Kosten, studiefinanciering en verzekeringen

Lesgeld tot 18 jaar
Je hoeft tot je 18e, geen lesgeld te betalen voor een mbo-opleiding.

Lesgeld vanaf 18 jaar
Kies je voor een mbo-opleiding dan betaal je vanaf je 18e zelf mee aan je opleiding. Als je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld aan DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)  De hoogte van het lesgeld voor een BOL-opleiding is voor het schooljaar 2018-2019 € 1155,- per jaar. De kosten voor een BBL-opleiding zijn voor niveau 1 en 2 € 240,- per jaar en voor niveau 3 en 4 € 582,- per jaar (zie ook kosten volwassenenonderwijs).

Aanvullende kosten
Je zorgt zelf voor de aanschaf van leer- en hulpmiddelen zoals boeken, tekenmaterialen en, indien nodig, gereedschappen. Per opleiding zijn zaken geregeld zoals het aanschaffen van gereedschappen of hulpmiddelen. Dit is met name gedaan om de kosten voor jou zo laag mogelijk te houden. Tevens kan een bijdrage worden gevraagd voor bijvoorbeeld een excursie of een werkweek.

Tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten
Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouders mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen.

Alles over tegemoetkoming schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten

Studiefinanciering
Mbo’ers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die kiezen voor een reguliere BOL-opleiding in het mbo kunnen studiefinanciering krijgen. Studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs en een lening. De studiefinanciering wordt maandelijks uitbetaald. Het geld staat aan het eind van de maand (rond de 24e) op je rekening. Vanaf 1 januari 2017 kunnen mbo'ers jonger dan 18 jaar ook een studentenreisproduct krijgen. Ook voor niet-Nederlanders is er een studiefinancieringsregeling. Kijk hier voor meer informatie daarover.

Meer lezen over studiefinanciering          Vraag studiefinanciering aan

Collectieve schoolongevallenverzekering
ROC Friese Poort heeft voor studenten een collectieve verzekering afgesloten voor ongevallen, aansprakelijkheid en reizen. Deze verzekering is van kracht tijdens de schooluren en het rechtstreeks gaan van huis naar ROC Friese Poort en omgekeerd. Ook tijdens activiteiten die door ROC Friese Poort zijn georganiseerd, zoals excursies, kampen en werkweken, geldt deze verzekering mits deze activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van een docent.

Polisvoorwaarden
De complete polisvoorwaarden van één van deze verzekeringen zijn bij de administratie verkrijgbaar.
Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden

Volwassenenonderwijs
Als volwassene is jouw thuis- en werksituatie natuurlijk anders dan die van een jongere. Onze volwassenenopleidingen zijn daarom zoveel mogelijk aangepast op jouw situatie. In de meeste gevallen betekent dit dat je versneld je opleiding kunt doorlopen, je meer maatwerkmogelijkheden hebt, meer instroommomenten, kleinere (volwassen) klassen en een intensievere begeleiding. De kosten van een volwassenenopleiding zijn door dit stukje individueel maatwerk hoger dan een jongerenopleiding. Je hebt in veel gevallen de mogelijkheid om in termijnen te betalen.