Sjoerd en Mats ontwikkelden een app

Internet of things
In 2019 startte ROC Friese Poort met een nieuwe en toekomstgerichte opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Industry een Cross-over tussen Techniek en IT. Bij Smart Industry horen begrippen als robotica, big data, cloud computing, augmented reality, embedded systems, programmeertalen, slimme apparaten en ‘the internet of things’. Waar het eigenlijk om gaat is om zo efficiënt en milieuvriendelijk producten maken. De school werkt hier in samen met het bedrijfsleven.

Maak een app

Zo ontwikkelden klasgenoten Sjoerd en Mats in het eerste jaar van de opleiding een app. “We moesten een weerstation maken met een app om op afstand gegevens te kunnen aflezen. We zijn daarvoor eerst naar de vliegbasis Leeuwarden geweest. Daar leerden we hoe op de militaire basis weergegevens worden gebruikt. Zo leer je ook waar een weerstation en bijbehorende app aan moeten voldoen,” aldus Mats Adema.

‘Supermooi als je het voor elkaar krijgt’
Als je iets moet ontwerpen wat er nog niet is, moet je eerst achterhalen wat de eisen zijn van het apparaat. Wat moet het kunnen? Dan moet je bedenken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dat vraagt wel wat van je. Soms gaat het vlot, soms loop je vast. Dan word je op weg geholpen door de docent. Een project is een heel traject en supermooi als je het voor elkaar krijgt,” vertelt Sjoerd de Jong