Terug

Ruim honderd nieuwe Welzijnsassistenten voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land

maandag 03 juni 2019

Dit jaar starten in samenwerking met ROC Friese Poort ruim 100 nieuwe medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land met een training tot Welzijnsassistent.

Met een op maat gemaakte training van ROC Friese Poort in samenwerking met Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), gaan dit jaar ruim 100 nieuwe Welzijnsassistenten aan de slag. Begin juni starten de eerste 80. Het is het resultaat van een grote wervingscampagne die meer dan 200 sollicitaties opleverde. Hierbij zullen docenten van ROC Friese Poort en specialisten van ZONL de nieuwe medewerkers op weg helpen in hun nieuwe functie. “Het is geweldig nieuws dat zoveel mensen op deze nieuwe vacature hebben gereageerd en ook bijzonder fijn dat we de nieuwe medewerkers door deze training wat extra’s kunnen meegeven,” aldus Wilma Luchies, manager Ondersteunende Diensten bij ZONL.

Met de Welzijnsassistent krijgt ZONL er een nieuwe functie bij. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde voor de komende jaren extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Van dit kwaliteitsbudget moet minimaal 85% gebruikt worden voor de inzet van extra zorgpersoneel. Dat hebben we nu goed benut voor de Welzijnsassistenten. “Het welzijn en persoonsgericht werken staat in deze functie voorop. We willen de bewoner een zinvolle dag bezorgen. Daar hoort ook bij dat we kijken waar de bewoner nog van waarde kan zijn bij praktische zaken, zoals samen koken of de tafel dekken. Maar ook dat we bewoners aan elkaar verbinden”, legt Thea de Boer, manager Wonen en zorg bij ZONL uit. “Daarom zochten we niet zozeer mensen met een diploma maar vooral mensen met levenservaring, begrip en hart voor mensen”, voegt Wilma toe. Er zijn nu 74 kandidaten aangenomen waarvan er 19 intern gesolliciteerd hebben. Een aantal arbeidsplaatsen zijn bewust open gelaten om straks mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Deze zullen naar verwachting ook snel vervuld zijn.

Nieuwe baan
Eén van de nieuwe medewerkers is Mieke (56): “Ik ben al vier jaar vrijwilliger bij woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove,” vertelt ze. “Ik zag de vacature en dacht: ik waag het er gewoon op. Het gesprek ging heel leuk, alleen twijfelde ik zelf nog of ik het zou worden. Elke sollicitant kon bij aanvang aangeven op welke locatie hij of zij aan de slag wilde gaan. Voor Mieke was dat uiteraard geen moeilijke keus. “Ik heb er enorm veel zin in!” Ook Marjan, re-integrant bij ZONL, gaat binnenkort aan de slag als Welzijnsassistente. Marjan: ”Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was daarom heel blij toen ik deze vacature zag. Ik wil mensen het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Ik wil ze blij maken, een glimlach op iemand zijn gezicht toveren is onbetaalbaar. Als je eenmaal de zorg in je hart hebt gesloten, gaat het er nooit meer uit!”

Klavergesprek
De eerste twee groepen zijn net begonnen met de speciale training in samenwerking met ROC Friese Poort. Rode draad in deze training is de persoonsgerichte zorg en de eigen regie van de bewoners. Het klavergesprek speelt hierbij een grote rol. Het klavergesprek is een unieke, door Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelde, zeer laagdrempelige methode om het levensverhaal van de bewoners te laten vertellen. Wat vindt de bewoner zelf belangrijk? Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoner? Deze nieuwe gespreksmethode zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg beter te realiseren is, doordat de verzorgenden de bewoners nog beter leren kennen. De Welzijnsassistent zal samen met het team de vertaalslag maken van het gesprek naar de praktijk. Bij de start van hun baan zullen alle nieuwe werknemers gekoppeld worden aan een buddy, een collega die inmiddels de weg weet. Zo hopen we dat ze zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe werkomgeving.


Bron: Zorggroep Oude en Nieuwe land

 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land - Eerste groep welzijnsassistenten