leerweg (BOL) dan ga je het grootste gedeelte van de opleiding naar school. Daarnaast loop je tijdens je opleiding een aantal periodes stage (Beroepspraktijkvorming) bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek met je besproken.

mbo derde leerweg: Een opleiding volgens de derde leerweg is op dezelfde wijze vormgegeven als andere mbo-opleidingen en is vergelijkbaar met een BBL-opleiding. Het verschil is dat de derde leerweg geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur kent. Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat je minder Beroepspraktijkvorming (BPV) volgt en dat de totale opleidingsduur korter is. Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller, maar wel duurder (omdat er geen sprake is van mede financiering door het Ministerie van OC&W zoals wel bij BOL en BBL het geval is). Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Dankzij een aangepast programma kun je sneller je diploma behalen. Dit wordt tijdens het vrijblijvende en gratis kennismakingsgesprek met je besproken.