Scholieren

Maatschappelijk Verzorgende-IG

Over de opleiding

Als Maatschappelijk Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) kun je mensen verzorgen én begeleiden. Met deze opleiding behaal je dan ook twee mbo-diploma’s: Maatschappelijke zorg en Verzorgende IG. Je wordt breed opgeleid om te kunnen werken met verschillende doelgroepen van alle leeftijden. Je werkt bijvoorbeeld in de thuiszorg, verslavingszorg of in een verpleeg- of verzorgingshuis waar je ouderen ondersteunt. Maar je kunt ook aan de slag als begeleider in een asielzoekerscentrum of je begeleid cliënten met (chronische) ziekten, zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Je helpt ze om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen redden en als dat kan zelfstandig te functioneren. Je helpt bij de medische zorg, persoonlijke verzorging, huishouden, dagbesteding en je onderneemt activiteiten. Bij deze opleiding behaal je twee diploma´s, daarom moet je er rekening mee houden dat er extra inzet van je verwacht wordt. 

Tijdens de opleiding leer je hoe je de zorg en ondersteuning biedt die is afgesproken in het zorgplan. Daarnaast leer je hoe je activerende begeleiding biedt. Binnen de opleiding Maatschappelijk-Verzorgende-IG worden de volgende twee profielcombinaties aangeboden:

Verzorgende-IG: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) + Maatschappelijke Zorg: Begeleider specifieke doelgroepen (BSD): je kunt aan de slag als begeleider van verschillende doelgroepen, denk hierbij aan ouderen, mensen met een verslaving, asielzoekers of mensen met psychische problemen.
Verzorgende-IG: Gehandicaptenzorg (GHZ) + Maatschappelijke Zorg: Begeleider gehandicaptenzorg (BGZ): je biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen.

Tijdens het intakegesprek worden de twee profielcombinaties verder met doorgenomen en kies je één profielcombinatie.

Onderdeel van de kennismaking is een voorbereidende opdracht, deze krijg je toegestuurd in de uitnodigingsbrief voor dit gesprek.  

DOORLEREN

WERKEN
Je kunt aan de slag in de thuiszorg, zorgcentra, verslavingszorg, gehandicaptenzorg,  verpleegzorg, sociaal agogische voorzieningen en asielzoekerscentra. Op www.kansopwerk.nl vind je de kans op werk per opleiding.

Duur
3 jaar
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Dokkum, Birdaarderstraatweg Sneek, Harste Drachten, Splitting Leeuwarden, Wilaarderburen
Crebonummer
25656

Studie in Cijfers

Op Studie in Cijfers zie je hoe tevreden studenten zijn over deze opleiding. En hoeveel kans je hebt op een diploma en een baan.

Alle cijfers van deze studie(pdf)

Je krijgt de volgende vakken

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden
 • Schrijven van een begeleidingsplan
 • Begeleiden van individuele cliënten en groepen
 • Organiseren van activiteiten
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid
 • Nederlands
 • Loopbaan en burgerschap

Stage

Tijdens je opleiding krijg je te maken met stage. In het mbo noemen we dit beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je stage breng je in de praktijk wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Ook leer je samenwerken met collega’s en je leert omgaan met situaties waar je studieboeken niet direct een oplossing geven. Tijdens je stage leg je een goede basis voor de toekomst.

Toelatingseisen

LET OP: Wil je dit schooljaar nog instromen? Kies dan bij het aanmelden bij instroommoment voor 01 augustus 2021 - 31 juli 2022. Wil je na de zomervakantie starten, dan kies je als instroommoment voor 01 augustus 2022 - 31 juli 2023.


Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:

Startcollege Entree:

 • Geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)

Niveau 2:

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Diploma Startcollege Entree

Niveau 3:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Mbo-diploma niveau 2

Niveau 4:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg 
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Mbo-diploma niveau 2
 • Mbo-diploma niveau 3

Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

 • Mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

Lees meer

Kosten

Je hoeft tot je 18e, geen lesgeld te betalen voor een mbo-opleiding. Wanneer je op 1 augustus 18 jaar bent en een voltijd mbo-opleiding volgt, moet je lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) betalen. Het maakt daarbij niet uit of je lessen volgt of stage loopt. Voor het komende studiejaar krijg je vanwege corona 50% korting op het lesgeld.

Leerweg en niveauLesgeld 2021/2022*
BOL, alle niveaus€ 608,-
BBL, niveau 1 en 2€ 126,50
BBL, niveau 3 en 4€ 306,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het ministerie van OCW.

Schoolkosten
Naast lesgeld moet je zelf zorgen voor de aanschaf van leermiddelen zoals boeken, licenties, laptop en kleding. Bij een aantal opleidingen worden materialen en gereedschappen gebruikt. ROC Friese Poort stelt deze materialen en gereedschappen tijdens de lessen beschikbaar. De materialen en gereedschappen blijven eigendom van ROC Friese Poort. Als er gereedschappen en materialen in jouw opleiding worden gebruikt, dan adviseren wij je deze gereedschappen en materialen zelf aan te schaffen. Dan kun je deze ook buiten de lessen gebruiken en om thuis te oefenen.

Wanneer je deelneemt aan bijvoorbeeld een excursie of werkweek, kan er een vrijwillige bijdrage gevraagd worden.

Lees meer

Vergelijkbare opleidingen

Contact

Heb je vragen over deze opleiding? Al je vragen kun je aan ons stellen via:

Telefoon nr.

Veelgestelde vragen scholieren

Na hard studeren, is een vakantie iets om naar uit te kijken. We hebben daarom de vakanties voor je op een rij gezet. 

2021

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober 

Studiedag
9 november (Vestiging Leeuwarden heeft studiedag op 2 november in plaats van 9 november)

Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari 

2022

Studiedag
9 februari 

Voorjaarsvakantie
21 februari t/m 25 februari

Goede Vrijdag en Paasmaandag
15 april t/m 18 april

Meivakantie
25 april t/m 6 mei 

Hemelvaart
26 mei t/m 27 mei

Pinksteren
6 juni

Zomervakantie
18 juli t/m 26 augustus 
 

Wanneer je je vmbo-diploma hebt behaald, kun je naar het mbo. Het niveau van de mbo-opleiding die je gaat volgen, is afhankelijk van de leerweg die je in het vmbo hebt gevolgd. Als aankomend mbo-student heb je recht op toelating tot de door jou gekozen opleiding. Je moet wel aan drie voorwaarden voldoen:

 • aanmelden voor 1 april 
 • voldoen aan de toelatingseisen
 • meedoen aan de verplichte intakeactiviteiten

Bij aanmelding na 1 april kan het in enkele gevallen voorkomen dat je niet meer in de gewenste opleiding geplaatst kan worden. 

Lees meer over toelatingseisen

Ja die zijn door de studentenraad in maart 2018 vastgesteld en die kun je hier vinden. 

School en stage: Je gaat (bijna) elke dag naar school en loopt tijdens je opleiding stage bij een bedrijf of instelling. Dit noemen we in het mbo de Beroepsopleidende leerweg (BOL).

Werken en leren: Je bent een groot deel van de week aan het werk en gaat één of twee dagen naar school. Dit noemen we in het mbo de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Contactmomenten

Zorg en Welzijn - Drachten

Werken in de zorg en welzijn is mensenwerk. Je kunt kiezen voor het geven van ondersteuning, begeleiding, verzorging en/of verpleging.

Zorg en Welzijn - Dokkum

Werken in de zorg en welzijn is mensenwerk. Je kunt kiezen voor het geven van ondersteuning, begeleiding, verzorging en/of verpleging.

ZEW

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.