Stage

Stage

Stage is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het mbo. Wij noemen dit BPV (beroepspraktijkvorming). Per opleiding is het verschillend hoeveel maanden of jaren, je al naar school is geweest, voor je aan een stage begint. Bij sommige opleidingen volgen studenten vanaf het begin elke week een aantal dagen stage of elk jaar een aantal weken. Bij andere opleidingen volgen studenten één langere stage in een later stadium van hun opleiding.

Tijdens de stage leer je het werkveld kennen en wordt de opgedane kennis in praktijk gebracht. Daarnaast ontdek je of de werkzaamheden bij je passen.

Stagebedrijven

In Nederland mogen mbo-studenten alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. ROC Friese Poort heeft contacten met (vaste) leerbedrijven die erkend zijn door de SBB (Stichting samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). ROC Friese Poort regelt de plaatsing, eventueel via een sollicitatie, bij het leerbedrijf. Je mag ook zelf, in overleg met ROC Friese Poort, een bedrijf zoeken. Dit bedrijf moet dan wel erkend zijn of erkend worden als leerbedrijf.
Je kunt bijvoorbeeld op www.stagemarkt.nl een overzicht vinden van alle erkende leerbedrijven. Je kunt hier ook zien of de BPV-bedrijven stagiaires zoeken. Wanneer er geen passend bedrijf te vinden is, kun je terecht bij de BPV-coördinator van je opleiding.

Begeleiding

Een geslaagde stage is het resultaat van een goede samenwerking tussen jou, ROC Friese Poort en het leerbedrijf/stagebedrijf. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw deel van die afspraken. In de praktijkovereenkomst (POK) staan de rechten en plichten die je tijdens je stage hebt. Tijdens de stage word je begeleid door iemand van het leerbedrijf en door een docent van de opleiding.

Leren op Locatie bij Zorg en Welzijn

Samen met de zorg- en welzijnsinstellingen werkt ROC Friese Poort aan een onderwijsvorm die op locatie bij bijvoorbeeld een verpleeghuis of woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking plaatsvindt. Hierdoor krijg je als student de mogelijkheid op basis van praktijkervaring je te ontwikkelen tot een toekomstbestendige en flexibele zorg- en welzijnsprofessional. Je start altijd op school om een goede basis aan kennis en vaardigheden te krijgen. Wanneer je richting je stage gaat maak je de keuze tussen een combinatie van school en stage of Leren op Locatie. Kies je voor Leren op Locatie dan krijg je onderwijs op locatie bij de instelling. Naar aanleiding van wat je tegenkomt in de praktijk, stuur je zelf aan op het vergroten van je kennis over dat onderwerp. Door je ervaringen te delen met je medestudenten leer je omgaan met de dagelijkse dilemma’s in je toekomstige vak. Iedere week is er contact met je docenten. Daarnaast heb je iedere week of twee weken een iets langer individueel gesprek met je docent. Een groot voordeel van Leren op Locatie is dat je je echt onderdeel voelt van het team collega’s in de instelling. Tijdens je opleiding leer je op locatie bij verschillende zorg- en/of welzijnsinstellingen, zodat je een goed beeld krijgt van het beroep en de sector waarvoor je wordt opgeleid

Naar het buitenland

Bij ROC Friese Poort willen we dat onze studenten zo goed mogelijk voorbereid zijn op hun toekomst. Daarom motiveren we jou om af en toe uit je bubbel te stappen, en kennis te maken met andere nationaliteiten en culturen. Dat kan dichtbij, via een stage bij een internationaal bedrijf in de regio, een workshop interculturele vaardigheden of een online samenwerking met buitenlandse studenten. Of verder weg, met een stage of studieperiode in het buitenland. Elke internationale ervaring is weer een kans om iets te leren.

Meer vakkennis én zelfkennis
Via internationale ervaringen – klein of groot – ontdek je nieuwe technieken en trends binnen je eigen vakgebied. En ervaar je hoe er in ándere landen wordt omgegaan met jouw vak. Want een haarstylist in Finland knipt anders dan een barbier in België. En ouderen met een Turkse achtergrond willen op een andere manier worden verzorgd dan ouderen die zijn geboren in Nederland.

Je leert zo met een heel andere blik te kijken naar je vak. Tegelijkertijd doe je natuurlijk belangrijke levenservaring op. Je leert je in te leven in mensen met een totaal ander levenspad. Of ontdekt hoe je kunt samenwerken met vakgenoten die een andere taal spreken. Vooral studenten die een tijdje naar het buitenland vertrekken, komen een stuk zekerder en zelfstandiger terug.

Wie uit z’n bubbel stapt, leert meer

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden voor een stage of studieperiode in het buitenland?