0900 8 996 996
(normaal tarief)

Schoolkosten en lesgeld

Lesgeld
Voor een mbo-opleiding moet uw zoon of dochter lesgeld betalen. Uw zoon/dochter moet lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen als hij of zij op 1 augustus 18 jaar of ouder is. DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Is uw zoon of dochter nog geen 18 jaar, dan is het onderwijs gratis. De overheid betaalt hiervoor. De hoogte van het lesgeld voor een BOL-opleiding is voor het schooljaar 2017-2018 € 1137,-.

Cursusgeld - BBL
Is uw zoon of dochter op 1 augustus 18 jaar of ouder en staat hij of zij ingeschreven voor een BBL-opleiding (werken en leren) dan betaalt hij of zij cursusgeld. De hoogte van dit cursusgeld is afhankelijk van het niveau van de opleiding die uw zoon/ dochter volgt. De kosten voor een BBL-opleiding voor het schooljaar 2017-2018 zijn voor niveau 1 en 2 € 236,- per jaar en voor niveau 3 en 4 € 573,- per jaar (zie ook kosten volwassenenonderwijs).

Schoolkosten
Studenten dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, tekenmaterialen en opleidingsspecifieke gereedschappen. Per afdeling zijn zaken geregeld zoals het samenstellen van readers, het aanschaffen van gereedschappen en hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor onze studenten zo laag mogelijk te houden. De keuze hiervoor is niet verplicht. Kiest uw zoon of dochter ervoor de aangeboden zaken niet via de school aan te schaffen, dan moeten deze zelf elders worden gekocht. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek.

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten 2017-2018

Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Dit kan in Friesland via www.kindpakket.nl en landelijk via Stichting Leergeld www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag/ 
Hier wordt een inkomenstoets gedaan. Wanneer de Stichting Leergeld de aanvraag toekent, krijgen ouders én school hiervan bericht. Na dit bericht van de Stichting Leergeld wordt er een bestel-link van onze leverancier van leermiddelen gestuurd naar het mailadres van uw zoon/dochter. De factuur van de geleverde leermiddelen gaat dan naar ons als school.
Meer informatie over de regeling.

Digitaal betalen 
De factuur voor opleidingskosten ontvangt uw zoon/dochter via het e-mailadres van school. Het is mogelijk om deze factuur via iDEAL te betalen. Met enkele muisklikken kan uw zoon/dochter het bedrag overboeken. Meer informatie over digitaal betalen

Volwassenenonderwijs
Als volwassene is jouw thuis- en werksituatie natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Je hebt in veel gevallen de mogelijkheid om in termijnen te betalen.