Kosten, studiefinanciering en verzekeringen

Lesgeld 
Je hoeft tot je 18e, geen lesgeld te betalen voor een mbo-opleiding. Ben je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder? Dan betaal je lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). 

Leerweg en niveau 

Lesgeld 2020/2021* 

BOL, alle niveaus 

€ 1.202,- 

BBL, niveau 1 en 2 

€ 250,- 

BBL, niveau 3 en 4 

€ 606,- 

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie van OCW. 

Aanvullende kosten
Je zorgt zelf voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, licenties, kleding, laptop en tekenmaterialen. Gereedschappen kun je tijdens de lessen van ROC Friese Poort gebruiken. We raden je wel aan om deze zelf ook aan te schaffen. Dan kun je de gereedschappen ook buiten de lessen en thuis gebruiken. Je opleiding vertelt je meer over de aanschaf van materialen. We proberen de kosten zo laag mogelijk voor je te houden zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

Wanneer je deelneemt aan bijvoorbeeld een excursie of een werkweek kan er een vrijwillige bijdrage worden gevraagd.

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten
ROC Friese Poort wil dat jongeren vrij zijn om te kiezen welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

Alles over tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten

Studiefinanciering
Mbo’ers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die kiezen voor een reguliere BOL-opleiding in het mbo kunnen studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt maandelijks uitbetaald. Het geld staat aan het eind van de maand (rond de 24e) op je rekening.
>>Klik hier voor een instructievideo over het aanvragen van studiefinanciering. 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo'ers jonger dan 18 jaar ook een studentenreisproduct krijgen. Ook voor niet-Nederlanders is er een studiefinancieringsregeling. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Meer lezen over studiefinanciering          Vraag studiefinanciering aan

Collectieve schoolongevallenverzekering
ROC Friese Poort heeft voor studenten een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen, aansprakelijkheid en reizen. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar ROC Friese Poort en omgekeerd. Ook tijdens activiteiten die door ROC Friese Poort zijn georganiseerd, zoals excursies, kampen en werkweken, geldt deze verzekering mits deze activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van een docent.

Polisvoorwaarden
De complete polisvoorwaarden van één van deze verzekeringen zijn bij de administratie verkrijgbaar.
Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden

Volwassenenonderwijs
Als volwassene is jouw thuis- en werksituatie natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Je hebt in veel gevallen de mogelijkheid om in termijnen te betalen.