Uitleg over aanmelden

Heb je besloten een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort te volgen? Lees dan onderstaande informatie goed door. Hierin staat alles over de intake, numerus fixus en de onderwijsovereenkomst. Kortom alles wat je moet weten over aanmelden voor een opleiding bij ROC Friese Poort. 

Toelating
Wanneer je je vmbo- of havo-diploma hebt behaald of havo-3 succesvol hebt afgerond, dan kun je naar het mbo. Het niveau van de mbo-opleiding die je gaat volgen, is afhankelijk van de leerweg die je in het vmbo hebt gevolgd. Als aankomend mbo-student heb je recht op toelating tot de door jou gekozen opleiding. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees verder over toelatingseisen

Aanmelden

Wanneer je een opleiding hebt gekozen, kun je je digitaal aanmelden. Normaal gesproken meld je je uiterlijk 1 april aan, dan is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure.


Om je verder te ondersteunen tijdens je studie vind je hieronder nog een aantal belangrijke documenten: Zoals de onderwijsovereenkomst.

De Onderwijsovereenkomst (OOK)
De onderwijsovereenkomst (OOK) is een contract tussen de school en de student waar de rechten en plichten van de student en de school in staan. Deze ondertekent de student aan het begin van de opleiding (als je toen minderjarig was dan heeft een van je ouders/verzorgers ondertekend). Alle regels waar de school zich aan moet houden staan hier in of in een van de documenten die bij de OOK hoort, zoals het Onderwijs – en Examenreglement (OER) en het deelnemersstatuut.

Intake en verplichte activiteiten
Wij vinden het belangrijk dat je je inschrijft voor een opleiding die bij je past. Hiervoor organiseren wij intakeactiviteiten. Elke opleiding van ROC Friese Poort heeft een eigen intakeprocedure en bestaat in ieder geval uit een intakegesprek. Daarnaast heeft een aantal opleidingen aanvullende verplichte intakeactiviteiten. Alle intakeactiviteiten zijn verplicht. Wanneer je je hebt aangemeld voor een opleiding, dan krijg je meer informatie over de intakeprocedure.

Numerus fixus
Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. Bij een numerus fixus opleiding is het normaal gesproken van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt.
Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is besloten om de uiterlijke aanmelddatum voor mbo-opleidingen te verschuiven van 1 april naar 1 mei. Dit betekent dat je ook een maand later hoort of je voor de opleiding bent ingeloot of op de wachtlijst wordt geplaatst. Je ontvangt hierover binnen twee weken na 1 mei bericht van ons. Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, wordt er geloot. Studenten die zich na 1 mei aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. Een uitzondering vormen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap in Emmeloord. Hier wordt geen loting gedaan, maar geldt volgorde van aanmelding.