0900 8 996 996
(normaal tarief)

Schoolkosten en lesgeld

Lesgeld
Voor een mbo-opleiding moet uw zoon of dochter lesgeld betalen. Uw zoon/dochter moet lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen als hij of zij op 1 augustus 18 jaar of ouder is. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Is uw zoon of dochter nog geen 18 jaar, dan is het onderwijs gratis. De overheid betaalt hiervoor. De hoogte van het lesgeld voor een BOLopleiding is voor het schooljaar 2016-2017 € 1137,-.

Cursusgeld - BBL
Is uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar of ouder en staat hij of zij ingeschreven voor een BBL-opleiding (werken en leren) dan betaalt hij of zij cursusgeld. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw zoon/ dochter volgt. De kosten voor een BBL-opleiding zijn voor niveau 1 en 2 € 236,- per jaar en voor niveau 3 en 4 € 573,- per jaar.

Schoolkosten
Studenten dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, tekenmaterialen en opleidingsspecifieke gereedschappen. Per afdeling zijn zaken geregeld zoals het samenstellen van readers, het aanschaffen van gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden. De keuze hiervoor is niet verplicht. Kiest uw zoon of dochter ervoor de aangeboden zaken niet via de school aan te schaffen, dan moeten deze zelf elders worden gekocht. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek.

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten 2017-2018

Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen.
De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn.
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

Dit kan in Friesland via www.kindpakket.nl en landelijk via Stichting Leergeld www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ 
Hie wordt een inkomenstoets gedaan. Wanneer de Stichting Leergeld de aanvraag toekent, krijgen ouders én school hiervan bericht. Na dit bericht van de Stichting Leergeld wordt er een bestel-link van onze leverancier van leermiddelen gestuurd naar het mailadres van uw zoon/dochter. De factuur van de geleverde leermiddelen gaat dan naar ons als school.

Meer informatie over de regeling.

Kosten volwassenenonderwijs
Wanneer je een (mbo-)opleiding volgt binnen het volwassenenonderwijs hangen de opleidingskosten af van het soort opleiding en van jouw persoonlijke situatie. Bij het volwassenenonderwijs staan de kosten genoemd op de opleidingspagina en bij je aanmelding. Bij een mbo-opleiding betreft dit een richtprijs. Wanneer je je aanmeldt voor een mbo-opleiding binnen het volwassenenonderwijs word je eerst uitgenodigd voor een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Hier komen onder andere je vooropleiding en werkervaring aan bod, in verband met het eventueel versneld doorlopen van het scholingstraject. Op basis van dit intakegesprek ontvang je een persoonlijke offerte. Hierin lees je hoe jouw opleidingsprogramma eruit ziet en wat de scholingskosten hiervan zijn.

Soms betaalt de gemeente (een deel van) de opleidingskosten.  Bijvoorbeeld als je zonder diploma niet aan de slag kunt komen en langdurig werkloos bent. Een werkgever kan in sommige gevallen ook bijdragen in de scholingskosten. Ook is het soms mogelijk de studiekosten af te trekken van de belasting.

Digitaal betalen 
De factuur voor opleidingskosten ontvangt uw zoon/dochter via het e-mailadres van school. Het is mogelijk om deze factuur via iDEAL te betalen. Met enkele muisklikken kan uw zoon/dochter het bedrag overboeken. Meer informatie over digitaal betalen